Flex Manager
21223 interim professionals
21223 professionals

 Select

Find similar resumes

Payroll Professional / HR Proces Expert

Payroll Professional / HR Proces Expert

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING ALS INTERIMMANAGER:

Obvion NV
Voorlichting gegeven in kat kader van de WKR. Naar aanleding hiervan ingehuurd als zakendeskundige bij de intake van de WKR zijnde een klus of een project. Tevens een bijdrage geleverd aan de intake-rapportage voor de directie van Obivon. Compelxitiet hier was de opgelegde regels vanuit Rabobank Nederland.

Servatius Vastgoed
Onderzoeken, analyseren en adviseren in het wel/niet toepassen van de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2011 voor de 4 verschillende onderliggende BV\'s. Bleek ja echter in afwachting systeemoplossingen, die hierop nog niet volledig ingericht waren per 1 januari 2011. Doorgeschoven naar 1 januari 2012.
Alvoren te kunnen starten eerste de volledige arbeidsvoorwaarden naar de jusite status gebracht qua verwijzingen naar de juiste CAO of interne regelingen.
Tevens voor hen een compleet nieuw moederboek van arbeidsvoorwaarden en interne regelgeving opgemaakt in een uniforme opmaak met ingebouwde versiebeheer controle.

Woningstichting Hestia
Onderzoeken, analyseren en adviseren in het wel/niet toepassen van de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2011. Bleek ja echter in afwachting systeemoplossingen, die hierop nog niet volledig ingericht waren per 1 januari 2011. Doorgeschoven naar 1 januari 2012.
Verder advies gegeven voor anderfe berekenmethodiek voor netto vergoedingsregeling dienstreizen. Verder tips gegeven inzake combinatie bedrijfsvervoer ook gebruiken voor dienstreizen voor studie.

Woningstichting Urmond
Onderzoeken, analyseren en adviseren in het wel/niet toepassen van de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2011. Bleek nee, maar wel adviezen gegeven over arbeidsvoorwaarden hoe die te veranderee in 2011 en dan is het wel zinvol per 1 januari 2012.

Oak Advanced Coating Solutions bv
Omzetting van een Eenmanszaak naar een BV deed de vraag rijzen hoe deze nieuwe organisatie vorm te geven? De vraag werd omgezet in een opdracht voor mij. Na het houden van interviews met de directie heb ik de volgende producten opgeleverd:
- Uitschrijving doelstelling van de nieuwe BV
- Organigram van de nieuwe organisatiestructuur
- Beschrijving Intern Werkproces voor de 3 peilers van de
organisatie
- Beschrijving Intern Communicatieproces
- Ontwikkelen van standaard brieven, memo’s, nota’s etc.
- Ontwikkelen van standaard offerte formulier voor
intern/extern gebruik
- Ontwikkelen, beschrijven en inrichten van het Intern
Artikelnummer bestand
- Aanbevelingen gedaan om in de toekomst versnelde en
efficiëntere bestelmogelijkheden te creëren,
zonder tussenkomst van de technisch verkoper.

WERKERVARINGEN IN DIENSTVERBAND:

Juni 2007 t/m december 2008 DSM Limburg BV

April 2008 - December 2008
Project Medewerker DSM Venus Improve Projectteam
Werkzaam binnen het projectteam voor de herstructurering van het Business Support Center (BSC) DSM Nederland. Binnen het BSC vinden alle administratieve HRA/PSA handelingen plaats voor alle ondernemingen van DSM Nederland.

Verantwoordelijk voor:
• Herinrichting van SAP Solution Manager en deze
kortsluiten met de overige Global users.
• Aanpassen trainingsscript en werkinstructie SAP Solution
Manager in DSM standaard.
• Verificatie van de bestaande verantwoordelijkheden en
bevoegdheden (global) binnen SAP Solution Manager en
deze in kaart gebracht. Vervolgens iedere user (global)
gekoppeld aan zijn rol(len). Dit overzicht overgedragen
aan Internal Control DSM International voor
herinrichting van het systeem.
• Het opstellen van een format voor het maken van
werkinstructies.
• Het (her)schrijven van werkinstructies behorende bij de
nieuwe taakverdelingen, bijbehorende bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, voor de werkzaamheden binnen de
werkprocessen: Payroll, B & C, Time, Health en General
in DSM standaard, USA Engels.
• Het verrichten van onderzoek naar een systeem voor het
meten van klanttevredenheid.

