Flex Manager
21205 interim professionals
21205 professionals

 Select

Find similar resumes

(Interim)Manager, Coordinator

(Interim)Manager, Coordinator

Werkervaring interimmanager

12/’05-heden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Manager Contractactiviteiten
KERNTAKEN:
Intermediaire functie voor het werkveld en betrokken afdelingshoofden; verlenen van organisatorische en logistieke ondersteuning met betrekking tot de contractactiviteiten (post-HBO opleidingen zorg en welzijn) van het instituut; begeleiden van alle trajecten in nauw overleg met o.a. de coördinatoren; geven van procesondersteuning met betrekking tot reorganisatie van de afdeling in samenwerking en overleg met de interim-manager; vastleggen van procedures in een nieuw op te zetten Administratie- & Organisatiehandboek.

02/\'03-10/’05 Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

FUNCTIES:

01/’05 tot 10/’05 adviseur en begeleider
kwaliteitszorg & reorganisatie

KERNTAKEN:
Analyseren van de organisatie; advies uitbrengen ter verbetering van bestaande processen; procesplan opzetten ten behoeve van veranderingen in de organisatie; organiseren en leiden van beleidsdagen; rapporteren; coachen van management en medewerkers gedurende de reorganisatie.

02/’03 tot 01/’05 projectleider

KERNTAKEN:
Samenwerkingsverbanden organiseren ter ondersteuning van het project; maken van een projectplanning; creëren van een ondersteuningsgroep (netwerk); fondswerving; maken personele planning; coachen, leiden en trainen (empowerment) van de meewerkende vrijwilligers; voorzitten bijeenkomsten ondersteuningsgroep; organisatie evaluaties; schriftelijk en mondeling rapporteren naar bestuur, team en financiers (o.a. Provincie Friesland).


04/\'91-08/\'01 Albert Heijn

FUNCTIES:

12/’97 tot 09-‘01 Coördinator afdeling Data Entry

KERNTAKEN:
Sturen, coachen en opleiden van medewerkers; maken personele planning ; voeren van werk- en functioneringsgesprekken; budgetteren; relatiebeheer; kwaliteitsbewaking; ontwerpen invoermethodieken; opstellen procedures.

04/’91 tot 12-‘97 afdelingsmanager winkel

KERNTAKEN:
Sturen, coachen en opleiden van medewerkers (80 pers., 25 Fte); maken personele planning; voeren van werk- en functioneringsgesprekken; klachtenbehandeling; commerciële activiteiten organiseren; financiële administratie; inkoop.


10/\'85-04/\'91 W.M.I. Meubelen Int. B.V.
hoofd verkoop buitenland

KERNTAKEN:
Relatiebeheer (binnen- en buitenland, Engels- en Duitstalig); actieve verkoop op beurzen in Duitsland; beheren orderportefeuille; administratieve afhandeling van offertes en orders; coördineren van het transport (export).

02/’81-10/’85 J. Op den Velde B.V.
verkoop binnendienst en ondersteuning
buitendienst.
KERNTAKEN:
Relatiebeheer met klanten in binnen en buitenland (Duitsland); coördineren van werkplanning fabriek; beheren orderportefeuille;administratieve afhandeling van offertes en orders; coördineren van het transport (export); agendabeheer vertegenwoordigers.


VRIJWILLIGERSWERK:
1997 - 1999 Voorzitter tour- en feestcommissie
motorclub (380 leden)
2000 - 2001 Mantelzorg Thuiszorg Zaanstreek-Waterland
(div.functies)
2000 - 2001 SOS Telefonische Hulpdienst Zaanstad


Opleiding interimmanager

2006 Middel Management (mee bezig)
2001-2005 Opleiding Cultureel Maatschappelijke
Vorming richting samenlevingsopbouw(HBO)
1998-1999 Cursus basiskennis boekhouden
1992 Afdelingsmanager
1980 Typen
1975-1981 H.A.V.O.

OVERIGE VAARDIGHEDEN:

Computer : Word, Excel, Acces, Power Point, WP 6.0,
Quattro Pro 5.0, Lotus Notes 4.6.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik heb :
Een communicatieve en coöperatieve instelling
Geduld
Levenservaring
Lef
(Gevoel voor:-) humor
Zelfvertrouwen
Verantwoordelijkheidsgevoel
Een auto
Balans tussen betrokkenheid en afstand
Een HBO opleiding en HBO+ werk en denkniveau

Ik kan:
Relativeren
Luisteren
Stimuleren, enthousiasmeren en coachen
Analyseren
Delegeren
Organiseren
Onderhandelen en conflicten hanteren
Projectmatig werken
Omgaan met alle generaties
Contacten leggen en onderhouden
Leiding geven
Zelfstandig- én samenwerken

Ik ben:
Enthousiast
Open / transparant
Vrolijk
Leergierig
Creatief en avontuurlijk
Flexibel
Initiatiefrijk
Praktisch
Eerlijk
Betrouwbaar
Structurerend
Ondernemend
Geïnteresseerd
Procesgericht (mens én systeem)
Resultaatgericht

Ik wil:
Verantwoordelijkheid met een bijbehorende zelfstandigheid
Samenwerken (collegiaal)
Coachen, motiveren, (bege)leiden, trainen van personen en/of groepen.


Talenkennis interimmanager

Duits vloeiend in woord en goed in geschrift
Engels goed in woord en geschrift

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here