Flex Manager
21233 interim professionals
21233 professionals

 Select

Find similar resumes

Manager (Financieel/Algemeen)

Manager (Financieel/Algemeen)

Werkervaring interimmanager

Manager Finance & Control bij een grote intenationale internetprovider in het midden des lands.

Opdracht:
Optimaliseren van de kwaliteit van de financiele afdeling en de financiele verslagleggingen.

Functie-inhoud:
het aansturen van de financiele afdeling (20 medewerkers);
het optimaliseren van de werkprocessen;
het herstructureren van de afdeling;
verzorgen van de periodieke rapportages;
cashmanagement;
participeren in diverse ad hoc projecten.


Hoofd economisch en administratieve dienst bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te Schalkhaar

Soort organisatie:
Uitvoeringsorgaan van de Asielwet.

Opdracht:
Herinrichten en opbouwen van de organisatie naar het standaard inrichtingsmodel en managen van de EAD-afdeling in een krimpende organisatie.

Functie-inhoud:
optimaliseren van de werkprocessen;
inrichten van de EAD-afdeling;
ontwikkelen en opstellen van interne managementinformatie;
het verzorgen van de begrotingen en jaarafrekening;
het aansturen van een vijftal afdelingen (10 direct, 15 indirect).


Financial Controller bij Triqua te Wageningen

Soort organisatie:
Technisch ontwikkelings- en productieorganisatie op het gebied van proces- en watertechnologie.

Opdracht:
Verzorgen van financieel management activiteiten en optimaliseren van de interne organisatie.

Functie-inhoud:
verzorgen van periodieke rapportages ten behoeve van directie;
het opstellen van (liquiditeits)begrotingen en jaarrekeningen;
gereed maken van de financiële functie voor vaste invulling;
optimaliseren van vermogensstructuur.


Financial Controller bij Concept to Volume BV (voorheen Alcatel Optronics Netherlands en Kymata Netherlands) te Enschede

Soort organisatie:
Techniek ondersteunend beursgenoteerde hard- en softwareontwikkelaar.

Opdracht:
Uitvoeren van financieel management activiteiten

Functie-inhoud:
maken van beleidsondersteunende financiële en bedrijfseconomische analyses;
verzorgen van periodieke rapportages ten behoeve van directie en management;
opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
bewaken van de cashflow;
controle op de werking van de AO/IC.;
begeleiden van management buy-out.


Financial Controller bij Kymata Netherlands BV te Enschede

Soort organisatie:
Techniek ondersteunend beursgenoteerde hard- en softwareontwikkelaar.

Opdracht:
Begeleiden en coördineren van integratie van gefuseerde organisaties op financieel, organisatorisch en juridisch gebied

Functie-inhoud:
begeleiden van due dilligence onderzoek;
coördineren in Nederland van de fusie van een drietal Nederlandse organisaties op juridisch en organisatorisch gebied;
verzorgen en opzetten van periodieke rapportages ten behoeve van de moederorganisatie in Schotland;
afstemmen op en gereed maken van de financiële organisatie voor beursgang;
coördineren en opstellen van (meerjaren)begroting en afdelingsbudgetten;
optimaliseren van de interne organisatie (uitgangspunt ISO9001).


Hoofd algemene zaken a.i. bij Stichting Thuiszorg Stad Utrecht te Utrecht

Soort organisatie:
Non-profit thuiszorg.

Opdracht:
Vervangen van Hoofd Algemene Zaken gedurende afwezigheid.

Functie-inhoud:
assisteren en plaats vervangen hoofd Algemene Zaken;
verzorgen van managementrapportage;
opstellen en coördineren van meerjarenbegroting;
maken van productiviteitsanalyse;
ontwikkelen van financiële afrekening modellen;
aansturen van diverse afdelingen (±25 personen).


Fusiecoördinator bij Armada Sleutel en Armada Janse te Eindhoven

Opdracht:
Verzorgen van een zo optimaal mogelijk integratie van ondersteunende activiteiten van twee organisaties en het doen van financiële ad hoc activiteiten voor de groep.

Functie-inhoud:
coördineren van voortgang integratie;
aansturen van planning & control cyclus;
verder ontwikkelen van managementrapportages;
overdragen van financiële, personele en algemene zaken;
maken van financiële beleidsondersteunende analyses.


Controller bij Armada Sleutel B.V. te Apeldoorn.

