Flex Manager
21186 interim professionals
21186 professionals

 Select

Find similar resumes

manager

manager

Werkervaring interimmanager

Directeur/eigenaar van stap 0 (2016 – nu)
• Ondersteuningsbureau voor strategische vraagstukken
- Met Saxion Hogeschool werken aan ontwikkeling en geven van training aan zorgpersoneel rondom eigen kracht-eigen regie.( zelfbeschikking en participatie)
- Training synergetische werkbijeenkomsten t.b.v. besluitvorming
- Lid begeleidingscommissie promotietraject Armoede en Gezondheid Twente
- Ondersteuning van diverse organisaties om grip te houden op zaken waar ze eigenaar van zijn
- begeleider van directieteams op verbeteren samenwerking en resultaten
- begeleiden en leiden van overheidsprojecten mbt transformatie sociaal domein

Voorzitter van Raad van Commissarissen voor Autistart (2012-nu)
• Organisatie voor mensen binnen het autismespectrum
• Inhoudelijk zorg beleid

Regiomanager Eigen Kracht Centrale (2011-2016)
• Coaching conferenties waar mensen vanuit eigen regie hun eigen plan maken
• Ontwikkelen van werkwijzen rondom participatie en transformatie
• training/workshops ter ondersteuning op de volgende gebieden:
o WMO
o jeugdhulp
o burgerrechten
• managing transformatieprojecten
• advisering en training van en aan organisaties en overheden op onderwerpen als participatie en transformatie

Regiodirecteur Trias jeugdhulp (2007-2011)
• jeugdhulporganisatie Overijssel
• integraal eindverantwoordelijk regio
• lid MT
• 100 fte
• Budget 15 mln
• omslag naar PDCA cyclus
• omslag naar kwaliteitstoetsing/certificering
• ontwikkeling integrale samenwerking

Hoofd meerdere voorzieningen Interakt-Contour (2002-2007)
• Organisatie voor mensen met fysieke handicap en NAH
• integraal eindverantwoordelijk
• lid MT
• ong. 30 fte
• budget 2,5 mln
• cultuuromslag ( o.a. beoordelingsystematiek)/certificering
• realiseren nieuwbouw
• fondswerving

Hoofd Educatie/dagbesteding BJ Zuid Holland (1998-2002)
• jongeren of terug naar school of naar werk (vanuit verslaving, psychiatrie en criminaliteit)
• leiding over: scheepvaart, horeca, metaal/autotechniek, algemeen.
Hoofd Activiteitencentrum BJ Zuid Holland (1994-1998)
• kinderen met schoolachterstand terugbrengen naar school

Opleiding interimmanager

VWOb
HBO+
Akademie voor Ekspressie en Kommunikatie te Leeuwarden; 1e graads docent

Post HBO:
• marketing
• Management
• Sociale Pedagogie, bachelor
• module contextuele benadering en therapie
• financieel management
• Verzuimmanagement
• kwaliteit en beleid
• projectmatig creëren

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben enthousiast, dynamisch, positief, empatisch en betrokken.
Ik ben een vragensteller, aldus stuur , inspireer en houd ik mensen scherp op uitgangspunten en doelen.
Ik heb een focus op proces en resultaat met een expertise op het gebied van besluitvormingsprocessen.
Ik geloof in de betrokkenheid en mogelijkheden van mensen. Ik creëer een omgeving waar mensen, in samenwerking en vanuit eigenaarschap, hun kennis en vaardigheden kunnen ontdekken en benutten én ervaren dat ze een stem hebben.
Ik kan een omgeving creëren waarin een ieder vanuit rol en verantwoordelijk optimaal kan functioneren. Ik ben een verbinder met een sterk geloof in netwerken van mensen en organisaties.


Talenkennis interimmanager

nederlands, engels, duits

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here