Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

Bedrijfsjurist/advocaat/juridisch adviseur/stafjurist/legal

Bedrijfsjurist/advocaat/juridisch adviseur/stafjurist/legal

Werkervaring interimmanager

Advocaat-medewerker (en voordien 9 maanden advocaat-stagiair)
1 februari 2001 Cordemeyer & Slager advocaten [2011 VG te Haarlem]
 Arbeidsrecht in nagenoeg al haar facetten en daarbinnen:
- Adviseren van middelgrote en grote ondernemingen, ook multinationals
- Schrijven en (her)beoordelen van personeelshandboeken
- Procederen voor werkgevers
- Diverse kleine en grotere reorganisaties/ontslagrondes
- Begeleiding exittrajecten (disfunctioneringstrajecten)
- Opzetten ondernemingsraden (en medezeggenschapsrecht in het algemeen)
- CAO-recht
- Onderhandelen (voor 95% voor werkgevers)
 Ambtenarenrecht
 Opleiden advocaat-stagiaires
 Uitbouwen van de arbeidsrechtelijke praktijk
Advocaat-stagiair
1 november 1998 Seunke & Welschen Advocaten [2011 ND te Haarlem]
 Algemene praktijk: huurrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht
Gerechtssecretaris
1 november 1997 Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht te Haarlem
 Raadkameroverleg
 Voorbereiden/instrueren van dossiers voor de zitting
 Concipiëren van rechterlijke uitspraken
 Optreden als griffier ter terechtzitting
Rechtsbijstandsjurist
1 april 1996 Zilveren Kruis Rechtsbijstand (thans Achmea) te Noordwijk
 Advisering van particulieren
 Procederen voor particulieren
 Algemene praktijk met accent op het arbeidsrechtOpleiding interimmanager

1 augustus 2002 – medio juni 2003 Grotius Academie te Nijmegen
 Post-doctorale specialisatie-opleiding arbeidsrecht

1 maart 1999 – medio december 1999 Nederlandse Orde van Advocaten
 Beroepsopleiding advocatuur

1 september 1991 – eind januari 1996 Universiteit van Amsterdam
 Studie Nederlands recht, doctoraalexamen, mr-titel behaald

Naam Vakgebied Soort
HEAO Commerciële economie (propedeuse) Reclame/communicatie/marketing/PR/voorl. Opleiding
Opleidingsniveau Resultaat Van-tot
HBO Diploma 1/9/90 - 1/7/91

Naam Vakgebied Soort
MEAO Reclame/communicatie/marketing/PR/voorl. Opleiding
Opleidingsniveau Resultaat Van-tot
MBO Diploma 1/9/87 - 1/7/90

Naam Vakgebied Soort
LTS Elektrotechniek Techniek/productie Opleiding
Opleidingsniveau Resultaat Van-tot
VMBO (LBO) Diploma 1/9/83 - 1/7/87


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competenties Ik werk nauwgezet, ik heb een goed analytisch vermogen, zeker op het gebied van arbeidsrecht, ik ben gemotiveerd in mijn werk, ik ben een harde werker, besluitvaardig, goede onderhandelaar.

Werk- en denkniveau Universitair+

Persoonskenmerken Ik ben invoelend met de mensen om mij heen en sta open voor ideeën van anderen, ik communiceer open en eerlijk, anderen ervaren mij als een hele prettige collega.

Automatiseringkennis Ik beheers Word, Excel, Powerpoint, Outlook en Outlook ExpressTalenkennis interimmanager

Talenkennis
Nederlands - vloeiend in woord en geschrift
Engels - goed in woord en geschrift
Duits - passieve kennis goed, actief gebruik redelijk.
Fins - voldoende in woord en redelijk in geschrift.

Overig

Andere ervaring
Verzorgen van lezingen op arbeidsrechtelijk terrein voor bedrijven/cliënten en cliënten van derden.
Penningmeester VVE.
Organisatorische ervaring m.b.t. een reis voor de Jonge Balie Haarlem in 2001. Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here