Flex Manager
21228 interim professionals
21228 professionals

 Select

Find similar resumes

HR manager

HR manager

Werkervaring interimmanager

01-08-2017 –heden Manager VvAA Business School
Operationeel management
Personeelsmanagement
Sales- en marketingactiviteiten bedenken en mede-uitvoeren
B2B en B2C netwerk onderhouden
Verbeterplannen opstellen en projectmatig uitzetten
Kwaliteitsmanagement borgen

01-01-2015 – 31-07-2017 Consultant Werkgeverszaken/Propositiemanager
VvAA Groep BV
 HR- en organisatieadviesopdrachten uitvoeren bij diverse zorginstellingen.
 Maatschappen coachen en adviseren op het gebied van missie/visie en samenwerking.
 Rol van interim praktijkmanager vervullen bij diverse zorginstellingen.
 Acquisitie en accountmanagement.


 Functioneel leidinggeven aan het team Werkgeverszaken.
 Bedenken, ontwikkelen en vermarkten van nieuwe HR proposities voor klanten.
 Werkgeverszaken vertegenwoordigen binnen VvAA-brede proposities.

01-06-2012 – 31-12-2014 Eigenaar
Interim organisatie- en personeelsadvies en coaching
 Projectmanager voor diverse HR projecten op gebied van opleidingen, beoordelen en belonen, recruitment en WKR.
 Uitvoeren van het HR beleid.
 Adviseren management in het voeren van het HR beleid.
 Coaching van medewerkers op gebied van loopbaan, training en outplacement.

01-06-2008 – 31-05-2012 HR Adviseur
VvAA Groep BV
 Adviseren van het management in het voeren van het HR beleid.
 Initiëren en uitvoeren van diverse HR projecten, zoals: nieuw functiegebouw, nieuw recruitmentbeleid, managementrapportagestructuur, stagebeleid en beheerst beloningsbeleid.
 HR sparringspartner in de business op het gebied van bijvoorbeeld wijziging in organisatiestructuur, aansturingsmodel, sluiting kantoren, reorganisaties.
 Begeleiding managers en medewerkers bij opleidingsvraagstukken, verzuim en outplacement.

01-09-2007 – 31-05-2008 Plaatsvervangend Manager HRM & Facilities
M.S.O. – Multi Micro Service Organisatie
 Adviseren van de directie in het voeren van het HR beleid.
 Verantwoordelijk voor het beoordelings- en beloningsbeleid.
 Aansturen van de receptionistes, de medewerkers Facilities en de administratief medewerker HRM.
 Beheren van het wagenpark.
 Beheren van de panden.

Opleiding interimmanager

Opleidingen

2001 - 2005 Personeel en Arbeid (deeltijd)
Hogeschool van Utrecht
1999 – 2000 Rechten
Universiteit van Utrecht (niet afgerond)
1993 – 1999 Gymnasium
Utrechts Stedelijk Gymnasium

Cursussen en trainingen

2017 Strategisch Netwerken
Netwerken in plaats van sales
2016 Persoonlijke coaching
Ontwikkeling salesvaardigheden en persoonlijk loopbaanmanagement
2014 VvAA inhouse training blog schrijven
Praktische cursus in blogs schrijven
2011 VvAA MD traject
Met diverse managers van VvAA naar Uganda om daar onze inbreng te leveren aan diverse projecten van AMREF Flying Doctors en het opstellen van een business case voor VvAA
2010 Persoonlijke coaching
Ontwikkeling adviesvaardigheden en organisatiesensitiviteit
2009 Thomas International
Gecertificeerd voor het maken en lezen van persoonlijke profielanalyses
2008 VvAA TOP
Talentontwikkelingsprogramma voor jonge talenten en het opstellen van een business case voor VvAA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Changemanagement
Personeelsmanagement
Procesoptimalisatie

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels


Overig

Zelfstarter

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here