Flex Manager
21141 interim professionals
21141 professionals

 Select

Find similar resumes

Auditor/ adviseur Kwaliteitsmanagementsysteem; Kwaliteitsfun

Auditor/ adviseur Kwaliteitsmanagementsysteem; Kwaliteitsfun

Werkervaring interimmanager

Functie: Beleids-/ Kwaliteitsmedewerker (sector zorg en welzijn MO/ Vgz)
Rol: Opstellen ven aanpassen kwaliteitsbeleid en vertalen naar procesbeschrijvingen; protocollen en procedures; onderhouden van het kwaliteitssysteem volgens ISO-normen. Tevens schrijven resultaatverslag inspectie gz.

Functie: Adviseur/ auditor Kwaliteitsmanagementsysteem (sector GGz/ MO).
Rol: Coördineren en onderhouden van het kwaliteits-systeem van interne auditing volgens HKZ-normen middels interne audits; begeleiding externe audits; functioneel aansturen van interne auditoren; regisseur/ opsteller directiebeoordeling; beheer kwaliteitshandboek; bewaken van procesbeschrijvingen en doen van voorstellen voor procesverbetering.
Verder uitvoeren van incidentanalyses (Prisma) t.b.v. toezichthouder GGD; uitvoering van risicomanagement PRI (Safer). Voorts bieden ondersteuning bij implementatie van beleidsmatige en organisatorische besluiten.

Functie: Sesamadviseur (vrijwilligersorganisaties)
Rol: Advisering en ondersteuning vrijwilligersorganisaties op diverse beleidsgebieden o.a. P&O; Fin.; Fondsenwerving; Coaching; en Vrijwilligersinzet.

Functie: Manager Bedrijfsvoering/ Controller a.i.(zorgsector).
Rol: MT-lid, en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het kwaliteitsysteem betreffende Personeels- en Salarisadm.; Planning & Control; AO/IB; Financiële en Cliëntenadm; Facilitaire Zaken/Huisvesting/Arbo-RI&E; ICT; Receptie/Secretariaat.

Functie: Bureau Manager (welzijnsorganisatie)
Rol: Ondersteunen bij de doorstart, en als rechterhand van de directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele werkzaamheden van het projectbureau (betreft: beheer front-office; personeel- en financiële zaken, huisvesting, ICT en begeleiden kantoorvrijwilligers).

Functie: Manager Bedrijfsbureau a.i. (zorgsector).
Rol: MT-lid, en verantwoordelijk voor de afdelingen PZ, Financiële Administratie, ICT en Facilitaire dienstverlening. De rol betreft overbruggingsmanagement voor het bedrijfs-bureau i.v.m. ziekte; en verdere procesinrichting bedrijfsbureau (ICT-/facilitaire omge-ing en ondersteuning voor het behalen van HKZ- certificering).

Functie: Hoofd Bedrijfsbureau (zorgsector).
Rol: Verantwoordelijk voor directe aansturing van de Financiële Administratie (8,6 fte), de teamleiders P&O en Civiel Technische Dienst in een veranderingsproces voor implementatie van de nieuwe functie Hoofd Bedrijfsbureau.

Ondernemer: Freelance managementadviseur/ coach
Projectopdrachten:
1. Adviseur/sparringpartner Ondernemingsraad (welzijnsorganisatie) voor het toetsen van personele consequenties en risico’s i.v.m. kanteling en professionalisering van de organisatie.
2. Verzorgen training ‘adviesvaardigheden en coaching’ stafmedewerkers (zorgorganisatie).

Functie: Hoofd Bedrijfsbureau (zorgsector).
Rol: Begeleiden van het verandertraject voor inrichting van het gezamenlijke bedrijfsbureau en leidinggeven aan medewerkers secretariaat en bedrijfsbureau, tevens verantwoordelijk voor onderwijsondersteuning en optimaliseren operationele bedrijfsvoering.
.
Functie: Senior Managementadviseur /Adviseur Organisatieontwikkeling, adviesorganisatie PwC.
Rol: Uitvoeren van offerteopdrachten vanuit een Shared Service Center, en leiding geven aan projecten op het gebied van organisatieontwikkeling, en ondersteunen en verzorgen van trainingen INK-kwaliteitsmanagement voor een uitvoeringsorganisatie. Tevens trainer/ docent integraalmanagement voor leidinggevenden op operationeel niveau.

Functie: Organisatie - & Informatie adviseur (concern bedrijfsbureau van een gemeentelijke dienst).
Rol: Ondersteunen van directie en rayonmanagement bij het uitvoeringsproces in technische zin en bij het ontwikkelen en begeleiden van een doelmatige bedrijfsorganisatie.

Functie: Stafmedewerker Administratieve Organisatie (zorgsector).
Rol: Coördinator inrichting divisie AO-planning & control cyclus, en opstellen concept MARAP inclusief managementverantwoording voor Divisie- en Raad van Bestuur.

Functie: Adviseur Administratieve & Bedrijfsorganisatie (nutsbedrijf)
Rol: Adviseren van directie en lijnmanagement bij inrichting van de bedrijfsorganisatie en bij ontwikkeling en beheer van automatisering en informatievoorziening.

Functie: Stafmedewerker planbureau, en leiding geven aan 2 secretariaatsfuncties (revalidatiezorg).
Project: Ontwikkeling, opzet en beheer van een centraal planbureau voor planning van behandelactiviteiten voor behandelteams fysiotherapie, logopedie, en ergotherapie.

Functie: Hoofd bedrijfsbureau a.i. inclusief leidinggeven aan 8 medewerkers (industriële sector)
Project: Opzet van het bedrijfsbureau t.b.v. orderplanning, werkvoorbereiding, calculatie, inkoop – en magazijn-administratie; en coördineren van transport afleveringen.

Functie: Projectmedewerker organisatie (drukkerij).
Project: Doorlichting huisdrukkerij t.b.v. optimaliseren logistieke aanvoer drukwerkmaterialen en bezettingsgraad machines; beschrijven procedures voor kwaliteitsmeting.

Functie: Projectmedewerker administratie (confectie-industrie).
Project: Beschrijven van logistieke verkoopprocessen t.b.v. facturatie en voorts onderzoek van methode en tijdstudies voor het opstellen van kostprijscalculaties.

Opleiding interimmanager

HTS- Bedrijfskunde;
HBO-economische richting;
Kwaliteitsmanagement: Auditing Organisaties; Directiebeoordeling; A3-methodiek; TVB-methodiek;
LEAN in de zorg;
Adviesvaardigheden en Doeltreffend Projectmanagement;
Acro-cursus: Administratieve Organisatie en Controleleer;
Risicomanagement SAFER/ PRISMA);
Organisatiekunde en Organisatiesociologische theorie;
ISO-9001-2009/ 2015: NEN-EN 15224 NEN 7510
Diverse Auditmethodieken

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, procesmatig en oplossingsgericht adviseren en ondersteunen;
Resultaatgerichtheid;
Mensgerichte groepswerker


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal);
Engels (goed);
Duits (basiskennis);
Spaans (basiskennis)

Overig

Ondernemer/ zzp-er: 2003 tot 2013

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here