Soort organisatie:
industriële productie en dienstverlening op het gebied van huisstijlen (lichtreclame, bewegwijzering, projectmanagement, e.d.).

Functie-inhoud:
maken van beleidsondersteunende financiële en bedrijfseconomische analyses;
verzorgen van periodieke rapportages ten behoeve van directie en management;
het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
bewaken van de afdelingsbudgetten.
controle op de werking van de AO/IC;
aansturen van de afdelingen Financiën, Automatisering, P&O en Algemene Zaken (5 personen);
verantwoordelijk voor de algemene organisatie;
coördineren van automatiseringstaken, waaronder systeembeheer.
verzorgen en controleren van de financiële administratie.

Speciale aandachtsgebieden:
initiëren van bedrijfsherstructurering en -reorganisatie;
optimaliseren van de AO/IC;
beter, financieel en organisatorisch, beheersbaar maken van projecten;
verdere implementatie ERP-systeem.


Controller bij Lensink Albers architecten bna B.V. te Rijssen.

Soort organisatie:
architectenbureau.

Functie-inhoud:
verantwoordelijk voor de algemene interne organisatie;
initiëren en uitvoeren van beleidsmatige beslissingen;
verzorgen en controleren van de financiële administratie;
verzorgen van periodieke rapportages ten behoeve van directie;
het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
bewaken van projectbudgetten;
evalueren van projecten met betrekking tot voor- en nacalculatie.

Speciale aandachtsgebieden:
het ontwerpen van managementinformatie;
inrichten van projectenadministratie.


Controller bij de A-Line Groep te Naarden.

Soort organisatie:
internationale groothandel- en serviceorganisatie op het gebied van computerhardware en -software.

Functie-inhoud:
maken van beleidsondersteunende financiële en bedrijfseconomische analyses;
verzorgen van maandelijkse rapportages ten behoeve van directie en management;
het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
bewaken van de afdelingsbudgetten;
aansturen van de financiële afdeling (12 personen);
controle op de werking van de AO/IC;
initiëren van beleidsmatige beslissingen.

Speciale aandachtsgebieden:
coördineren van bedrijfsherstructurering;
reorganiseren van de financiële afdeling en de afdeling P en O;
coördineren van de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem;
optimaliseren van de AO/IC.


Controller/hoofd administratie bij de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie te Amsterdam.

Soort organisatie:
belangenbehartigingorgaan voor de film- en bioscoopwereld.

Functie-inhoud:
controle op de gehele financiële administratie;
ontwikkelen en verzorgen van periodieke rapportages richting besturen van de diverse stichtingen en verenigingen;
het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen;
bewaken van de liquiditeitspositie van de stichtingen en verenigingen;
bewaken van de diverse verenigings- en stichtingbudgetten;
opstellen en optimaliseren van de administratieve organisatie en de interne controle;
maken van beleidsondersteunende financiële analyses;
verzorgen van de salarisadministratie;
leiding geven aan de financieel administratieve afdeling (4 personen).


Assistent-accountant bij Deloitte & Touche te Nijmegen.

Soort organisatie:
accountants- en belastingorganisatie.

Functie-inhoud:
het voeren en controleren van administraties alsmede het samenstellen van zowel vennootschappelijke als geconsolideerde jaarrekeningen;
het verzorgen van bedrijfseconomische analyses ten behoeve van cliënten;
het praktisch uitvoeren van de controle op jaarrekeningen door middel van o.a. cijferbeoordelingen, het leggen van verbanden, het maken van (bedrijfseconomische) analyses;
het beoordelen van administratieve organisaties en het adviseren en voeren van overleg hierbij;
het verzorgen van fiscale aangiften;
het leiding geven aan in de organisatie lager ingeschaald personeel.

Opleiding interimmanager

Hogeschool Enschede te Enschede. Bedrijfseconomie, Ondernemingsrecht.

Nivra te Zwolle. Levensverzekeringswiskunde en sociale vaardigheden. Certificaten behaald.

Scholengemeenschap Zuid te Enschede. HAVO.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Computers:
Beheersing van financiële en ERP-systemen (Oracle, Symix, Exact, Multivers, Karaat), en diverse Microsoft Office gerelateerde programma’s.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Voorzitter van de medezeggenschapsraad van de OBS Park Stokhorst te Enschede.
Penningmeester van de Stichting Gastenverblijf Humanitas Twente te Enschede.


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here