Flex Manager
21186 interim professionals
21186 professionals

 Select

Find similar resumes

projectleider / projectmanager

projectleider / projectmanager

Werkervaring interimmanager

Consultancy BV

Sinds 1 februari 2001 heb ik een eigen adviesbureau, genaamd adviseert productiebedrijven op het gebied van productie, techniek en vergunningen. Hierbij heb ik projecten uitgevoerd en ben ik als engineer, projectleider/projectmanager en als adviseur/consultant actief voor o.a. de volgende bedrijven:

Red Band Venco, productievestiging te Turnhout (België) zoetwarenindustrie
Gedurende een viertal maanden heb ik op parttime basis diverse onderhoudswerkzaamheden en modificaties tijdens een onderhoudsstop aan de (anaërobe) waterzuivering voorbereid en gecoördineerd.
Tevens heb ik een verpakkingslijn gereengineerd en voorstellen gemaakt om de efficiency en capaciteit te verhogen

HAK BV, sinds december 2005 onderdeel van NPM groente- en fruitverwerking
Van 2001 tot 2005 heb ik parttime de realisatie van een aantal geur- en geluidreducerende maatregelen begeleid. Tevens heb ik aanvragen voorbereid voor het aanvragen van een nieuwe milieuvergunning en een lozingsvergunning (in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren)

Elementis Plc te Oosterhout NB verfindustrie
Gedurende vier maanden heb ik van deze verffabriek geïnventariseerd welk onderhoud deze fabriek nodig had. Hierbij heb ik aangegeven welk onderhoud via onderhoudscontracten kon lopen en voor welk onderhoud met welke frequentie monteurs ingehuurd moesten worden. Voor diverse machines heb ik geadviseerd welke technische onderdelen op voorraad genomen moesten worden

Alabastine Holland BV te Ammerzoden plamuren, kitten ed.
Gedurende 5 maanden heb ik parttime de vervanging van een machine voor het reinigen van roestvrijstalen kuipen voorbereid.

IFF Nederland BV te Tilburg geur- en smaakstoffen
Gedurende 4 maanden heb ik parttime hun projectmatige werkwijze vastgelegd in een project management manual en aanbevelingen gedaan om deze werkwijze verdere te professionaliseren.

Amgen BV te Breda farmacie
Gedurende 4 maanden heb ik als interim shift leader fulltime de verpakkingsafdeling geleid.
Hierbij was ik verantwoordelijk voor de hoeveelheid, de kwaliteit en de vrijgave van de verpakte medicijnen. Tevens voor de implementatie van diverse aanpassingen in de werkwijze, het inwerken van nieuwe operators en het verder ontwikkelen van ervaren operators

Codyma BV te Breda chocolade industrie
Voor Codyma heb ik parttime gedurende een aantal maanden de haalbaarheid onderzocht van de verdere mechanisatie van een lijn waarop chocoladeproducten werden geproduceerd

Biomassa Holding BV verwerking van mest en biomassa
Biomassa Holding ontwikkelt, bouwt en financiert biomassacentrales welke mest en biomassa verwerken tot groene elektriciteit, een biobrandstof en een vloeibare kunstmest.
Hierbij draag ik vanaf mei 2004 1-5 dagen per week bij aan de ontwikkeling van het concept, het businessplan, de organisatievorm en de engineering. De hoofdtaak betreft echter het voorbereiden van de aanvragen van vergunningen die nodig zijn in het kader van het milieu (Wet milieubeheer), het lozen van vervuild water (Wet verontreiniging oppervlakte wateren), het bouwen (bouwvergunning in het kader van de Woningwet) en eventuele verzoeken in het kader van vrijstelling van het bestemmingsplan.

Leerdammer Company BV te Wageningen snijden en verpakken van kaas
Gedurende 6 maanden heb ik gedurende 3-4 dagen per week het gehele onderhoud van de verpakkingsafdeling geïnventariseerd en georganiseerd. Dit varieerde van eenvoudig onderhoud door operators en smeren/inspecteren door monteurs tot en met voorbereiding en uitvoering van geplande onderhoudstops.
Alle onderhoudscontracten zijn geïnventariseerd en geactualiseerd.
Het geheel is vastgelegd in hun onderhoudsmanagementsysteem.
Van de nieuwe machines zijn reserve onderdelen op voorraad genomen.

HAK BV

van januari 1990 tot februari 2001 bij HAK BV in Giessen. De eerste 1,5 jaar heb ik gewerkt als project engineer, daarna als hoofd engineering.
In de laatste functie gaf ik leiding aan 4 mechanische project engineers (3x HTS, 1xMTS), aan 1 elektrotechnisch engineer (HTS) en regelmatig aan ingeleende projectleiders en CAD-tekenaars. Qua stijl van leidinggeven hanteer ik de situationele methode ofwel afhankelijk van de persoon en de situatie/het project. De meer ervaren mensen worden coachend door mij aangestuurd. Ik heb plezier in het zich laten ontwikkelen van mensen.

