Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

salarisadministrateur

salarisadministrateur

Werkervaring interimmanager


Stichting Pleyade februari 2008 – juni 2008

Functie: Senior salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor de maandelijkse salarisadministratie
• Telefonisch te woord staan van medewerkers
• Opzetten en beschrijven van processen
• Adviesgevende rol richting management


Stichting Thuiszorg Rotterdam september 2008 – februari 2008

Functie: Senior salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor de maandelijkse salarisadministratie
• Verzorgen van interface TIS  DBS
• Opzetten en beschrijven van processen
• Inwerken en begeleiden van de salarisadministrateurs

Stichting Ipse de Bruggen juni 2008 – augustus 2008

Functie: Projectleider

Taken en verantwoordelijkheden

• Begeleiden van een Fusie van twee stichtingen per juli 2008
• Bewaken van de salarisadministratie
• Opzetten en beschrijven van processen
• De salaris historie koppelen


Maxima medisch centrum februari 2008 – mei 2008

Functie: Coördinator PSA a.i.

Taken en verantwoordelijkheden

• Aansturen van de afdeling PSA
• Bewaken en verbeteren van processen
• WAO/WIA-problematiek
• Adviserende taak richting management en directie


TU Delft januari 2007 – januari 2008

Functie: Senior Salarisadministrateur a.i.

Taken en verantwoordelijkheden

• Mutatiecontrole van de salarisadministrateurs
• Implementeren van nieuwe salarissoftware
• WAO-problematiek
• Advies richting management
• Diverse salarisadministratie processen verbeteren


Haga Ziekenhuis april 2006 – januari 2007

Functie: Salarisadministrateur a.i.

Taken en verantwoordelijkheden

• Jaarcontroles IZZ
• Formulierenstroom bedrijfsvereniging
• WAO-problematiek
• Verwerken van de salarisadministratie
• Telefonisch te woord staan van cliënten


PricewaterhouseCoopers NV maart 2006 – april 2006

Functie: Salarisadministrateur a.i.

Taken en verantwoordelijkheden

• Verwerken van de salarisadministratie voor diverse cliënten
• Telefonisch te woord staan van cliënten
• Proforma berekeningen
• Advies geven omtrent fiscale vraagstukken


United Service Group oktober 2005 – februari 2006

Functie: Salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden

• Verwerken van de salarisadministratie van 2500 medewerkers
• Processen verbeteren en inzichtelijk maken
• Aanspreekpunt voor de medewerkers
• Balansverklaringen
• Pensioenen


BDO Accountants, Leiden februari 2004 – september 2004

Functie: Salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden

• Verzorgen van de maandelijkse salarisadministratie
• Adviseren van cliënten omtrent belasting en sociale wetgeving
• Telefonisch te woord staan van cliënten
• Bijhouden van diverse cao wijzigingen
• Aansturen en begeleiden van junior salarisadministrateurs


De Zorgring, Zoetermeer februari 2003 – januari 2004

Functie: Salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor de salarisadministratie van 2000 medewerkers
• Bijhouden van de cao wijzigen van cao thuiszorg, verpleeghuizen en welzijn
• Het begeleiden van diverse controles van belastingdienst en UWV
• Aansturen medewerkers van personeelsadministratie
• Opzetten van werkgroepen ter verbetering van de afdeling PSA


CBBS, Den Haag maart 2000 – januari 2003

Functie: Salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden

• Verwerken van de vierwekelijkse salarissen van 1500 medewerkers
• Bijhouden van diverse cao wijzigingen, voornamelijk schilders en bouw
• Contacten onderhouden met de diverse bedrijfsverenigingen
• Telefonisch te woord staan van cliënten
• Het inzien van administratie bij cliënten en indien nodig advies geven en correcties uitvoeren


Opleiding interimmanager

Atheneum
PDL (praktijkdiploma loonadministratie)
VPS ( Bijna afgerond )


Talenkennis interimmanager

nederlands en engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here