Flex Manager
21228 interim professionals
21228 professionals

 Select

Find similar resumes

interimmanager, kwartiermaker, programmamanagement

interimmanager, kwartiermaker, programmamanagement

Werkervaring interimmanager

Ervaring gemeentes
• Amsterdam: ‘Samenwerkende Welzijnsorganisaties op één lijn’ (Zuid Oost, 2016). Prestatieafspraken Stedelijk Jongerenwerk (2003). Accommodatiebeleid en Welzijn (Slotervaart/Overtoomse Veld,2002)
• Stein: Afdelingshoofd Werk & Inkomen. Afdelingshoofd Publiekszaken (2015)
• Hillegom: Fusie onderzoek en begeleiding Welzijn. Herijking Jongerenwerk. Reorganisatie Welzijn. (2014,2013, 2011, 2010, 2008)
• Haarlem: Fusieonderzoek Welzijn, leiden & begeleiden fusieproces (2009,2010). Haalbaarheidsstudie tbv projecten sociale dienst (2008)
• Arnhem: Afdelingshoofd Sociale Dienst (2007,2008)
• Loon op Zand: Budget- en prestatieafspraken, monitoring Welzijn & Accommodatiebeleid (2002, 2003)
• Goeree Overflakkee: Haalbaarheidstudies en monitoring Jeugdbeleid (2002)
• Voorhout: Haalbaarheidstudie en monitoring Jeugdbeleid (2002)
• Zuid Holland: Provinciaal adviseur jeugdbeleid Zuid Holland (2001)
• Nootdorp: Accommodatie beleid ‘Park om in te Sporten’ (2001)

Ervaring Welzijnsinstellingen
• Welzijn Hillegom: Fusie begeleiding ‘Breed Welzijn’, organisatieadvies, training en coaching (periode 2008-2014)
• Meerwaarde Haarlemmermeer: Prestatieplannen, organisatieadvies, monitoring en coaching (2011)
• Welzijn Haarlem Zuid West: Interim directeur en fusiebegeleider ‘Breed Welzijn’ (2009,2010)
• Amsterdam: Interim directeur De Combinatie na aanbesteding (2005,2006)
• Amsterdam: Gecombineerd aanbestedingtraject Breed Welzijn en Jongerenwerk (2004)
• Stedelijk jongerenwerk Amsterdam: Ontwikkeling prestatieafspraken, training en monitoring (2003,2004)
• Welzijn Gouda: Interim manager Jeugd & Jongerenwerk (2000)
• Welzijn Leiden: Interim manager Jeugd & Jongerenwerk (2000)
• Breed pakket trainingen en trajecten voor diversiteit aan Welzijnsorganisaties in het hele land: van ‘Omgaan met Agressie’ tot Visie- ontwikkeling en samenwerkingsvaardigheden.

Overige Organisaties:
• Andragologie: Ontwikkeling college reeksen Organisaties en Sociaal Domein (2016 ….)
• Hogeschool, Gastdocent/trainer Hogere Hotelschool Den Haag, management vaardigheden en verandermanagement (2009-2015)
• Kringloop en Re-integratiebedrijf Haarlem bestuurslid 2001-2014
• Interim manager FNV belasting service, 2012, 2013
• Reclassering Nederland, Interim Unit manager (2006,2007)
• Hoog Heemraadschap Noord Holland (2010, 2012)
• Politie Midden Nederland (2011)
• Hogeschool Leiden, Gastdocent ‘Beroepsvaardigheden’ (2001,2002)

Opleiding interimmanager

Erkenning, registraties als NOBTRA trainer, CRKBO trainer en register manager (RM)

Naast opleidingen minimaal 6-10 studiedagen Sociaal Domein, (verander) management of trainen per jaar.
2016: Internationaal ATD-congres , Denver ‘HRD & Talent Development’
2016: Capita Selecta Sociaal Domein UvA
2014: Leergang ‘Body of Knowledge’ Social Work UvA
2014: ASTD International conference Learning & Development, Washington
2013/14: Crosscultural management and education: UvA & Hofstede Centre
2013: College reeks ‘Modernisering’, UvA.
2010: Expert- Training “Leanmanagement”. Lean consultants
2009: Leergang Hoger Onderwijsmanagement Cap Gemini
2005: Train de trainer “Ervarend leren en ‘Outdoormethodieken” Urbanus trainingen
2004: Modereren/faciliteren Neuland BV
2001: Post HBO bedrijfstrainer “Communicatieve vaardigheden, coachen en leiderschapsontwikkeling” (JJTrainers academie)
1994: Post HBO opleiding “Management, begeleiding en advies” (HvA)
1992: Trainers certificaat “Omgaan met Agressie” (NIZW/IMCO), Sociale Hygiëne
1985: Doctoraal examen andragologie “Vorming, Volwasseneneducatie & Jeugdcultuur” (UvA)
1979: Kandidaats examen andragologie “Sociale hulpverlening” (UvA)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kennis- & ervaringsterreinen
• Ervaring met (grotere en kleinere) gemeentes, regionale samenwerkingsverbanden, grote en kleine welzijnsinstellingen.
• Algemeen Interim-management, proces- en trajectbegeleiding
• Bedrijfsvoering als eindverantwoordelijke.
• Haalbaarheidsstudies en Businesscases
• Rapportages, resultaat meting: tellen & vertellen. Prestatie indicatoren en monitoring.
• Ruime ervaring adviestrajecten en faciliteren van visieontwikkeling, verander- & fusietrajecten organisatieontwikkeling, professionalisering .
• Leidinggeven 3 tot 80 professionals en vrijwilligers tot 250 vrijwilligers , zowel in lijn als rechtstreeks rapporterend aan besturen. Ervaring met landelijke vrijwilligersorganisaties.
• Vrijwilligersbeleid en betrekken bewoners & vrijwilligers bij beleid en organisatie.
• Uitvoeringsinstanties Sociale Dienst en Reclassering, ‘de keten werk’ & ‘de strafrechtketen’
• Breed Welzijnswerk, Jeugd- en jongerenwerk, wijkopbouwwerk, Welzijnsmanagement, welzijn- en O & O ketens.
• Gemeentelijke beleidsontwikkeling welzijn, onderwijs, accommodaties
• Leerprocessen, Trainingen sociale en communicatieve vaardigheden en HRM.
• Onderwijs en trainingservaring diverse HBO-opleidingen
• Binnen welzijnswerk en onderwijs zowel uitvoerend, (beleids)adviserend als management ervaring
• Artikelen voor digitale kennisbank WEKA


Talenkennis interimmanager

Nederlands, English professional proficiency/near native

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here