Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

Manager PSA/ Controller

Manager PSA/ Controller

Werkervaring interimmanager

Juni 2011 tot december 2011
FloraHolland (Bloemenveilingen)
Opdracht: Teamleider Salarisadministratie/Applicatiebeheer
Leiding geven aan 7 medewerkers Salaris en 5 medewerkers Applicatiebeheer
Processen optimaliseren, m.n. controlesystematiek
Projectleider implementatie Business Objects
Wagenparkbeheer
Verantwoordelijk voor tijdige en juiste salarisverwerking van 4.500 medewerkers

Februari 2011 tot juni 2011
STMG (Thuiszorg)
Opdracht: Controller
Opstellen balansdossiers m.b.t. salarisposten
Controle salarisinrichting 2011
Subsidieverantwoording diverse subsidies

Januari 2010 tot januari 2011
STMR (Thuiszorg)
Opdracht: Teamleider HR-Servicecentrum
Leiding geven aan 12 medewerkers
Integratie salarisadministratie, personeelsbeheer en bedrijfsadministratie
Processen optimaliseren
Projectleider E-HRM (Digitaliseren dossiers, verzuimcockpit, ESS/MSS)
Opstellen businesscase verdere vormgeving HR-servicecentrum
Verantwoordelijk voor tijdige en juiste salarisverwerking van 1.500 medewerkers

Januari 2010 tot medio februari 2010
Careyn (Thuiszorg)
Opdracht: Specialist jaarafsluiting Salarisadministratie
Opstellen diverse aansluitingen
Samenstellen balansdossiers m.b.t. salaris

April 2008 tot september 2009
Careyn (Thuiszorg)
Opdracht: Manager Salarisadministratie
Leiding geven aan 20 medewerkers op diverse locaties
Begeleiden overstap naar nieuw salarispakket per 1-7-‘08
Begeleiden naar volledig nieuwe juridische structuur per 1-7-‘08
Harmonisatie processen
Vorming Shared Service Centre voor salarisadministratie
Verantwoordelijk voor tijdige en juiste salarisverwerking van 9.000 medewerkers

Mei 2007 tot april 2008
Stichting Dordtse WelzijnsOrganisatie
Opdracht: Manager Financiën & Beheer
Leiding geven aan 17 medewerkers (Administratie, Control, Secretariaat, ICT, huisvesting)
Reorganisatie + Outsourcing ICT
Uitbouwen managementrapportage
Functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers

Mei 2006 tot mei 2007
Servicedienst (Gemeente) Rotterdam
Opdracht: Productgroepmanager Personeels- en Salarisadministratie
Leiding geven aan 19 medewerkers op diverse locaties
Mede-opstellen en implementeren plan van aanpak (basis voor Shared Servicecentre hele gemeente)
Functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers
Medewerkers op interimbasis ‘verhuren’ aan gemeentelijke en externe klanten
Brede kwaliteitsverhoging van de afdeling realiseren
Klantcontacten verbeteren en onderhouden

Oktober 2005 tot mei 2006
RMPI Barendrecht
Opdracht: Teamleider Patiëntenadministratie
Leiding geven aan 30 medewerkers op diverse locaties
Rust en stabiliteit terugbrengen onder de medewerkers
Gedeeltelijk opstellen en implementeren plan van aanpak
Functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers
Procedures opstellen
Communicatie verbeteren

Juli tot december 2005 (variabele uren)
Stichting Dordtse WelzijnsOrganisatie
Opdracht: Adviseur AO
Opzetten AO t.b.v. uren- en productregistratie
Beheer en borgen van invoer in (gedeeltelijk onwillige) organisatie
Samenstellen ad hoc rapportages

Oktober 2004 tot september 2005
UWV Amsterdam
Opdracht: Adviseur AO afdeling P&O Facilitair & Inkoop
Ontwikkelen, beschrijven en beheer van een nieuw Fte-rapportageprogramma
Opstellen AO m.b.t. dit rapportageprogramma
Opstellen AO/werkinstructies t.b.v. P&O Ondersteuning
Project boventalligheid
Samenstellen ad hoc rapportages

Januari 2004 tot oktober 2004
Thuiszorg Rotterdam
Opdracht: Hoofd Personeels- en Salarisadministratie
Leiding geven aan 15 medewerkers
Functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers
Nieuwe ontwikkelingen in (CAO)regelgeving implementeren
Procedures opstellen
Communicatie verbeteren
Verantwoordelijk voor tijdige salarisverwerking 4.200 medewerkers

Februari 2003 tot januari 2004
Gemeente Gouda
Opdracht: Controller Sector Projecten
Begeleiden en adviseren op financieel gebied van de nieuw opgezette sector Projecten
Opzetten en implementeren systeem urendoorbelasting (in excel)
P-budget control (ook voor de sector Stadswerken)

Oktober 2001 tot februari 2003
Thuiszorg Den Haag
Opdracht: Manager Salarisadministratie
Leiding geven aan 7 medewerkers
Functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers
Nieuwe ontwikkelingen in (CAO)regelgeving implementeren
Procedures opstellen
Communicatie verbeteren
Verantwoordelijk voor tijdige salarisverwerking 3.600 medewerkers

Mei 2001 tot oktober 2001
Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Opdracht: Assistent Hoofd Administratie
Procedures opstellen
Inwerken nieuwe medewerkers en Hoofd Administratie
Bewaken Rekeningcourant verhoudingen

September 2000 tot mei 2001
Gemeente Rotterdam, Dienst Sport en Recreatie
Opdracht: Hoofd Financiële Administratie
Leiding geven aan 11 medewerkers
Functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers
Implementatie electronic banking
Controle kassen (125 objecten)
Debiteurenbeheer aanscherpen
Jaar- en maandaangiftes Omzetbelasting
Presentatie’s en educatie medewerkers objecten met betrekking tot nieuwe belastingwetgeving en administratieve organisatie
Liquiditeitsprognose
Vervolg Gemeente Rotterdam
Projectleider Jaarafsluiting (ter vervanging Hoofd Planning & Control)
Coordinatie jaarafsluiting (14 deelgemeenten)
Samenstellen jaarrekening (goedkeurende verklaring ontvangen!)
Toelichting jaarrekening

Mei 2000 tot september 2000
Agpo B.V.
Opdracht: Controller goederenbeweging
Structurele oplossingen bedenken voor chaos in goederenbeweging (financieel)
Opzetten administratieve organisatie van de goederenbeweging
Adviseren bij financiële vragen

Opleiding interimmanager

Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie (SPD), gevolgd bij ABC Hogeschool te Dordrecht
• Bedrijfseconomie II, certificaat behaald in 1997
• Bedrijfscalculatie, certificaat behaald in 1998
• Statistiek, certificaat behaald in 1999
• Economisch Technische Verschijnselen certificaat behaald in 1999
• Communicatieve en Sociale Vaardigheden, certificaat behaald in 1999
MBA, gevolgd bij instituut Praehep te Dordrecht/Rotterdam, diploma behaald in 1988
PD-Boekhouden, gevolgd bij instituut Praehep te Dordrecht/Rotterdam, diploma behaald in 1985
MAVO-4, gevolgd bij Lydiusmavo te Dordrecht, diploma behaald in 1979

Talenkennis interimmanager

• Engels : lezen/spreken/schrijven goed/redelijk/redelijk
• Duits : lezen/spreken/schrijven goed/redelijk/redelijk
• Frans : lezen/spreken/schrijven matig/matig/matig


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here