Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

Financieel interim manager

Financieel interim manager

Werkervaring interimmanager

Bedrijfservaring

Periode : 8 februari 2001 – heden
Werkgever : Advies B.V.
Functie : Zelfstandig interim controller
Werkzaamheden : Het verzorgen van administraties en belastingeaangiften;
Het geven van advies op het gebied van administratie aan bedrijven en instellingen, gericht op projectmanagement, interim-management, opleidingen en samenwerking ter ondersteuning van bedrijfsdoelstellingen;
Het beheren van, het oprichten van, het deelnemen of het zich op andere wijze financieel interesseren in en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het zich sterk maken voor die ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden en het stellen van zekerheid voor de schulden van derden;
Het beheren, administreren, exploiteren, verkrijgen en vervreemden van vermogenswaarden;
Het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande verband houden, of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin.

Opdrachten:
17 mei 2004 – 31 mei 2007
Zuidwester te Middelharnis
gehandicaptenzorg (Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden; budget ± € 55 miljoen; ± 2000 medewerkers)
Herstructureren afdeling economisch administratieve dienst (20 medewerkers);
Invoeren nieuw management rapportage systeem;
Invoeren nieuw financieel systeem;
Invoeren kostprijsberekeningen (functiegerichte bekostiging);
Opstellen begroting en jaarrekeningen;
Deelnemen aan het directieberaad van de Raad van Bestuur v.w.b. financiën en ict.
14 november 2003 – 14 mei 2004
SHDH te Haarlem
(3 verpleeghuizen en 4 verzorgingshuizen; budget ± € 45 miljoen; ± 1250 medewerkers)
Herstructureren afdeling economisch administratieve dienst (15 medewerkers);
Invoeren nieuw rapportage systeem;
Opstellen begroting en jaarrekeningen.
21 oktober 2003 – 31 oktober 2003
St. Haagse Gezondheidscentra te Rijswijk
Opstellen tussentijdse cijfers
11 augustus 2003 – 19 september 2003
RK St. Bejaardenzorg Haarlemmermeer te Badhoevedorp
Samenstellen vermogensopstellingen ten behoeve van de fusie per 1 januari 2004.
1 mei 2003 – 12 mei 2003
St. Woonzorgcentra LAS te Sassenheim
Advisering inzake het opstellen van de jaarrekening 2002 en het nacalculatiefomulier 2002.
18 maart 2003 – 15 augustus 2003
RK St. Bejaardenzorg Haarlemmermeer te Badhoevedorp
Samenstellen jaarrekeningen 2002 en nacalculatieformulieren 2002.
14 maart 2003 – 24 maart 2003
Vivium Zorggroep te Naarden
Aansluiten salarisadministraties met grootboek ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2002 en advisering inzake verbeterpunten.
5 juli 2002 – 4 juli 2003
RK St. Bejaardenzorg Haarlemmermeer te Badhoevedorp
Samenstellen jaarrekeningen 2001 en nacalculatieformulieren 2001.
3 april 2002 – 24 juni 2002
St. Paus Johannes XXIII te Rotterdam
Samenstellen jaarrekening 2001 en nacalculatieformulier 2001.
7 maart 2002 – 28 maart 2002
Vivium Zorggroep te Naarden
Aansluiten salarisadministraties met grootboek ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2001 en advisering inzake verbeterpunten.
5 maart 2002 – 28 oktober 2002
St. Woonzorgcentra LAS te Sassenheim
Samenstellen jaarrekening 2001 en nacalculatieformulier 2001.
8 februari 2002 – 28 februari 2002
Gemeente Rijswijk te Rijswijk
Samenstellen jaarrekening 2001 van een gezinsvervangend tehuis.
26 september 2001 – 5 april 2002
Zorgkantoor te Rotterdam
Controleren nacalculaties 2001.
18 september 2001 – 23 oktober 2001
St. Gooizorg te Laren
Aansluiten salarisadministraties met grootboek ten behoeve van het opstellen van de tussentijdse cijfers 2001 en advisering inzake verbeterpunten.
4 september 2001 – 29 november 2001
Bloedbank Haaglanden te Den Haag
Salarisadministrateur a.i.
Assisteren bij de salarisverwerking en advisering in verbeterpunten.
22 mei 2001 – 3 juli 2001
St. Gooizorg te Laren
Aansluiten salarisadministraties met grootboek ten ehoeve van het opstellen van de jaarrekening 2000 en advisering inzake verbeterpunten.
12 april 2001 – 9 april 2003
Integraal Kankerinstituut te Amsterdam
Controller a.i.
Herstructurering financiële functie (w.o. projectadministratie), opzetten
AO/IC, samenstellen jaarrekeningen, begrotingen en tussentijdse verslagen.
28 februari 2001 – 31 december 2002
Buro Gourdriaan te Den Haag
Administrateur a.i.
Opzetten administratie van een woonzorghuis en bemiddelingsburo in de particuliere thuiszorg, samenstellen jaarrekeningen, begrotingen en
tussentijdse verslagen.
26 februari 2001 – 25 juni 2001
Zorgkantoor Rotterdam
Controleren nacalculaties 2000.


