Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

Financeel Directeur/ Controller

Financeel Directeur/ Controller

Werkervaring interimmanager

maart 2001- heden Zelfstandig gevestigd interimmanager

Uitgevoerde opdrachten:
oktober 2003 –
juli 2004 Functie: interim Finance Manager

Amerikaanse dochter dat logistieke dienstverlening (supply chain management) biedt aan IT-bedrijven (HP, Microsoft, Sun, Iomega, Lexmark, Netgear etc.), heeft een omzet van ca. € 50 miljoen, 200 werknemers (96 vast). Omzet moeder geconsolideerd Usd 1,5 miljard).

Taken en verantwoordelijkheden:
- transitiemanagement i.v.m. vertrek Finance Manager;
- bijzondere situatie/ verantwoordelijkheid: organisatie heeft in de 2e helft van 2003 onder druk gestaan door een moeizame implementatie van 2 grote nieuwe klanten en ook het verliezen van 2 grote klanten (vertrek general manager, veel MT wisselingen, achterstanden facturering etc.); jaarafsluiting (US GAAP); evaluatie Sarbanes Oxley financial reporting controls; 2 forecasts

JUNI 2002–JULI 2003 Semi-Overheidsorganisatie

Functie: Projectmanager/ Controller a.i. Finance

Taken en verantwoordelijkheden:
1.Adviseren van het arrondissementale management bij de rapportage en analyse van managementinformatie ter voorbereiding op de geplande decentralisatie van de financiële administratie en arrondissementale bedrijfsvoering;
2.Het zich eigen maken van de systematiek in de financiële administratie om daarmee de continuïteit in de administratievoering te waarborgen (tot 1.1.2003)
3.Interim Ressortcontroller 1.1.2003 tot 1.7.2003

MAART - JULI 2002 Producent Electrische Meetinstrumenten-
en apparaten

Functie: Projectmanager Finance & Control

Taken en verantwoordelijkheden:
- Het beoordelen, in bedrijfseconomische zin, van de doelmatigheid van de bedrijfsprocessen en het signaleren van aandachtsgebieden waar verbeteringen mogelijk dan wel noodzakelijk zijn
- Per benoemd aandachtsgebied het analyseren van de bedrijfsprocessen, het verder ontwikkelen van stuurinformatie en het doen van voorstellen om de doelmatigheid te bevorderen
- Het zodanig inrichten van de Planning & Control cyclus dat de op te leveren managementinformatie kan dienen voor het (bij)sturen van de bedrijfsprocessen

MAART – MEI 2002 Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en
Visserij

Het betrof een nieuwe organisatie die deels nog moest worden ingericht. De dienst registreert dier- en perceelsgegevens voor het gehele land en is in hoge mate geautomatiseerd.

Functie: procesbegeleider/adviseur implementatie managementinformatie (3 dagen per week)

NOV. 2001 – FEB.2002 Ministerie van Landbouw Natuurbeheer
en Visserij

Functie: projectleider jaarplan- en begroting 2002

Taken en verantwoordelijkheden:
- het inrichten en implementeren van de jaarplan- en begrotingscyclus 2002
- verzorgen van de rapportages in het kader van de voorjaarsnota. De taken zijn een onderdeel van de planning & control functie binnen de dienst.

JUNI –
NOV 2001 Amerikaans dochterbedrijf Supply chain management
diensten aan grote IT bedrijven (Microsoft,
Comopaq etc.) :

Functie: Finance Manager a.i.

Taken en verantwoordelijkheden:
- wegwerken achterstanden boekhouding;
- doorvoeren efficiencyverbeteringen op de afdeling Finance;
- verzorgen forecasts, maandafsluitingen, rapportages etc.;
- beoordelen winstgevendheid per klant

Vaste dienstverbanden:

MEI 1999 –
MAART 2001 Ned. Multinational (Chemie)
Functie: BU Accounting Manager

(Business unit produceert en verkoopt polyesther en bicomponenten (PET/PA- vliezen) en driedimensionale producten en heeft een omzet van circa € 160 miljoen en heeft 760 werknemers in dienst).

