Flex Manager
21192 interim professionals
21192 professionals

 Select

Find similar resumes

hoofd administratie / project controller

hoofd administratie / project controller

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten (vanaf 2001 tot heden):

3 maanden Controller bij FNV MOOI te Utrecht. FNV MOOI is de vakbond voor de
Jun 2010 beroepen in de uiterlijke verzorging.
Sep 2010 - opstellen van management informatie
- afrekening subsidiestromen

4 maanden Special credit manager bij Bourbon Interoil Nigeria te Lagos, Nigeria.
Feb 2010 Bourbon is een internationale speler met offshore marine specialiteiten.
Mei 2010 - sturen en verlagen van de KPI
- problemen oplossen betreffende uitstaande vorderingen

3 maanden Hoofd financiële administratie bij Imtech Infra te Amersfoort. Dit
Sept 2009 bedrijf houdt zicht bezig met multidisciplinaire oplossingen voor de infa-
Dec 2009 structurele markt.
- aansturen en coachen van afdeling (8 fte)
- maandelijkse afsluiting
- implementatie van scanning software/proces

4 maanden Internal auditor bij Brunel Energy Nigeria te Lagos, Nigeria. Brunel is
mrt 2009 - grote speler actief in de personele dienstverlening.
jun 2009 - Quick-scan financial accounting periode 2004 - 2008

11 maanden Hoofd Economisch Administratieve Dienst bij Thuiszorg Gooi en
mrt 2008 - Vechtstreek / Vivium Zorggroep te Huizen. Medio 2007 zijn beide partijen
jan 2009 bestuurlijk gefuseerd en per januari 2008 is het RIBW Gooi en Vechtstreek toegevoegd aan de organisatie.
- samenstellen jaarrekening
- contacten met financierende instanties (Zorgkantoor inz. AWBZ / ZZP,
gemeenten inz. WMO / subsidie en ministerie VWS subsidie)
- aansturen en coachen van tweetal afdelingen tijdens fusie proces (15 fte)
- maandelijkse afsluiting
- bewaking liquiditeit en treasury beheer
- migratie financieel systeem (van Bomas naar Exact Financials)

21 maanden Interim manager (MT-lid) bij CMI Energy Services te Luik, Antwerpen,
mei 2006 - Bergen op Zoom en Veendam. CMI is een Belgische Industrieel. De activi-
feb 2008 teiten zijn gericht op nieuwbouw, revisie en onderhoud van energiecentrales.
- verbeteren HRM beleid / salarisverwerking
- inrichten processen en systemen voor Nederland
- verbeteren rapportages (project, management, concern)
- kwartaal consolidatie
- samenstelling jaarrekening IFRS
- aansturen en coachen van medewerkers financiën, projectondersteuning
en HRM
- bewaking liquiditeit en treasury beheer


4 maanden Controller (MT-lid) bij MEE Nederland te Utrecht. MEE is de landelijke
okt 2007 vereniging ter ondersteuning van de cliënten met handicap.
jan 2008 - aansturen en coachen van afdeling Administratie en P&O
- salarisadministratie
- opstellen budgetplan
- inregelen financiering
- periodieke rapportage
- bewaking liquiditeit en treasury beheer

2 maanden Projectcontroller bij HOMIJ Technische Installaties te Amsterdam /
apr 2007 - Deventer. HOMIJ is een grote installateur en onderdeel van het concern
mei 2007 VolkerWessels.
- begeleiding van projectadministrateur inzake complexe contracten /
projecten

8 maanden Salarisadministrateur bij Zwapak te Aalsmeer. Zwapak is een handels-
dec 2006 - organisatie welke zich heeft toegelegd op verpakkingsproducten in de
jul 2007 sierteelt sector.
- Salarisverwerking (150 man)
- Ondersteuning HRM processen

6 maanden Projectadministrateur bij Strukton Systems te Tiel / Ridderkerk (project-
apr 2006 - locatie). Project ERTMS. Het project is verantwoordelijk voor de kabeltech-
sep 2006 nische infrastructuur langs de Betuweroute.
- Inkoopbewaking
- Voortgangsbewaking
- Verantwoordelijk voor projectadministratie
- Facturatie / liquiditeit

