Flex Manager
21233 interim professionals
21233 professionals

 Select

Find similar resumes

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

HOOFD ZORG EN WELZIJN Ouderenzorg
Integraal verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en operationeel beleid, zorgkwaliteit en de bedrijfsvoering van 5 afdelingen. Geef leiding aan 6 teams, 45 FTE. Medeverantwoordelijk voor het opstellen van interne projecten en vergroten van de ketenzorg. Samenwerking met externe partijen, organistaies en verenigingen. Ketenpartners zijn gemeente, apothekers, huisartsen, icare, welzijn zeewolde, scholen, ziekenhuis st jansdal, ketenpartners in de thuiszorg. Aansturing aan zelforganiserende teams, situationeel leiderschap, gericht op ontwikkeling en faciliterend van aard. Sterk gericht op afstemming bedrijfsvoering en kwaliteit, het vergroten van mogelijkheden en expansie van locatie.

Opleiding interimmanager

HBO Projectmanagement • diploma juni 2017 • NCOI te Zwolle
HBO Hoger Management • diploma 2008 • NCOI te Utrecht
MBO Middel Management • diploma 2004 • PROFIT te Hattem
MDGO-AW • diploma juni 1991 • Hagendoorn te Emmen
Mavo • diploma juni 1988 • Katholiek Drents College te Emmen
Groepsles instructeur • Diploma 2012 • Fitvak/EEFA Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Analytisch denkvermogen
• Communicatie
• Samenwerking
• Stijl van leidinggeven, coachend en situationeel

Verbinder


Talenkennis interimmanager

Nedrlands
Duits
Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here