Flex Manager
21205 interim professionals
21205 professionals

 Select

Find similar resumes

Facilitair Manager

Facilitair Manager

Werkervaring interimmanager

Branche: Onderwijs
Opdracht: Herinrichting Facilitaire Dienst
Rol: Strategisch Adviseur
Periode: 8 maanden
 Verantwoordelijk voor oplevering van een strategisch FM-plan;
 Onderzoek naar de ideale leer- en werkomgeving binnen het onderwijs;
 Bepalen van de positionering van de facilitaire afdeling volgens het Maturity Model;
 Meer klantgericht organiseren en huisvesten op innovatieve wijze (inrichting organisatie en manier van werken);
 Workshops, presentaties en begeleiding;
 Richting gevend voor de facilitaire dienst met een omvang van 100fte+.

Branche: Onderwijs
Opdracht: Herhuisvesting van diensten en onderwijs
Rol: Project Manager
Periode: 12 maanden
 Voorzittersrol in de projectgroep en vertegenwoordiging / voortgangsrapportage in de stuurgroep (Directie & College van Bestuur);
 Eindverantwoordelijk voor alle facilitaire activiteiten gekoppeld aan herinrichting van de onderwijsorganisatie;
 Directe aansturing van 4 facilitair managers, contractbeheer en inkoop, integrale veiligheid, vastgoed & huisvesting en communicatie;
 Eindverantwoordelijk voor financiën, organisatie, planning, informatie, kwaliteit en communicatie;
 Financiële omvang van het project 5,4 mln.
 Omvang van het herhuisvestingsproject is 6 locaties & 95.000m²

Branche: Zakelijke dienstverlening
Opdracht: Herhuisvesting
Rol: Project Manager
Periode: 6 maanden
 Verantwoordelijk voor een optimale huisvestingssituatie met de nadruk op efficiënter m² gebruik;
 Afstoten van een buitenlocatie met +/- 200 medewerkers en deze inpassen in bestaande bouw.
 Aanpassing bestaande manier van werken naar een flex concept (vorm van nieuw werken);
 Door reorganisatie van afdelingen de coördinatie van diverse herhuisvestingtrajecten begeleiden.
 Opdracht uitgevoerd volgens Prince II methodiek

Branche: Rijksoverheid
Opdracht: Professionalisering facilitaire dienst
Rol: Teamleider Facilitair Bedrijf
Periode: 7 maanden
 Lid van het MT en teamleider voor één van de 4 hoofdlocaties. De facilitaire afdeling had een omvang van 11 fte;
 Reorganisatie van de afdeling (Front Office);
 Bijkomende projecten organiseren als een symposium of aantrekken van een nieuw kantoor;
 Representant namens de opdrachtgever voor afspraken met de overkoepelende gebouweigenaar.

Branche: Onderwijs
Opdracht: Planvorming herhuisvesting
Rol: Projectleider
Periode: 6 maanden
 Verantwoordelijk voor planvorming van alle facilitaire activiteiten aangaande herhuisvesting binnen het gebouw van de faculteit;
 Het voorzitten en aansturen van het facilitaire team ter voorbereiding op de uitvoering van het herhuisvestingsproject;
 Eindverantwoordelijk voor personele inzet, planning en financiën op facilitaire activiteiten (geen bouwbudget). Financiële omvang facilitaire activiteiten 5 mln.
 Omvang renovatie oudbouw is 20.000m² en nieuwbouw 15.000m².

Branche: Overheid
Opdracht: Herhuisvesting, nieuwbouw incl. nieuw werken
Rol: Facilitair Projectleider
Periode: 6 maanden
 Verantwoordelijk voor herhuisvestingsproject van het oude naar het nieuwe gebouw (+/- 250 fte), inclusief nieuwe manier van werken (HNW) en daarbij behorende begeleiding;
 Regisserende rol vervuld om alle belanghebbende partijen op elkaar aan te laten sluiten;
 Voorzitten van projectgroep en vertegenwoordiging in de stuurgroep (directie bedrijfsvoering);
 Project uitgevoerd volgens GROTICK projectmanagement methodiek;
 Omvang nieuwbouw is 10.000m².

Branche: Onderwijs
Opdracht: Vervanging van de Facility Manager
Rol: Facility Manager
Periode: 6 maanden
 Verantwoordelijk voor de facilitaire afdeling bestaande uit 32 fte;
 Eindverantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening op 5 locaties met een totale omvang van 23.000m² BVO;
 Professionaliseren van de accountmanagement rol was een nadrukkelijk onderdeel van dit project;
 Afstemming met directies van het onderwijs over de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting en middelen om hier facilitair op in te spelen.

Branche: Overheid
Opdracht: Locatie Manager
Rol: Vormgeving locatiemanagement
Periode: 8 maanden
 Verantwoordelijk voor het opzetten van een locatiemanagement team als onderdeel van een brede professionalisering van de facilitaire dienst;
 Tijdelijk herhuisvesten van de complexe functies & ruimten;
 Professionaliseren van de facilitaire accountrol naar de eindgebruikers.

Opleiding interimmanager

HBO Facility Management (diploma behaald)
Prince II (in company)
Cursus Vastgoedbeheer (certificaat behaald)
Planon (FMIS) (certificaat behaald)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

 Gedreven
 Eerlijk
 Sensitief
 Gestructureerd
 Resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed
Engels: redelijk

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here