Juni 2007 - Maart 2008
HR Proces Expert Business Support Center DSM Nederland
Werkzaam als HR Proces Expert voor de processen Payroll, Benefits & Compensation, Time en Health, bij het BSC. Functioneel aan sturen van Service Agents en Case Workers.
Verantwoordelijk voor:
• Aanpassingen van SAP HR ten gevolge van wijzigingen in
wet- en regelgeving binnen de deelgebieden Payroll,
Benefits & Compensation, Time en Health, voor DSM
Nederland BV en zusteronderneming Sabic Nederland BV.
• Aanpassingen van processen, procedures, inlichtingen en
werkinstructies behorende bij de genoemde werkprocessen
voor DSM Nederland BV.
• Het periodiek overleg van Service Agents, Case Workers
en Proces Experts van de groep Payroll, B&C, Time en
Health.
• SAP Solution Manager, als Global Change Coördinator van
het Call Management System geldend voor DSM
International. Tweewekelijks overleg met de Global users.
• Het maken van de training, de trainingsinstructie en
werkinstructie voor Sap Solution Manager in de DSM
standaard, USA Engels. Het geven van Training en Demo’s
via WebEx.

Augustus 2004 – Mei 2007 Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Januari 2007 - Mei 2007
Teamleider PSA / Consultant Expert Stichting LVO
Werkzaam als Teamleider PSA / Consultant Expert bij de Stichting. In deze hoedanigheid hiërarchisch leidinggevende van 3 salarisbeheerders en 1 applicatiebeheerder. Functioneel leidinggevende van 14 decentrale medewerkers PSA.
Verantwoordelijk voor:
• Een correcte en juiste uitvoering van de personeel- en
salarisadministratie
• De kennisoverdracht op het gebied van wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen
de organisatie.
• De begeleiding van het implementatieproces op het gebied
van HRM applicaties.
• Het informeren, adviseren en begeleiden van medewerkers
werkzaam binnen verschillende lokaties in combinatie met
live gaan van totaal nieuwe systemen.
• Expert voor schoolleiders en gedecentraliseerde
personeelsadviseurs, op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en salarissen.
• Consultant en trouble shooter bij problemen inzake het
uitvoeren van werkzaamheden die voorheen centraal
plaatsvonden.

November 2004 - December 2006
Teamleider PSA / Beleidsadviseur P&O Stichting LVO
Leidinggevende van 10 medewerkers PSA, 2 medewerkers Salarisbeheer en 1 applicatiebeheerder. Beleidsadviseur op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken.
Verantwoordelijk voor:
• Een correcte en juiste uitvoering van de personeel- en
salarisadministratie
• Het op peil houden van de kennis op het gebied van wet-
en regelgeving in de groep PSA.
• Operationele projectleiding bij de overgang van Edukaat
naar een nieuw PA-systeem, Salarissysteem en Rapportage
- systeem van Logica CMG met Allshare.
• Voorbereiding op en begeleiden van de aanstaande
cultuurverandering voor de zittende groep medewerkers
PSA tengevolge van decentralisatie van hun
werkzaamheden.
• Interne training en begeleiding van nieuwe medewerkers
PSA.

Augustus 2004 - Oktober 2004
Projectmedewerker P&O Stichting LVO
De opdracht luidde: onderzoek de kennis, kunde en vaardigheden van alle operationele medewerkers in de Sectie P&O van het Centraal Stafbureau van de Stichting. Dit tegen het licht houden van toekomstige decentralisatie van taken naar de 22 onderliggende schoolorganisaties.

Oktober 2002 - juli 2004 Media Groep Limburg BV

Oktober 2002 - juli 2004
Coördinator personeel- en Salarisadministratie
Werkzaam als Coördinator personeel- en Salarisadministratie. Twee Cao’s, Dagbladjournalisten en Grafiemedia. In deze functie leidinggevende van 3 medewerkers PSA en 1 applicatiebeheerder. Tevens functioneel leidinggevende van 2 DPA professionals.
Verantwoordelijk voor:
• De volledige personeel- en salarisadministratie.
• De herinrichting van de volledig versnipperde
administratie, na fusie en het ontstaan van één
werkmaatschappij BV met 6 onderliggende BV’S, in
combinatie met 2 CAO’s.
• In kaart brengen en beheren van 12 Sociale plannen,
ondergebracht in een rekenmal te gebruiken voor de
bepaling van de reserveringen in de toekomst.
• Projectleiding bij de overgang naar Beaufort en
herinrichting van het Salarissysteem ASAP.

Juni 1991 – September 2002 Thomas Regout BV

Juni 1997 - September 2002
Compensation & Benefits Manager Thomas Regout BV
Werkzaam als Compensation & Benefits Manager. In deze functie leidinggevende van 2 secretaresses personeelszaken/personeelsadministrateurs en 1 salarisadministrateur.
Verantwoordelijk voor:
• De volledige personeel- en salarisadministratie en
loonkostenbudgettering.
• Het berekenen en bewaken van reserveringen voor sociale
plannen.
• Personele assurantiën zoals ZW herverzekering werkgever,
WAO-hiaat verzekering, Ongevallenverzekering,
Aanvullende Pensioenverzekering, etc.
• Adviseur voor het berekenen en vaststellen van stamrecht
constructies voor werknemers.
• Projectleiding van de overgang Emplos naar Beaufort en
de herinrichting van Ilias.