18 maanden Project controller bij Betuweroute Strukton Fahrleitungsbau te Papen-
apr 2005 - drecht / Tiel (projectlocatie). Dit betreft een aannemerscombinatie welke
okt 2006 verantwoordelijk is voor de aanleg van de spoorlijn voor de Betuweroute.
- verantwoordelijk projectadministratie
- projectcontrol, analyse, forecast
- contractbeheer / inkoopbewaking
- Facturatie / liquiditeit

5 maanden Project controller bij Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
nov 2004 - (UWV) te Amsterdam. Project WALVIS (wet- en regelgevingproject).
mrt 2005 - projectcontrol
- contractbeheer
- planning
- rapportage

7 maanden Interim auditor bij Universal Pictures International te Amsterdam onder-
mrt 2004 - deel van voorheen Vivendi en nu eigendom van Network BroadCasting
sep 2004 (NBC) onderdeel van General Electric. Universal is een internationale speler op het gebied van entertainment (film/muziek).
- voorbereiden, samenstellen en afronden van jaarrekeningen van 3 voor-
gaande boekjaren (IFRS, US GAAP)
- deelname SOX project (interview, procesbeschrijving en audit)

9 maanden Interim controller bij Vermeer China te De Bilt / Utrecht. Deelneming van
mrt 2003 Grontmij. Deelneming richt zich op contracting, realisatie van technische en
nov 2003 real estate projecten (50% China / 50% Nederland).
- aansturen administratie
- samenstellen rapportage, consolidatie (IFRS, Dutch GAAP)
- migratie administratie van Oracle naar Exact

7 maanden Interim controller bij Grontmij Water & Reststoffen Contracting te De Bilt
mei 2003 Utrecht. Bedrijf richt zich op contracting, realisatie en exploitatie van milieu nov 2003 technische projecten.
- aansturen administratie
- samenstellen rapportages, consolidatie (IFRS, Dutch GAAP)
- migratie administratie van Oracle naar Exact

14 maanden Interim controller (MT-lid) bij Vandenbroek International te Driebergen /
dec 2002 - Utrecht. Genoemde organisatie is deelneming van Grontmij, divisie Ont-
jan 2004 wikkeling & Exploitatie (O&E). Grontmij is een adviseursbureau. Deze deelneming richt zich op industriële droogtechniek.
- aansturen en coachen van administratie, ICT en personeelszaken
- salarisadministratie
- samenstellen jaarrekening, rapportages, consolidatie (Dutch GAAP)
- implementatie verplichtingenadministratie
- integratie van administratie buitenlandse entiteiten

13 maanden Projectcontroller / manager projectbureau bij Uitvoeringsorgaan
nov 2001 - Werknemerwverzekeringen (UWV) voorheen o.a. GAK en Cadans te Zeist /
nov 2002 Amsterdam. UWV is het uitvoeringsorgaan voor de sociale verzekeringen. Project ACCU (transformatie- en migratieproject).
- aansturing projectbureau (5 fte)
- inregelen van financiering (aanvraag en verantwoording)
- contractbeheer
- projectcontrol
- rapportage, procedures en notities

5 maanden Interim manager bij DaimlerChrysler Capital Services (debis) Netherlands
jun 2001 - te Vianen / Nieuwegein. Dit bedrijfsonderdeel hield zich bezig met de lease
okt 2001 van schepen, kleine luchtvaart, onroerend goed en vaste activa en transportmiddelen (m.u.v. auto’s).
- begeleiding bij verkoop van portefeuille (opstellen scenario’s, afdekken
risico’s en due dilligence).

Werkzaamheden in dienstverband:
Mrt. 2001 - Via KPMG gedetacheerd bij Mercedes Benz Leasing Nederland B.V. lease
Jun. 2001 maatschappij voor personen- en bedrijfswagens. Standplaats: Nieuwegein. Werkzaamheden: opschonen IC/RC verhoudingen, aansluitingen inzake afschrijvingsmethodes, uitzoeken tussenrekeningen, debiteurenbeheer, advisering/deelname in kostenbeheersing programma, deelname europroject groep en ondersteuning financiële administratie.

Jul. 2000 - Via KPMG gedetacheerd bij Universiteit Utrecht, faculteit: diergeneeskunde,
Feb. 2001 opleiding voor studenten diergeneeskunde. Standplaats: Utrecht. Werk-zaamheden: vervanging manager crediteurenadministratie 2 fte (direct), 10 fte (indirect) en senior medewerker accounting. Activiteiten: uitvoeren personele regelingen, ontwerpen/aanpassen van financieel/economische modellen, voorbereidingen euro conversie, project control en werkzamenheden t.b.v. jaarrekening.

