Flex Manager
21228 interim professionals
21228 professionals

 Select

Find similar resumes

Manager / HR consultant / Recruiter

Manager / HR consultant / Recruiter

Werkervaring interimmanager

2003 - heden
Zelfstandig gevestigd als Compassie coaching&training
In 2003 heb ik me gespecialiseerd in coaching en training. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: Leidinggeven, Motivatie, Stress, Time-management, Effectief Vergaderen, Interne communicatie. Ik coach zowel individueel als in groepen. Mijn kwaliteiten: Snel het probleem doorzien, mensen in hun waarde laten en ondersteunen om daadwerkelijk stappen te zetten.

Enkele opdrachten:
Het coachen van een ondernemer op het gebied van leidinggeven
Training Selectiegesprekken bij een organisatie voor kinderopvang
Coaching van het managementteam van een bureau voor wetenschappelijk onderzoek
Het opzetten van een trainingsprogramma voor vrijwilligers onder andere op het gebied van leidinggeven binnen een Goede Doelen organisatie
Het uitvoeren van trainingen voor Regiocoördinatoren binnen een Goede Doelen organisatie
Interim-regiocoördinator voor een Goede Doelen organisatie
Het trainen van een team binnen een Gemeente in klantgerichtheid
Het coachen van enkele medewerkers binnen een Gemeente in Persoonlijke Effectiviteit
Teamtrainingen Klantgerichtheid, Interne Communicatie en Samenwerking binnen een zorgorganisatie.
Het coachen van verschillende ondernemers op het terrein van acquisitie

2007 – 2012 OPO Borger-Odoorn: meerscholendirecteur (parttime)
Ik gaf leiding aan de Burgemeester Grollemanschool (nu De Meander) en de Montessorischool Borger. In totaal rond de 25 medewerkers. In een situatie van financiële onzekerheid en teruglopende leerlingenaantallen door demografische ontwikkelingen waren er voldoende uitdagingen. Binnen de organisatie ben ik lid geweest van de werkgroep die zich bezighield met de toekomst van de organisatie. Daarnaast was het overleg over de nieuwe MFA waarin beide scholen een plek gaan vinden een belangrijk onderdeel.
De belangrijkste kwaliteiten die hier tot hun recht kwamen waren: snel doorzien hoe de organisatie en het onderwijs in elkaar steekt; op een positieve manier het team coachen en ondersteunen; op een bedrijfsmatige manier naar zaken kunnen kijken.


2001 – 2003 Stichting Regionaal Ondernemings Instituut: Projectmanager
In deze functie heb ik ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf geadviseerd en gecoacht. Ik onderhield een relatienetwerk bij Gemeenten en Banken teneinde opdrachten te verwerven. De kwaliteiten die ik hier vooral heb aangesproken zijn: snel een probleem kunnen doorzien, mensen in hun waarde laten en snel een relatie kunnen opbouwen met mensen.

1998 - 2001
Zelfstandig gevestigd als Projectmanager Personeel en Organisatie.

Enkele opdrachten:
Begeleiding van een aantal langdurige ziekteverzuimgevallen voor het Dr. Nassaucollege in Assen.
HR-consultant/Recruiter bij de afdeling Telesales van Telfort in Amsterdam.
Wervingscoördinatie binnen Connexxion in Haarlem. Het organiseren van wervingsdagen voor deze no-nonsens organisatie was het project waar ik me mee bezig hield. Het bij elkaar brengen van mensen en middelen om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor een baan als chauffeur was de uitdaging.
Adviseren en ondersteunen van de Personeelsfunctionaris binnen Idee ICT. Bij het groeien van de organisatie was er behoefte aan een professionele aanpak van P&O werkzaamheden. Het project wat ik leidde en begeleidde was het initiëren en opzetten van de processen rond in- door en uitstroom samen met de beoogde P&O functionaris.

1995 – 1998 Rabobank Emmen: Manager Cliënten Advies (lid van het managementteam)
Belangrijkste taken:
Zowel direct als indirect leiding gegeven aan een afdeling met 55 medewerkers, verspreid over 8 locaties.
Enkele belangrijke projecten:
Het Veranderprogramma Cliënten Advies: Binnen het bankwezen was men gewend reactief met cliënten om te gaan. Door verdergaande automatisering was een verandering in werkwijze nodig. In dit project werd het beleid voor de afdeling opnieuw vastgesteld (in samenwerking met de medewerkers) en werden de veranderingen doorgevoerd. Het voeren van gesprekken met medewerkers over hun veranderende toekomst was niet het gemakkelijkst, maar wel het meest uitdagend van dit project.
Het opzetten van een flex-pool voor baliemedewerkers met een 5-tal andere Rabobanken De bezetting van de balies op de verschillende kantoren was nogal eens een heet hangijzer. Ik heb daarom het initiatief genomen voor een project om met een aantal banken en een uitzendbureau een pool op te zetten van medewerkers die in piek- of ziek-situaties ingezet konden worden. Mijn rol hierin was: iedereen op één lijn krijgen en de voortgang bewaken.

1992 - 1995 Rabobank Zuidlaren, Hoofd afdeling Particulieren / hypotheekadviseur,
lid van het managementteam
1988 - 1992 Rabobank Hoogeveen, Chef kas- en adviesbalie / hypotheekadviseur
1984 - 1988 Rabobank Westerbork, medewerkster bedrijven/ baliemedewerkster
1982 – 1984 Nederlandse Accountants Maatschap te Emmen: assistent accountant

Opleiding interimmanager

2005 – 2012 Diverse opleidingen in Persoonlijke Ontwikkeling
2004 NLP opleiding bij Bureau Land in Groningen
2003 Coachingsopleiding bij De Wandelende Coach
1984 – 1999 Diverse bancaire opleidingen en trainingen op het gebied van leidinggeven
en management
1989 – 1993 HEAO-deeltijd aan de Hanzehogeschool Groningen, afstudeerrichting
Personeel en Organisatie
1982 - 1984 NIVRA propedeuse
1976 - 1982 Atheneum A aan de GSG te Emmen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

snel situaties en problemen doorzien; mensen motiveren en inspireren; op een positieve manier coachen; op een bedrijfsmatige manier naar zaken kunnen kijken.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels vloeiend. Frans en Duits matig.

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here