Flex Manager
21228 interim professionals
21228 professionals

 Select

Find similar resumes

HRM-adviseur

HRM-adviseur

Werkervaring interimmanager

Sept 2010-heden: Eigen ondernemer als interim-adviseur HRM, TMA®-coach, organisatie- en loopbaanadviseur, vertrouwenspersoon en klachtenbemiddeling.
Diverse HR-opdrachten bij Techvisie in Deventer, Pro Persona in Nijmegen, zoals functieanalyse, assessments en loopbaanbegeleiding.
Mei 2018- nov 2019: Naast first supplier HR-services bij Dichterbij tevens een bijbaan als coach bij Marel
Poultry BV.
April 2017- aug 2017: HR-businesspartner bij Lunetzorg op interimbasis. Hands on, accent op stimuleren van self-support en zelfsturing van medewerkers en coaching van leidinggevenden in hun veranderende rol. Hier werkte ik met Youforce en AFAS.
Febr. 2016- mei 2016: opzetten functiegebouw, beoordelingscyclus en begeleiding van het proces voor werkherverdeling uitzendbureau.
Sept 2015 – jan 2016: conflictbemiddeling en samenwerkingsbevorderingsopdracht.
Jan. 2015 – juli 2015: Assessments en coaching van/voor managementtrainees bij SWZ te Son en Breugel.
Maart 2014- sept 2014: Operationeel HR-adviseur a.i. bij kinderopvang ’t Nest. Opschonen en stroomlijnen van administratieve processen. (2 dgn per week). Daarnaast het bewustmaken van de eigen capaciteiten van het middenmanagement.
Sept. 2013–sept 2014: HR-adviseur a.i. Kaashandel(1 dag per week). Betrof o.a.. coaching van de beoogde bedrijfsopvolger op leiderschap.
Febr. 2013- sept 2013: HR-businesspartner a.i. bij Dichterbij (zwangerschapsvervanging en afronden taakstellingsopdracht met personeelsreductie in Veghel).

Opleiding interimmanager

MA-MHR 2006 Masteropleiding met o.a. onderzoek over meerwaarde talentmanagement (HAN) en motiverend gedrag.
VO-P&O 2003 Post HBO opleiding bedrijfskunde, projectmanagement en organisateiverandering
HEAO/MER 1997 Management Economie en Recht. Specialisatie ambtenarenrecht en HRM

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Actief luisteren, analytisch, zorgvuldig, rationeel, hands on.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here