Juli 1996 – Als administratief medewerker, hoofd administratie a.i. (5 fte) werk-
Jun. 2000 zaam bij Coen Hagedoorn Bouw middelgroot bouwbedrijf voor nieuwbouw,
renovatie en onderhoud. Standplaats: Huizen. Werkzaamheden: personeels- en organisatiebeleid, crediteuren administratie, debiteuren administratie, salarisadministratie, projectcontrol, beheer wagenpark, exploitatie onroerend goed, budgettering, opstellen management rappor-tage, begroting, samenstellen jaarrekening, implementatietraject financieel systeem, deelname ISO-certificerings project en assistentie bij acquisitie trajecten etc.

Juni 1995 - Als administrateur werkzaam bij Hervormde Thuiszorg, stichting voor
Juni 1996 thuiszorg en maatschappelijk werk. Standplaats: Huizen. Werkzaamheden: herinrichten administratie, opzetten en inrichten IC/AO, implementatie software, urenregistratie/urenverdeling, ontwikkelen management- informatie.

Jan. 1994 – Als administratief medewerker werkzaam bij administratiekantoor A.
Mrt. 1996 administratiekantoor voor MKB. Standplaats: Huizen. Werkzaam-heden: inboeken documenten, advisering klanten, verzorgen belasting-aangiftes en samenstellen van jaarrekeningen.

Jan. 1993 - Stage bij Rekitt & Colmann, producent en leverancier van non-food
Jul. 1993 produkten.

Sep. 1992 - Stage bij belastingdienst Hilversum particulieren / ondernemingen,
Dec. 1992 overheidsorgaan belast met de inning van belastinggelden.

Opleiding interimmanager

Opleidingen:

1986 – 1990 MAVO “Groen van Prinsterer” te Huizen. Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. In het bezit van diploma.

1990 – 1991 MTS “Dudok College” te Hilversum. Alleen eerste jaar.

1991 – 1995 MEAO “Amersteyn College” te Amersfoort. Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Statistiek en Commerciële economie. In het bezit van diploma.

1995 – 1997 MBA (Moderne Bedrijfs Administratie) “Markus Verbeek” te Amsterdam. Vakken: Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Statistiek en Belastingrecht. In het bezit van diploma.

1997 – 1998 PDL (Praktijk Diploma Loonadministratie) “BOB bouwopleidingscentrum” te Waddinxveen. Cursusnaam: Loon en salarisadministratie voor de bouwnijverheid. In het bezit van diploma.

1998 – 1999 “Leidinggeven en organiseren 1” “BOB bouwopleidingscentrum” te Waddinxveen.

1999 – 2000 “Leidinggeven en organiseren 2” “BOB bouwopleidingscentrum” te Waddinxveen.
Sept. – dec. 2000 SPD “Markus Verbeek” te Amsterdam. Vak: Communicatieve en sociale vaardigheden. In het bezit van certificaat.

2001 SPD “Markus Verbeek” te Amsterdam. Vak: Statistiek en Marketing en Organisatie. Mee bezig.

Vanaf jan. 2002 “Studie Belastingadviseur” “College voor belastingadviseurs” te Houten.


Cursussen:

1997 Excel 97 voor gevorderden “Compu phase” te Bussum
1997 Access 97 “Compu phase” te Bussum
1998 Windows NT Administrator “CompuTrain” te Utrecht
1999 Millennium problematiek
2000 Effectief vergaderen
2001 Begeleiding Euro overgang

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Bekendheid met ICT-systemen:
Algemeen
Excel, Word, Acces, Projects
Financieel
Accountview, Acto, Bomas, CTB-BMS (afgeleide van BAAN Finance), Davilex, Exact (Dos,
Globe en Financials), Grote Beer, J.D. Edwards, King, Klubas, Leasebase, Metacom VII,
Multivers (Unit 4 Agresso), Navision (Microsoft Business Solutions), Omnivers, Oracle,
Profina, SAP
Salarisverwerking
Afas, Exact E-salaris, Mako, PC-Losa, Perman (ADP), Roosroos
Consolidatie
Hyperion
Overig
ABC Flowcharter, Chrystal Reports, IBIS CALC, IBIS TRAD


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here