Flex Manager
21192 interim professionals
21192 professionals

 Select

Find similar resumes

projectmanager, manager bedrijfsvoering

projectmanager, manager bedrijfsvoering

Werkervaring interimmanager

2005 - heden Reformhuis Steenwijk
bedrijfsbegeleiding
- financieel- en organisatieadvies

2001 - heden Personal Coach
- individuele begeleidingstrajecten op het gebied van
carrièreontwikkeling

2017 Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
organisatieadvies
- ontwikkelen en implementeren van een nieuw management informatiesysteem


2016 - 2017 Wise Guy Films
bedrijfsbegeleiding
- begeleiding bij implementatie van het financieel informatiesysteem


2016 Vancore Percussion Instruments
organisatieadvies
- strategisch beleid

2015 - 2016 Lankhorst Engineered Products
projectleider
- ontwerp van een project performance forecasting module

2015 Vancore Percussion Instruments
informatieanalist
- inventariseren informatiebehoefte en vaststellen randvoorwaarden bij de invoering van een nieuw informatiesysteem.

2014 Valspar
projectleider
- onderzoek in het kader van een kostenreductie programma.
- contractonderhandelingen met leveranciers
specifiek gericht op niet-productie gerelateerde en facilitaire kosten.

2012 - 2013 Veenstra Instruments
organisatieadvies
- diverse projecten, onder andere op het gebied van kwaliteitsdenken, zelfsturende teams en arbeidsmobiliteit.

2011 B-vier
organisatieadvies
- strategisch advies

2011 Veenstra Instruments
informatie analist
- herstructureren van informatiestromen

2008 - 2010 Expose & Expresse
organisatieadvies
- herstructureren van de bedrijfsvoering
- advies bij verkooptraject van de onderneming

2009 Veenstra Instruments
informatie analist
- ontwerp en beschrijving administratieve organisatie bij invoering
van een nieuw informatiesysteem (SAP Business One)

2008 Veenstra Instruments
organisatieadvies / coach
- efficiencyverbetering en coaching van de afdeling Inkoop

2007 - 2008 Advocatenkantoor Driessens
financieel analist
- forensisch onderzoek t.b.v. een van de cliënten

2006 - 2007 Philips N.V.
logistiek analist
- efficiency onderzoek ten aanzien van de fysieke distributie voor
Philips CE Europe

2004 - 2006 Maxxi Restaurants
coaching Management
- begeleiding op organisatorisch en financieel gebied bij het opstarten van een nieuwe restaurantformule.

2003 - 2006 Ministerie van Defensie / VNO-NCW
project “IDEA”
- adviestrajecten op het gebied van organisatie en financiën ten
behoeve van MKB-ondernemers in Bosnië en Afghanistan.

2001 - 2003 Schuitema N.V.
operationeel manager
- begeleiding bij afbouw en ombouw Maxis-vestigingen
- tevens verantwoordelijk voor
- algemene zaken hoofdkantoor Maxis
- crediteurenadministratie Maxis

1995 - 2001 KPMG Interim Finance Professionals
uiteenlopende opdrachten bij diverse ondernemingen

Opleiding interimmanager

doctoraal Bedrijfseconomie (1986)
Rijksuniversiteit Groningen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een creatieve en praktische persoon die doelgericht te werk gaat.
Ik ben sterk in communicatief opzicht, op basis van vertrouwen weet ik mensen voor me te winnen. Daarnaast heb ik een goed ontwikkeld analytisch inzicht. Door mensen met elkaar te verbinden en middelen optimaal te benutten slaag ik erin projecten tot een succes te maken.
Ik ben econoom en ben werkzaam als adviseur en interim-manager.
Ik werk graag op het snijvlak van de diverse disciplines binnen een onderneming.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Frans (matig)
Duits (matig)

Overig

Ik ben een creatieve en praktische persoon die doelgericht te werk gaat.
Ik ben sterk in communicatief opzicht, op basis van vertrouwen weet ik mensen voor me te winnen. Daarnaast heb ik een goed ontwikkeld analytisch inzicht. Door mensen met elkaar te verbinden en middelen optimaal te benutten slaag ik erin projecten tot een succes te maken.
Ik ben econoom en ben werkzaam als adviseur en interim-manager.
Ik werk graag op het snijvlak van de diverse disciplines binnen een onderneming.
De door mij uitgevoerde opdrachten zijn divers van aard:
onder andere het begeleiden van een bedrijfsbeëindiging, het opzetten van een financiële administratie, de begeleiding van een verhuizing en het doorvoeren van een efficiencyslag voor een organisatie in al haar facetten.


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here