Periode : 1 juli 1997 – 7 februari 2001
Werkgever : De ZorgRing te Zoetermeer
Branche : Gezondheidszorg (Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg)
Functie : Controller van het onderdeel Thuiszorg
Werkzaamheden:
Leiding geven aan de afdeling Planning & Control;
Controle en analyse van de begroting, tussentijdse verslagen en de geconsolideerde jaarrekening (budget ± ƒ 35 miljoen);
Administratieve organisatie en interne controle;
Cash management;
Automatisering;
Mede opstellen van het strategisch beleidsplan;
Verzekeringen en fiscale aangelegenheden;
Contacten met banken en externe adviseurs.
Resultaten:
Het herstructureren van de financiële administratie en het opzetten van een management informatie systeem (Balanced Scorecard) met behulp van het pakket CorVu;
Het globaal en gedetailleerd beschrijven, c.q. laten beschrijven van alle bedrijfsprocessen met behulp van het pakket PyraVision.

Periode : 21 november 1994 – 30 juni 1997
Werkgever : United Retail Nederland te Huizen
Branche : Coöperatieve in -en verkoopvereniging in de bruin- en witgoed
Functie : Controller
Werkzaamheden:
Leiding geven aan de afdelingen administratie, facturatie en automatisering (± 12 medewerkers);
Opstellen van de begroting, tussentijdse verslagen en jaarrekening (omzet ± ƒ 300 miljoen);
Cash management;
Het leveren van een bijdrage vanuit de financieel-economische hoek aan het strategisch beleid van de onderneming;
Automatisering;
Administratieve organisatie en interne controle;
Verzekeringen en fiscale aangelegenheden;
Contacten met banken en externe adviseurs;
Resultaten:
Het initiëren van een geheel nieuw automatiseringsplatform (zowel standaard (Exact onder Windows), als een maatwerk facturatie-, c.q. marketingsysteem (in een SQL Server database) en de implementatie hiervan in een nieuwe administratie;
Het globaal en gedetailleerd beschrijven beschrijven van de administratieve organisatie met behulp van het pakket SDW.

Periode : 1 april 1993 – 20 november 1994
Werkgever : Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf te Zoetermeer
Branche : Landelijk orgaan in het Kader van de Wet op het Leerlingwezen en een commerciële stichting, die cursussen ten behoeve van de bouw verkoopt
Functie : Manager Financiën, Administratie en Informatiebeheer
Werkzaamheden:
Leiding geven aan de afdelingen financiën, administratie leerlingwezen, cursusorganisatie en -administratie, automatisering en informatievoorziening, documentatie en archief, magazijn en repro(± 30 medewerkers);
Opstellen van beleidsplannen voor de groep f.a.i. en het leveren van bijdragen aan het strategisch beleid voor de gehele organisatie;
Uitvoeren van controles op de jaarrekening, begrotingen en kwartaal overzichten (omzet ± ƒ 130 miljoen);
Leiding geven aan diverse projectgroepen, waaronder die van de stuurgroep automatisering;
Fiscale aangelegenheden;
Cash management;
Contacten met externe adviseurs en banken;
Resultaten:
Initiëren en implementeren van een management informatie systeem en wel in een 4GL-omgeving (Express EIS);
Opzetten en invoeren van een (kerntaken)budgetteringssysteem.

