Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

Manager salarisadministratie

Manager salarisadministratie

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten als zelfstandige

Raet Personeels- en SalarisAdministratie, Utrecht, werkzaam vanaf september 2008 tot en met heden.
Pakketten RPM, Gemal/Beaufort, Pview, Cool en Exact Globe

- Het voeren van volledige personeel/salarisadministratie voor cliënten uit diverse branches
- Contacten met cliënten en personeelsleden (persoonlijk, telefonisch en schriftelijk)
- Contacten onderhouden met o.a. inspectie, bedrijfsverenigingen, pensioeninstanties, arbo-diensten en ziekenfondsen
- Bewaken en doorvoeren diverse Cao’s, zoals Zorginstellingen, Gemeentelijke instellingen, profit en non profit
- Adviezen uitbrengen aan de cliënt, inzake arbeidsrecht en sociale verzekeringswetten
- Aanpassen journaalposten
- Werken en onderhouden van de personeelsinformatiesystemen
- Spreadsheets- en tekstverwerkingsprogramma (Excel en Word)
- Migratieproject Exact Globe naar Beaufort/Gemal en het testen hiervan
- Aansluitingen maken tussen salarisadministratie en finaciële administratie

Logica, Amstelveen werkzaam vanaf september 2007 tot en met augustus 2008 op de afdeling TPC (salarisadministratie) als leidinggevende.
Pakketten Paymaster/Persmaster en P&I Loga

- Leiding geven en aansturen salarisadministrateurs
- Beoordelingsgesprekken salarisadministrateurs
- Het voeren van volledige salarisadministratie voor cliënten uit diverse branches
- Contacten met cliënten en personeelsleden (persoonlijk, telefonisch en schriftelijk)
- Contacten onderhouden met o.a. inspectie, bedrijfsverenigingen, pensioeninstanties, arbo-diensten en ziekenfondsen
- Bewaken en doorvoeren diverse Cao’s
- Adviezen uitbrengen aan de cliënt, inzake arbeidsrecht en sociale verzekeringswetten
- Aanpassen journaalposten
- Werken met personeelsinformatiesysteem
- Spreadsheets- en tekstverwerkingsprogramma (Excel en Word)
- Mirgratieproject van Paymaster naar P&I Loga en het testen hiervan

Deloitte, Aalsmeer / Alkmaar, werkzaam vanaf april 2007 tot en met augustus 2007 op de salarisadministratie. Salarispakket P&I Loga

Voor de extra werkzaamheden, welke te maken hebben met salarissen.
- Jaar aansluitingen maken tussen jaarrekening en salarisadministratie
- Het gehele proces van aanleveren/controleren nota’s GUO
- Het gehele proces van aanleveren/controleren nota’s Plato
- Het verwerken van salarissen
Opleiding interimmanager

Opleidingen

Horeca 1974 - 1978
Mavo 1978 - 1979
PD Boekhouden 1990 - 1991
PD Loonadministratie 1992 - 1993
Bedrijfsrecht 1994 - 1996
PD Arbeidsrecht 1996
VPS 2010

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Personeels- en salarissystemen waar ik mee heb gewerkt
Gemal/Beaufort, Brunet, Cool, Exact Globe, MAI systeem, Piaster, Paymaster/persmaster, Loga/P&I, Pview, RoosRoos, Lopac en Afas


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels


Overig

Bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Salarisadministrateurs (VNSa)

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here