Flex Manager
21233 interim professionals
21233 professionals

 Select

Find similar resumes

interim-manager

interim-manager

Werkervaring interimmanager

Oktober 2017-mei 2018: Unitmanager Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo, Jeugd) gemeente Alkmaar.
Behaalde resultaten:
- Cultuurverandering Integraal werken (uitvoering visie op integraal werken) Wmo, Jeugd, `onderwijs en Haltewerk.
- Cultuurverandering naar resultaatsturing en eigen verantwoording (zelforganisatie) ingezet voor Unit MO.
- Managen van 78 fte en 3 teams (Wmo, Jeugd, bedrijfsbureau uitvoering).
- Verantwoordelijk Vernieuwde bekostiging Jeugdzorg in Alkmaar.
- Onderzoek en uitwerking werkinrichting en positionering brede integrale toegang Jeugd en Wmo voor de gemeente Alkmaar.
- Budgetverantwoordelijk Wmo en Jeugd (80 milj.).
- Advisering Bestuur.

Mei 2017-oktober 2017:
Project- programmamanager ZonH.

Oktober 2016-september 2017: Kwartiermaker Frontoffice Jeugd en Leidinggevende Jeugd & Gezinscoaches gemeente Alkmaar.
Behaalde resultaten:
• Jeugdzorg processen effectiever gemaakt binnen de teams Jeugd.
• Sturing gegeven aan 31 fte J&G coaches.
• Aanpak 18- en 18+ verder ontwikkeld met team inzet team rond 18
• Inrichten basis voor kennisdeling.
• Projecten geïnitieerd en aangestuurd in samenwerking met beleid.
• Piket dienst Jeugd gemeente Alkmaar.

Mei 2016 -heden: Projectleider ‘netWERKT versterkt’, voor de gemeenten Texel, Schagen en Den Helder. Penvoerder Esdégé Reigerdaal.
Behaalde resultaten:
• Professionaliseringsslag binnen de formele zorg creëren volgens de visie van de transformatie.
• Professionals van Esdégé Reigersdaal, ‘s Heeren Loo en Parlan werken volgens de bedoeling (eigen regie, inzet netwerk, versterken door inzet vrijwilligers).

April 2016 tot half juli 2016: Adviseur informele/formele cliëntondersteuning BUCH gemeenten i.o.v. MEE & de Wering.

September 2015 tot maart 2016: Manager Daghulp Parlan.
Behaalde resultaten:
• Analyse stand van zaken doorontwikkeling (bedrijfsmatig als op ontwikkeling)
• Aansturing professionals (47 medewerkers, 31 fte)
• Borging continuïteit, motiveren en inspireren teams doorontwikkeling naar integrale kind visie en zelfsturende teams.
• In beweging zetten en planvorming doorontwikkeling/ IKC.

Februari 2015 tot juni 2016: Adviseur kennisontwikkeling a.i. Groeimee.
Behaalde resultaten:
• Inhoudelijke, beleidsmatige en strategische doorontwikkeling nieuwe stichting Groeimee
• Ontsluiten, laten delen, borgen van kennis van jeugdzorg professionals in het sociaal domein.
• Accountmanagement 11 gemeenten in Noord-Holland.

April 2015 tot september 2015: Hoofd management Ondersteuning a.i. William Schrikker Groep.
Behaalde resultaten:
• Contourennota cliëntbureau.
• Plan doorontwikkeling afdeling management ondersteuning.
• T profielen secretariaat (generiek-specifiek).
• Leiding geven secretariaat (11,5 fte).
• Reactie brief namens bestuurder n.a.v. uitspraken klachtencommissie.

Samenvatting latere werkervaring van 2007 tot 2015:
• Februari 2015 tot april 2015: Directiesecretaris Bedrijfsondersteuning a.i. William Schrikker Groep
• 2015 tot juli 2015: Projectleider a.i. Transitiedebat 3 MEE Noordwest-Holland in samenwerking met RCO de Hoofdzaak en de Wering
• September 2014 tot februari 2015: Adviseur kennisontwikkeling a.i. MEE Noordwest-Holland
• 2014-2015: Proces Ondersteuner Sociale wijk- gebiedsteams en Jeugd- en Gezinsteams a.i. MEE Noordwest-Holland
• 2013-2014: Directiesecretaris & accounthouder 12 provincies 3 GSR William Schrikker Stichting Pleegzorg (WSP)
• 2008-2013: Bestuurssecretaris MEE Noordwest - Holland
• 2007-2008 Coördinator Wonen Welzijn Zorgloket Alkmaar (WWZ Wijzer) Gemeente Alkmaar
• 2007-2008: Kwartiermaker Wonen Welzijn Zorgloket (WWZ Wijzer)
Gemeente Alkmaar

Opleiding interimmanager

2019 Diploma Scrummaster in de praktijk
2018 Certificaat Morele Oordeelsvorming/Beraad
2017 Certificaat Cursus Excel
2015-2016 Diploma Post HBO Bedrijfskunde, InHolland Academy
2011-2014 Kunstacademie Haarlem/Leiden
2011 Certificaat Masterclass Kennismanagement, VGN Utrecht
2010 Diploma Beleid maken, beleid schrijven, Bestuursacademie Nederland
2009 Diploma Post - HBO Hoger Management Zorg en Welzijn (cum laude), INHOLLAND Academy
2008 Diploma Post - HBO Midden Management Zorg en Welzijn, INHOLLAND Academy
2007 Diagnose-Behandel-Combinatie/Nieuwe Arbowet/Ontslagprocedure, FNV Formaat/Abvakabo FNV Amsterdam Sloterdijk
2007 Maatwerk in medezeggenschap, FNV Formaat/Abvakabo FNV Amsterdam Sloterdijk
2002 Diploma NLP, Klinisch Hypnotherapeut, Academie voor Klinische Hypnotherapie en Regressie Alkmaar
2001 Werken met vrouwengroepen, Transact, Utrecht
2000 Mediation vaardigheden, Edumonde te Wognum
1999 Diploma HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening, Hogeschool van Amsterdam
1992 Havo, Johannes College Den Helder

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Enthousiast, ondernemend, organisatiesensitief, resultaatgericht, analytisch, gericht op samenwerken, flexibel.


Talenkennis interimmanager

Engels, Nederlands

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here