Flex Manager
21233 interim professionals
21233 professionals

 Select

Find similar resumes

IV/ICT Manager

IV/ICT Manager

Werkervaring interimmanager

Okt 2017 - april 2019
Manager Project- & Informatiemanagement ( & IDB)
Gemeente Amsterdam / Cluster Sociaal
+/- 4500 werkplekken. 75 medewerkers in team, vijf coördinatoren. Budget €3.5M

Aansturing van een gevarieerd team: Projectmanagement, Informatie-, proces- en business Analisten, Informatie- en documentatiebeheer, IV Servicedesk, post- en archief het afdelingsondersteuning en het accountteam Subsidies & Inkoop.
- Het versterken van het strategisch vermogen van projectmanagers en Informatiemanagers;
- Inrichten en begeleiden van accountteam Subsidies & Inkoop naar strategische partner voor betr. directie.
- Inrichten ondersteunende administratieve processen en opzetten bedrijfsbureau voor de afdeling.
- Herpositioneren van Informatie- en documentatiebeheer als intrinsiek onderdeel van de IV organisatie, vooraan in het proces, Archiving By Design;
- Het opbouwen en ontwikkelen van een team business-, proces- en informatieanalisten, onderling verbinden deelgebieden en verbinden met business, de IV-keten en BI;
- Verbeteren werving en selectie jong talent voor de afdeling IV;
Transitie deel van de professionals naar stedelijke expertisepools;

Okt 2016 – sept 2017
Hoofd ICT, Contracten & Recordmanagement
Inspectie van het Onderwijs (ministerie van OCW)
+/- 700 werkplekken. 40 medewerkers in team. Budget €11M
- Inrichten IV-Regie-organisatie, ten behoeve van de aansturing van leveranciers en vraagsturing.
- Op gang brengen en begeleiden proces om tot een visie en roadmap voor de herontwikkeling van het IV-landschap te komen.
- Ontwikkeling naar meer Agile- en LEAN-werkvormen voor projecten en beheer.
- Insourcen/inrichten eigen ontwikkelteam voor maatwerkapplicaties.
Opzetten dienstverlening door technisch team aan andere onderdelen van OCW.
- Behartigen belangen Inspectie op departementaal niveau.
- Verbetering softwareontwikkeling: kortere ontwikkeltijd, hogere release frequentie, hogere First Time Right
- Positioneren van Recordmanagers als adviseur op beheer van informatie, borgen Privacywetgeving en archiveringsbeleid.
- Verbeteren van Informatiebeveiliging door concrete activiteiten, het realiseren van volledige BIR compliancy en het borgen van IB in het architectuur- en het wijzigingsproces.


Sep 2015 – juli 2016
Manager ICT Operations / Technisch Beheer
RH Marine / Radio Holland (voorheen Imtech Marine)
+/- 2000 werkplekken wereldwijd. 10 medewerkers in team.
- Na faillissement van het moederbedrijf moest Imtech Marine worden losgemaakt uit het moederbedrijf en de ICT opnieuw opgezet.
- Wereldwijde ondersteuning verbeterd door delegatie van rechten, taken en tools naar lokale ICTers,
- Implementatie ABDO beveiligingsnorm tbv defensieopdrachten,
Vernieuwing datacenter,
- Implementatie changemanagement,
- Licentiecompliancy-onderzoek.


Mei 2014 – juli 2015: Manager ICT Backoffice & Servicedesk
Raad voor de Kinderbescherming, min. Veiligheid en Justitie
+/- 2500 werkplekken, 35 medewerkers in het team met 4 teamleiders. Budget €5M
- Verbeteren afdelingscultuur door positief leiderschap: focus op wat goed gaat, wat voor verbetering vatbaar is bespreekbaar maken, vertrouwen geven en medewerkers aanspreken op hun professionaliteit.
- Met een shift-left beweging en gericht problemmanagement dienstverlening verbeterd: incidenten teruggebracht van 1100 tot gemiddeld 600 meldingen per week waarvan ruim 80% in het eerste contact kon worden opgelost.
- Tegelijkertijd conform de strategie bij de rijksoverheid, een outsourcing transitie in gang gezet richting één van de shared service centers binnen het departement.
- Professionaliseren team
- Verbetering dienstverlening.
- Uitvoering reorganisaties
- Stabiliseren ICT Infrastructuur
- Verbeteren financiële planning & aansluiting begroting op realiteit
- Outsourcen ICT taken
- (Mede) ontwerp en inrichting IV-Regieorganisatie

juni 2012 – mei 2014
Manager Technisch Beheer
College voor Zorgverzekeringen
+/- 600 werkplekken, 12 medewerkers in het team. Budget €1,5M
- Verouderde, complexe en onderling vervlochten infrastructuur vereenvoudigd. Het statistisch rekenplatform ten behoeve van de risico-verevening vervangen om de performance te verbeteren. Het platform ten behoeve van de verzekeringsapplicaties moest worden ontvlochten met het oog op de overdracht van de verzekeringstaken aan het CAK.
- Na de implementatie van de nieuwe infrastructuur voor het rekenplatform werden de calculaties voor de risicoverevening met een factor vijf versneld, waardoor de berekeningstijd terugging van ruim een maand naar een week.
- Het verzekeringsplatform is technisch losgemaakt van de rest van de omgeving en noodzakelijke vernieuwingen zijn doorgevoerd.
- Standaardiseren & vereenvoudigen infrastructuur
- Bouw en optimalisatie performance statistisch rekenplatform tbv de risicoverevening (verrekening €40 miljard)
- Carve-out infrastructuur platform ten behoeve van verzekeringstaken ter voorbereiding overplaatsing naar CAK.
- Inrichten tactische beheerprocessen
- Samenvoegen servicedesk ICT/Facilitair
- Europese Aanbestedingen van o.a. inkoop hardware, software, telefonie en diensten.
- Implementatie en ontwikkeling Informatiebeveiligingsbeleid
- Opstellen lange termijn investeringsplanning & levenscyclusplan
- Opstellen, bewaking en verantwoordelijkheid begroting

nov 2009 – mei 2012: Hoofd ICT & Informatisering
Het Muziektheater Amsterdam
+/- 800 medewerkers, +/- 350 werkplekken, 7 medewerkers in het team. Budget €800K.
- Professionaliseren ICT afdeling
- Formuleren en uitvoeren IV-beleid
- Standaardiseren ICT Infrastructuur
- Inrichten ITIL-processen
- Opstellen Meerjaren Investerings & Onderhouds Begroting
- Selectie en implementatie gezamenlijk servicemanagement-systeem Facilitair en ICT (Planon)
- Productselectie en implementatie diverse informatiesystemen.
- Europese Aanbesteding Kaartverkoopsysteem
- Ontwikkelen meerjaren beleidsplan techniek en informatiemanagement
- Opstellen, bewaking en verantwoordelijkheid begroting

Opleiding interimmanager

2001 - 2004 Bedrijfskundig Management
Post Bachelor – Hogeschool Brabant - Diploma behaald

2004 Informatiebeveiligingscoordinator
Post HBO – HES/Gemeente Amsterdam – Diploma behaald

2009 PRINCE2 Foundation

2009 ITIL v3 Foundation

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanagement, reorganisaties, structurering, visieontwikkeling, professionalisering, teambuilding, cultuur

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here