Taken en verantwoordelijkheden:
- verzorgen en analyseren van geconsolideerde financiële rapportages (FDC software)
- verantwoordelijkheid voor de maand- kwartaal- en jaarafsluitingen (SAP, SYSW)
- samenstellen en innoveren van de Management Informatie
- optimaliseren ao/ic
- leidinggeven aan een afdeling van 5 medewerkers
- contacten financieel hoofdkantoor Engeland
- vaktechnische aansturing van de plantcontrollers (Arnhem, Emmen,Duitsland en VS)
- dedicated controller verkoopkantoor Parijs
- ad hoc-projekten (o.a. invoeren van de euro, loskoppeling
van moederbedrijf/ implementeren nieuwe systemen, policies en procedures, selektie nieuw ERP pakket)

JUNI 1995 –
APRIL 1999 DGA bedrijf import/export schoenen
Functie: concerncontroller

Nederlands familiebedrijf met buitenlandse vestigingen en is importeur/exporteur en groothandel in schoenen met een netto groepsomzet € 27 miljoen met 70 werknemers

Taken en verantwoordelijkheden:
- leiding geven aan de financiële administratie (4 pers.);
- verzorgen geconsolideerde financiële maand- en kwartaalrapportages;
- opstellen jaarrekeningen Nederlandse B.V.'s;
- communicatie/financiële controle buitenlandse dochters (Polen, Duitsland, Far East);
- liquiditeitsprognose, begroting;
- controle import en export letter of credit's (LC's);
bijzondere financieringsregelingen;
- vreemde valutabeheer;
- administratieve organisatie/ interne controle;
- contacten met bank, accountant en fiscus;
- bijzondere projecten: herstructurering Nederlandse B.V.'s,
integreren financiële en logistieke administratie a.d.h.v. een nieuwe software release, opstarten joint venture Polen

JAN.1993 –
JUNI 1995 Amerikaans dochterbedrijf
Functie: Controller

Producent van spellen/puzzles voor Europese markt met een netto-omzet van ca. € 45 miljoen en heeft 162 vaste werknemers (seizoenspiek 300)).

Taken en verantwoordelijkheden:
- leiding geven aan de afdelingen costing en accounting over 10 medewerkers
- vervangen finance director
- financiële administratie, managementrapportages,
jaarverslaggeving
- kostprijzen en analyse produktieresultaten
- forecasting en budgettering
- administratieve organisatie/interne controle
- investeringsanalyses
- bijzondere projecten: financiële afwikkeling i.v.m. overcapaciteit in Europa

JAN. 1990 –
JAN.1993 Big4 organisatie Registeraccountants,

Functie: controleleider

Taken en verantwoordelijkheden:
- controleren van jaarrekeningen
- samenstellen van balans en winst- en verliesrekeningen
- opstellen van controleplannen en werkprogramma's
- verzorgen van concept Vpb-aangifte
- verzorgen concept managementletter
- adviseren van cliënten
- uitvoeren van bijzondere opdrachten:
* adviseren administratieve organisatie en interne controle
* Interim Hoofd Interne Controle
- leiding geven over ca. 1-8 personen

SEP.1985 –
JAN. 1990 Big4 organisatie Registeraccountants
Functie: Assistent Accountant

Taken en verantwoordelijkheden:
- uitvoeren van controleprogramma's bij cliënten
- samenstellen van balans en winst- en verliesrekeningen
- leiding geven aan minder ervaren assistenten


Opleiding interimmanager

1985-1994 Registeraccountant (NIVRA)

1981-1984 H.E.A.O.-BE

1976-1981 H.A.V.O.

Recente cursussen:
Sept.2003: Van operational naar management control auditing (via VERA)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

people manager
stessbestendig
communicatief vaardig
resultaatgerichtTalenkennis interimmanager

Engels (uitstekend), Duits (goed) en Frans (matig)

Overig

PC ervaring met MS Office ( Excel, Word, Powerpoint, Outlook)
ERP: SAP, JD Edwards, diversen

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here