Flex Manager
21186 interim professionals
21186 professionals

 Select

Find similar resumes

Algemeen Directeur a.i.

Algemeen Directeur a.i.

Werkervaring interimmanager

Algemeen directeur ad interim. N.V.Waterbedrijf Drenthe: vanaf maart 2016 tot 1 september 2017. Opdracht was herstel van vertrouwen van aandeelhouders (Drentse gemeenten en provincie), het aanbrengen van een heldere lijn in de wettelijke kernactiviteit (drinkwater) en het saneren en herpositioneren van de niet-wettelijke activiteiten, waaronder omvangrijke activiteiten in Indonesië. Daarnaast aanpassing van de corporate governance en beter laten functioneren van de organisatie en met name het MT.
Na sanering en juridische splitsing, oplevering van de jaarverslagen 2014, 2015 en 2016. Nieuw strategisch beleid met hernieuwde focus op de kernactiviteit en strategisch partnerschap met Waterbedrijf Groningen.
Verband houdend met de hoofdfunctie tevens:
- Bestuurslid van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, VEWIN;
- Managing director van Water Fund Holland B.V. (joint venture van PWN, Brabant Water, Dunea en WMD) in de periode november 2016 – september 2017. In deze periode heb ik de Indonesische activiteiten van WFH gesaneerd door de verkoop van het Medanese waterbedrijf PT Tirta Sumut aan PDAM Deli Serdang en het realiseren van een nieuwe opzet voor de inning van een claim op de gemeente Pekanbaru;
- Bestuurslid van Futuro B.V.
- President-commissaris van resp. PT Water Laboratory Nusantara, Manado (Noord Sulawesi) en Bogor (Java), PT Air Manado (Manado, Noord Sulawesi), PT War Besrendi Biak (Biak, Papua Indonesia), PT Wedu Merauke (Merauke, Papua Indonesia) en PT Tirta Remu, (Sorong, Papua Indonesia).

Interim Manager bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Den Haag. Voornaamste resultaten:
 Opzet van een Contract Beheer Organisatie voor het Directoraat-generaal Personenvervoer ten behoeve van contract management en risico beheer van vervoerscontracten (Hoofdrailnet, Hoge Snelheidslijn Zuid, onrendabele lijnen sector e.d.) en railinfrastructuurcontracten;
 Implementatie document management;

Opleiding interimmanager

Masterexamen rechtsgeleerdheid, specialisatie staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Leiden, 2009

Masterexamen rechtsgeleerdheid, specialisatie filosofie en encyclopedie van het recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (cum laude), 2004-2008

Doctoraal politieke wetenschappen, hoofdrichting internationale betrekkingen, Rijksuniversiteit Leiden, 1971-1977

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Evenwichtige, energieke, 'allround' interim-manager en bestuurder die strategisch inzicht en analytisch vermogen paart aan helder zicht op de uitvoeringspraktijk. Doorzettingsvermogen, lange adem en grote werkkracht. Gewend onder druk te werken. ‘Hands-on’ instelling. Inhoudelijke oriëntatie, brede belangstelling, maatschappelijk betrokken, innovator. Teamspeler. Van oorsprong gevormd in het bedrijfsleven op financieel economisch terrein, ruime management ervaring opgedaan en eindverantwoordelijkheid voor organisaties gedragen. Politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan in de publieke sector, waaronder het lokaal bestuur. Geboeid door de transformatie opgaven in het sociaal domein. In staat om zich snel nieuwe omgevingen eigen te maken, standvastig in optreden.

Talenkennis interimmanager

Engels: vloeiend, Duits: redelijk Frans: redelijk

Overig

Als toezichthouder actief bij een aantal maatschappelijke organisaties op het gebied van familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg (Utrecht), kinderopvang (Alphen aan den Rijn & Zoetermeer) en kringloopbedrijvigheid gekoppeld aan het werk bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Leiden).

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here