Flex Manager
21191 interim professionals
21191 professionals

 Select

Find similar resumes

Manager Zorg/Kinderopvang & Coach Medezeggenschap Cliënten

Manager Zorg/Kinderopvang & Coach Medezeggenschap Cliënten

Werkervaring interimmanager

M.i.v. 1 aug ’18 beschikbaar voor advies en coaching van medezeggenschapsraden en voor (algemeen-, regio-, locatie- team-) interim-management. Referenties op verzoek.

Sep 14-heden
Detacheringskracht, coach medezeggenschap, interim-management & advies, Flexmanager, Amsterdam

Juli 16-heden
Coach medezeggenschap cliënten, Boogh, De Bilt
Een slag maken in de verdere professionalisering van de centrale- en regionale cliënten-inspraak voor en door mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Nov 13- aug 14
Co-founder, Coöperatie Beyond Consultancy, Utrecht
Coöperatie opgericht, samen met collega gecertificeerde management consultants (CMC's). (Corporate) Governance als te vernieuwingswerkveld geïnitieerd'.
Jan 08-dec 13 Detacheringskracht management, Flexmanager Interim Managers e.a., Nederland
Opdrachten uitgevoerd voor locatie- en algemeen management. Referenties op verzoek.

Mei 07-jan 08
Project Consultant, Hospitality Group, Amersfoort
Informatieverzameling en analyse t.b.v. deelprojecten t.b.v. de ontwikkeling van visie- en meerjarenstrategieën m.b.t. het maatschappelijk vastgoed in gemeente Lelystad en Sittard-Geleen.

Okt 06-mei 07
Regiomanager, Vierstroom, Gouda
Management V&V t.b.v. de inzet van verpleging en verzorging in diverse wijken en het Hospice in Gouda. Ondersteuning V&V in deelname aan samenwerkingsproject 'thuiszorg gevraagd'.

Sep 05-aug 06
Regiomanager, Ipse – de Bruggen, Bodegraven, Waddinxveen
Management over twee locaties dagopvang voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en over twee maatschappelijke samenwerkingsprojecten: 'boodschappendienst' en 'klussendienst'.
Jan 05-sep 05 Interimmanager SKON, Nederland
Management over een kinderdagopvanglocatie.

Jan 03- jan 05
Operationeel directeur ‘de Kleine Singel’, UW-Holding Utrecht
Opdracht voor verbetering van de bedrijfsresultaten van het leer-werkbedrijf waarin mensen met een WIW / WSW indicatie samen met niet-regeling-verbonden werknemers werkten.
Okt 00-mei 03 Regiomanager BSO, KOKO, de Meern
Dagelijkse leiding over kinderopvangcentra voor 0-12 jaar, ook in brede schoolverband

Sept 00-mei 01
Interim consulent / steunfunctionaris jeugdopbouwwerk
Vervanging van het langdurig verlof van de vaste medewerker.

Mei 99-okt 00
Projectleider BSO, KMN Kind en Co, Harmelen
Projectleider voor een vernieuwende werkwijze in de buitenschoolse opvang. Tevens invaller op alle groepen in de dagopvang.

Nevenfuncties:
Mrt 18-heden lid auditcommissie gemeente Woerden
Mrt 18-heden SP Raadslid, fractievoorzitter, auditcommissie
Jan 14-heden Afdelingsvoorzitter SP Woerden

Opleiding interimmanager

Diploma’s:
mei 2005: Organisatiekundige: Doctoraaldiploma Tracé ‘Arbeid, Management en Organisatie in Maatschappelijke Context’, Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

juni 2002: HBO diploma Social Work, Hogeschool Utrecht

Overige training en opleiding
2016 AEC Programma, Governance University, Doorn
2016 leergang Governance Essentials’, NCD Academy, Amersfoort
2014 Financiële vraagstukken’, Erasmus School of Accounting and Assurance, Rotterdam
2013 Certificeringskwalificatie CMC, certified management consultant, OOa, Nijkerk

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Management, (leidinggeven, beleid ontwikkelen, coachen)


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels.

Overig

Computerkennis: MS Word, Power Point, Exel, Wordpress
Rijbewijs: B
CMC: Gecertificeerd door the International Counsil of Management Consulting Institutes (ICMCI) / CMC the Netherlands (Ooa). Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here