De werkzaamheden bestonden uit:
• het adviseren van de directie op het gebied van het technische en milieutechnische beleid
• het leveren van een bijdrage aan het implementeren van een meer planmatigere, projectmatige werkwijze bij HAK BV
• het onderhouden van de kontakten met overheidsinstanties als de gemeente, de Provincie en het Waterschap
• het leveren van bijdragen in werk- en projectgroepen
• het opstellen van een meerjaren investeringsplan en Masterplan
• het opstellen van het investeringsprogramma voor het komende jaar
• het maken van een capaciteitsbehoefteplanning voor de engineering van de investeringsprojecten waarbij ook het in- en uitbesteden hoort
• het opzetten (doelstelling, randvoorwaarden) en (doen) uitvoeren van de projecten
• het aanvragen van budgetten, gedeeltelijk bij de eigen directie, gedeeltelijk bij de divisiedirectie (CSM)
• het bewaken van het investeringsbudget in overleg met de financiële administratie
• het mondeling en schriftelijk rapporteren van grote investeringsprojecten naar de directie en de divisie
• het (doen) opzetten van een tekeningenbestand
• het aanvragen van subsidies t.b.v. technische projecten


Gedurende de eerste 2 jaren heb ik ook de leiding over de projecten zelf gehad. Deze projecten varieerden in waarde van 25.000 tot 2.000.000 Euro. De projecten werden gerealiseerd volgens de methode van projectmatig werken. Een project doorloopt meestal de volgende fasen:
• inventarisatie van de wensen van onderhoudsmensen, technologen, planners, productie en directie, soms ook van marketing
• het opstellen van het programma van eisen
• het selecteren van de beste oplossing uit verschillende alternatieven
• het maken van bestekken
• het aanvragen van offertes
• het controleren van offertes en advisering van de aanbesteding
• het in overleg met de directeur Productie & Techniek opstellen van een inkoopstrategie bij het inkopen van machines en installaties
• het coördineren tijdens de voorbereiding van het project
• het controleren tijdens de uitvoering van het project en inbedrijfstellen
• het controleren bij de oplevering en het administratief afwerken van het project
• het aanvragen van bouwvergunningen bij de gemeente en het ondersteunen van de milieuaanvraag bij de provincie

Martens Beton BV
van oktober 1986 tot januari 1990 bij Martens Beton BV in Oosterhout als werktuigbouwkundig medewerker. Hierbij behoorde tot het takenpakket het tekenen van mallen voor betonproducten, het voorbereiden en uitvoeren van projecten zoals uitbreiding trafo's en een licht-/krachtverdeling, 100 tons opslagsilo tbv cement, aanleg gasleiding en installatie luchtverhitters. Als verantwoordelijke voor deze projecten stuurde ik ook externe projectleiders en externe monteurs aan. Tijdens de ziekte van de chef TD heb ik gedurende 1 jaar voor hem waargenomen. Hierbij gaf ik leiding aan 10 mechanische monteurs, 3 elektromonteurs, 2 civiele medewerkers, 2 onderhoudsschilders en 1 tuinman


Opleiding interimmanager

• in 1980 VWO-B diploma gehaald (vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde I en II, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie)
• in 1985 HTS-Werktuigbouwkunde diploma gehaald (HTS Vlissingen)
• de schriftelijke cursussen Hydraulische Systeemtechniek (verklaring) en Elektropneumatische Besturingen (verklaring) bij PBNA
• eind 1988 de post-HBO cursus PLC-techniek I aan de HTS in Breda (diploma)
• begin 1991 de post-HBO cursus Technisch Duits aan de HTS in Breda (diploma)
• in 1994 de post-HBO cursus Bedrijfskunde voor Technici aan de HEAO in Breda (diploma). Bij deze cursus is in samenwerking met 2 andere cursisten een eindopdracht gedaan bij Supertape BV in Etten-Leur waarbij de gehele productieafdeling volgens de Activity-Based-Costing methode doorgelicht werd
• in 1996 de cursus Persoonlijke Uitstraling van Schouten & Nelissen uit Zaltbommel
• in 1997 de cursus CE-markering van TechnoTrans
• in 1998 de cursus Senior Projectleiderschap van Intermediair Management Training
• in 2000 de workshop Adviesvaardigheden georganiseerd door NIRIA
• in 2001 diverse workshops m.b.t. commercie via NIRIA en de Kamer van Koophandel te Breda
• in 2002 diverse workshops via YER en Baronie bedrijfsopleidingen
• in 2004 de cursus Basisveiligheid (B-VCA) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL)
• in 2006 workshop presenteren


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren projectmanager/projectleider met een gedegen technische en theoretische achtergrond (WTB) en werkzaam in de procesindustrie en bij productiebedrijven.
Beschikt over de capaciteiten om mens, techniek en doelstellingen samen te brengen.
Bekwaam in het opzetten van quick scans, procesomschrijvingen, projectplannen en onderhoudsystemen.
Ervaring met de coördinatie van bouw en verbouw van productieafdelingen en productielijnen inclusief de voorbereiding van de aanvragen van de benodigde vergunningen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands- Engels - Duits
medio oktober 2006 gestart met cursus Spaans

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here