Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

Company lawyer

Company lawyer

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:

2004 - Legal Counsel

DSM Anti Infectives (tijdelijke opdracht)

Ondersteuning van 2 bedrijfsonderdelen van DSM NV a) ter vervanging van legal counsel gedurende zwangerschapsverlof b) voor de utiveroing van zelf opgezette projecten. Opstellen, beoordelen en becommentariëren van overeenkomsten. Actualiseren Corporate Housekeeping en Compliance. Vergroten bijdrage JZ aan bedrijfsdoelstellingen.

2002-2003 Support Board & Committees

ING Direct (via ING Business Partners)

Ondersteuning (van de voorzitter) van de Raad van Commissarissen van Allgemeine Deutsche Direktbank (DiBa) te Frankfurt alsmede van ING Direct dochters in Australië, USA en Europa. Voorbereiding Legal Department; due dilligence overname Degussa Bank

1997-2002 Consultant

ING Barings (IGA)

Advisering in emerging markets op het gebied van structuur van juridische deskundigheid en Corporate Governance als onderdelen van projecten om de bedrijfsvoering van financiële (overheids) instellingen in overeenstemming te brengen met International Best Practices

1985-2001 Bestuurslid / Voorzitter Klachtencommissie

ING Pensioenfondsen

Bestuurslid ING Groep Pensioenfonds en andere ING pensioenfondsen namens de onderneming. In het bestuur als jurist leading bij fusies en instelling Deelnemersraad en instelling Klachtencommissie; voorzitter Klachtencommissie.
1994-1997 Senior Company Lawyer / secretariaat en management PPF projecten

Senior, met name op het gebied van ondersteuning Project Finance en lease-constructies. Juridische documentatie voor Nederlandse en internationale transacties opgesteld en/of beoordeeld (inclusief tenders/proposals); overname Baring Brothers; Secretariaat/Management van twee tunnelprojecten in Nederland die door de Staat waren opgezet en privaat gefinancierd; overleg met Staat/financiers/advocaten en notarissen in binnen- en buitenland
1992-1994 Team member Performance Project

ING Bank Performance Project – onderdeel Risicokosten

Project Raad van Bestuur ter reductie van risicokosten bij zakelijke kredietverlening. Twee-mans team onder RvB lid. Verzamelen, analyseren en beoordelen van kredietprocedures en -praktijken. Voorstellen gedaan tot aanpassing en verbetering.

1991-1992 Senior staff member

NMB Postbank Groep

Commerciële ontwikkeling en synergie rond fusie NMB Postbank en Nationale-Nederlanden rondom Corporate Clients en grote financieringsprojecten.

1982-1991 Senior Jurist

Postbank

Verantwoordelijk voor ondersteuning zakelijke kredietverlening; off-balance financiering fabrieken; privatiserings – en wetgevingsproces Postbank; ontvlechting uit PTT; overleg met De Nederlandsche Bank, Ministerie van Financiën en KPN/PTT over ontvlechting en samenwerking; tot stand brengen productvoorwaarden, klachtenprocedures en Geschillencommissie Bankzaken (Postbank).

1980-1982 Jurist Rechtspositie

Centrale Directie PTT

Straf- en ongeschiktheidsontslagen. Opstellen rechtspositieregelingen PTT-personeel. Vertegenwoordiging bij toetsingscommissies.

1978-1980 Kandidaat-assistent

Universiteit van Amsterdam

Part-time medewerker voor ontsluiting arbeidsrechtelijke collectie.

1975-1978 Medewerker uitvoering sociale verzekeringswetten

Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Part-time uitvoering WW, WAO en Ziektewet voor bedrijfsverenigingen

Extra-curriculaire activiteiten

1997 – 2003 Voorzitter NESPG (examenstichting op gebied van Sportgezondheidszorg)

2002- 2004 Ambtelijk secretaris Klachten, Beroeps- en Tuchtcommissie NVVS

Talen

Nederlands (moedertaal); Engels (uitstekend) Frans (goed); Duits (ruim voldoende)

Hobbies

Zeilen met partner en vrienden; incidenteel voetbal; fietsen; schrijven (scripts, verhalen), kunstOpleiding interimmanager

HEAO - EJ
Universitair Rechten
General Management Program CEDEP Fontainebleau


Opleiding: 2002 Cursus Duits zakelijk
1980-2001 verschillende interne en externe seminars en cursussen
op het gebied van financiële dienstverlening, juridische onderwerpen en personal skills
1990-1992 Centre Européen d’Education Permanente (CEDEP) te
Fontainebleau – General Management Programme
1975-1979 Rechten, Universiteit van Amsterdam
1974-1975 MBO Personeelwerk (tijdens militaire dienst)
1971-1974 HEAO – Economisch Juridisch, HES Amsterdam
1966-1971 HAVO, Pius X Lyceum, Amsterdam


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Organiseren en structureren van bedrijfsactiviteiten en juridische deskundigheid. Snelle analyse en behandeling van dossiers, problemen. Creatief

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels (vloeiend) Frans (goed) Duits (redelijk tot goed)

Overig

Creatief met taal, goed in opbouwen (interne) netwerken. Korte communicatielijnen, heldere en directe taal.

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here