Juni 1994 - Mei 1997
Chef Personeel- en Salarisadministratie Thomas Regout BV
Werkzaam als Chef personeel- en Salarisadministratie. In deze functie leidinggevende van 2 secretaresses personeelszaken/personeelsadministrateurs en 1 salarisadministrateur.
Verantwoordelijk voor:
• De volledige personeel- en salarisadministratie.
• De Loonkostenbudgettering.
• Het berekenen en bewaken van reserveringen voor sociale
plannen. Deelnemen aan vakbondsoverleg, als
rekenmeester voor de besprekingen van de sociale plannen.

Juni 1991 - Mei 1994
Chef Salarisadministratie Thomas Regout BV
Werkzaam als Chef Salarisadministratie. In deze functie leidinggevende van een salarisadministrateur.
Verantwoordelijk voor:
• De volledige salarisadministratie en
loonkostenbudgettering
• Grafische onderbouwing invoering nieuw loongebouw.

April 1981 - Mei 1991 Ornatex BV

Werkzaam binnen de financiële administratie van Ornatex BV te Kerkrade. Bij aanvang dienstverband combinatie crediteuren- en salarisadministratie. Na een jaar salaris-, pensioen- en ziektekostenadministratie. Hierbij medeverantwoordelijk geweest bij het veranderen van Salarissysteem en invoer van een PA-systeem.

November 1979 - Februari 1981 Militaire Dienstplicht

Dienstplichtig Sergeant Majoor Administratie, werkzaamheden hierbij zijn het voeren van de dagboek- , personeel- en salarisadministratie. Vroegtijdige bevordering tot Sergeant-Majoor in verband met het goed en snel herinrichten van een verwaarloosde administratie, dit met oorkonde en tevredenheidbetuiging.

Opleiding interimmanager

Opleidingen:

Prince2 Foundation (HBO), 2009 diploma
Post Bachelor Arbeidsrecht, 2006 diploma
ISBW Praktisch Personeelswerk, 1994 diploma
Praktijkdiploma Salarisadministratie, 1990-1991 diploma
(PDS omgezet naar PDL)
LOI Loonadministratie, 1986-1987 diploma
MEAO BE/BA, 1976-1979 diploma
MAVO 4, 1971-1976 diploma

Aanvullende cursussen:

Alshare PView, 2006 certificaat
Informer Rapportage Vervolg, 2003 certificaat
Cognos Informer Rapportage Basis, 2001 certificaat
Beaufort Ziekteadministratie, 2001 certificaat
Beaufort Applicatiebeheer, 2001 certificaat
Beaufort Ilias Migratie Training, 2001 certificaat
PAO-cursus Grensarbeid Ned-Belgie, 1997 certificaat
Praktijkcursus Collectieve Pensioenen, 1996 certificaat
Assurantie B, 1996-1997
Windows, Word, Excel, 1995/1996 certificaat
Basiscursus Pensioenen, 1994 certificaat
Vakken Recht, Bedrijfseconomie
en Statistiek SPD 1, 1989-1990

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik word getypeerd als iemand die graag initiatieven neemt, actief aanwezig is en het niet schuwt om extra inspanningen te leveren ten dienste van de organisatie of het team.
Ik vind een goede (werk)relatie belangrijk, zal echter tegelijkertijd mensen aansporen om het beste uit zichzelf te halen. Als leidinggevende creëer ik een gezond evenwicht tussen de belangen van het bedrijf en die van mijn medewerkers; ik neem - en geef - ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijke waarde is voor mij: afspraak is afspraak. Ik werk planmatig, en methodisch. Ik onderzoek en organiseer graag. Ik kan mij goed aanpassen aan veranderende omstandigheden.


Talenkennis interimmanager

Nederlands woord en geschrift goed
Duits woord en geschrift goed
Engels woord en geschrift matig

Overig

Mijn ambities:

Op basis van mijn kennis, ervaring en sociale vaardigheden wil ik richting geven aan het doelmatig en servicegericht functioneren van een personeel- en salarisadministratie. Ik vind het belangrijk dat de medewerkers kunnen rekenen op een betrouwbare, adequate, geaccepteerde en foutloze output. Ik werk graag in een complexe context, waarbij ik de inrichting van de administratie door middel van analyse kan optimaliseren en verbeteren. Ik wil kennis overdragen en een bijdrage leveren aan de uitvoering van een transparant en professioneel HRM beleid, rekening houdend met alle wet- en regelgeving. Ik wil een brug slaan tussen de belangen van de administratie / controlling enerzijds en HRM anderzijds. Processen en procedures wil ik inzichtelijk maken voor alle betrokkenen.


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here