Periode : 1 maart 1986 – 31 maart 1993
Werkgever : Nederlandse Strojimport Holding Mij. B.V. te Mijdrecht
Branche : Importeur /groothandel in machines en gereedschappen
Startfunctie : Hoofd administratie (tot 1990)
Promotie tot : Financieel economisch adjunct - directeur (vanaf 1990)
Werkzaamheden:
Leiding geven aan de gehele binnendienst (± 15 medewerkers);
Samenstellen en bewaken van de budgetten;
Interne -en externe verslaglegging (omzet ± ƒ 30 miljoen);
Automatisering en informatievoorziening;
Cash management;
Personeelswerk;
Fiscale aangelegenheden;
Administratieve organisatie en interne controle;
Contacten met externe adviseurs en banken;
Resultaten:
Invoeren en verder uitbouwen van het computersysteem en wel van een IBM S/34 via een IBM S/36 naar een IBM AS/400 met de daarbij behorende software;
Initiëren en leiden van een reorganisatie in 1992, waarbij het bedrijf is omgezet in een holding met drie werkmaatschappijen en het te gelijkertijd doorvoeren van aanzienlijke kostenbesparingen;
Het globaal en gedetailleerd beschrijven, c.q. laten beschrijven van de administratieve organisatie met behulp van het pakket SDW.

Periode : 1 september 1980 – 28 februari 1986
Werkgever : Prot. Chr. St. Bejaardenhuisvesting te Scheveningen
Branche : Gezondheidszorg (verzorgingstehuis)
Functie : Administrateur
Werkzaamheden:
Leiding geven aan de afdeling boekhouding en receptie
(± 10 medewerkers);
Samenstellen en bewaken van de budgetten (± ƒ 7 miljoen);
Opstellen van de jaarrekening en tussentijdse verslagen;
Administratieve organisatie, interne controle en automatisering;
Resultaten:
Omzetten van een handmatig gevoerde administratie in een geautomatiseerd systeem. Dit betrof een netwerk, waarin niet alleen de financiële administratie was opgenomen, maar ook de receptie, het secretariaat, een onderdeel van de zorgadministratie en de menukeuze planning.

Periode : 1 april 1977 – 31 augustus 1980
Werkgever : Accountantskantoor van de VNG te Den Haag
Branche : Accountancy
Functie : 2e en 1e assistent - accountant
Werkzaamheden:
Het zelfstandig verrichten van controles en leiding geven aan 2e en 3e assistenten;
Het uitvoeren van ad-hoc onderzoeken, zoals administratieve organisatie.

Periode : 1 april 1975 – 31 maart 1977
Werkgever : Moret & Limperg accountants te Den Haag
Branche : Accountancy
Functie : 2e assistent - accountant
Werkzaamheden:
Het zelfstandig verrichten van controles en leiding geven aan 3e assistenten.

Periode : 19 februari 1973 – 31 maart 1975
Werkgever : Accountantskantoor van de VNG te Den Haag
Branche : Accountancy
Functie : 3e assistent - accountant
Werkzaamheden:
Het onder leiding verrichten van controles.Opleiding interimmanager

Opleiding Diploma
1987 - 1997 : Open Universiteit; Bedrijfskunde cert.
(bedrijfseconomische variant)
1981 - 1985 : SPD I + II ja
1975 - 1979 : NIvRA - algemeengedeelte cert.
(tot administratieve organisatie)
1973 - 1975 : NIvRA - propaedeuse ja
1969 - 1972 : HBS - A ja
1964 - 1969 : MULO - A met wiskunde ja


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Planning & control;
AO/IC;
Management accounting;
Management informatie.

Talenkennis interimmanager

Talenkennis
Engels : uitstekend
Duits : goed
Frans : redelijk


Overig

Automatiseringskennis
Windows 95/98/NT : uitstekend
Novell : redelijk
Exact : uitstekend(DOS, Windows, Globe, CS/FS)
FIS2000 : goed
MS Office : uitstekend (Excel, Word, Access en Powerpoint)
MS SQL Server : uitstekend
Business Objects : goed
CorVu : goed
PyraMidion : goed
SDW : goed
Protos : goed

Expertise
Planning & control
Administratieve organisatie
Herstructurering financiële functie
Implementatie financiële software
Implementatie management informatie systemen
Financial accounting
Management accounting
Management informatie

Persoonskarakteristieken
Zelfbewust, logisch, weetgierig, vindingrijk, weloverwogen, ronduit, kritisch, alert, feitelijk, gespecialiseerd, nauwgezet en systematisch.
 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here