Flex Manager
21192 interim professionals
21192 professionals

 Select

Find similar resumes

Financieel Manager

Financieel Manager

Werkervaring interimmanager

Macquarie Bank
- Audits ten behoeve van financieringstrajecten.

Managing Director/Financial Manager, Seaarland Management Services (Singapore) PTE Ltd.
- Het opzetten van het kantoor in Singapore vanaf scratch. Het opstellen van het strategisch plan en budgetten.
- Het overeenkomen van een tax-ruling met de IRAS;
- Het afsluiten van de eerste kredietfaciliteit met een bank voor een scheepvaartpool.
- Treasury, het bewaken van kasstromen om regelmatige uitkering aan participanten te garanderen zonder andere schuldeisers te benadelen.
- Het werven en selecteren van een team. Het leiding geven aan een multicultureel team bestaande uit verschillende disciplines.
- Het opstellen van budgetten alsmede de analyse van de verschillen tussen actuals en budget.
- Het opstellen van de maandelijkse rapportages ten behoeve van de distributie aan participanten.
- Het samenstellen van de jaarrekening.
- De implementatie van een geïntegreerd systeem voor de scheepvaart (ShipNet). Het automatiseren van processen ten behoeve van het verhogen van de efficiëntie en snelheid.
- Het analyseren en beoordelen van kosten alsmede de communicatie van de bevindingen aan de joint venture partners.
- Het ondersteunen van de aandeelhouders/stakeholders door middel van risico-identificatie, controle testen en procesverbeteringen.
- Het initieren en doorvoeren van kostenbesparingen.

Interim Financial Controller, T.M.G. B.V. - Amsterdam, – Amsterdam, Nederland
- Het opstellen van de enkelvoudige- en geconsolideerde jaarrekeningen.

Manager Corporate Clients, Orangefield B.V. voorheen ING Management B.V. – Amsterdam, Nederland/Luxemburg, Luxemburg
- Het opstellen van procedures en richtlijnen ten behoeve van de werkzaamheden van de afdeling.
- De controle van kwartaal rapportages van diverse holdingmaatschappijen, onroerend goed fondsen en durfkapitaalfondsen.
- Het bewaken en coördineren van projecten met betrekking tot de financiele- en juridische dienstverlening aan klanten. Het waarborgen van continuïteit van de dienstverlening aan klanten te voldoen.
- Onderhoud van contacten met klanten met betrekking tot de overdracht van informatie inzake de Nederlandse vestiging met betrekking tot risico's, proces lacunes alsmede workflow inefficiënties te identificeren.
- Bewaking afdelingsbudget en openstaande debiteuren.
- Opstellen van richtlijnen voor een goede en grondige documentatie ten behoeve van interne en externe audits.
- Het verbeteren van efficiëntie van de afdeling door het bevorderen van de samenwerking tussen het financiele en juridische team.
- Het omzetten van rapportages in locale GAAP (Duitsland, Belgie, Noorwegen, Zweden) in IFRS.

Senior Account Manager, ATC Corporate Services B.V. – Amsterdam, Nederland Juni 2004 – December ‘05
- Het managen van een klantenbestand bestaande uit holdingmaatschappijen, kapitaal fondsen en onroerend goed fondsen.
- Het opstellen van bedrijfsspecifieke alsmede wettelijke rapportages.
- Het opstellen van enkelvoudige- en geconsolideerde jaarrekeningen inclusief toelichtingen.
- Het trainen van nieuwe medewerkers op gebied van boekhoudkundige principes en procedures van het bedrijf. Ontwikkelde een trainingsprogramma van 1 jaar met wekelijkse training voor assistenten om de kennis in alle boekhoudkundige onderwerpen zoals consolidatie en belastingen, te verhogen.
- Het verhogen van klanttevredenheid en motivatie van werknemers door het opleiden en trainen van de teamleden.

Financial Controller-Utrecht, Projactive B.V. – Utrecht, the Nederland
Nov 2001 – May 2004
- Het intern halen van de uitbestede boekhouding.
- Het opzetten van efficiente- en effectieve administrative organisatie.
- Opzetten van een projectorganisatie.
- Ondersteuning van het management door risico analyse en procesverbeterende procedures.
- Analyse en beoordeling van kosten rapportages en communicatie van de uitkomsten aan het management.
- Downsizing en herstructuratie van de organisatie tijdens de economische neergang en het leggen van een fundament voor de toekomst hetgeen resulteerde in het voortbestaan van het bedrijf.

Opleiding interimmanager

-Accountant- Administratieconsulent met certificerende bevoegdheid
-HEAO Fiscale Economie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

People Management, Financiele rapportages (Dutch GAAP, IFRS, US GAAP), Forecast en budgetmanagement, Cash flow management, risk control.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Hands on, oplossingsgericht.
Computervaardigheden:
-SAP Business R/One
-Accountview
-Exact Globe
-Exact Online
-Adfas
-Unit 4 Multiverse
-Excel
-Word
-Access
-Powerpoint


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here