Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

Salarisadministrateur of personeelsadministrateur

Salarisadministrateur of personeelsadministrateur

Werkervaring interimmanager

Oktober 2008 tot 9 maart 2009
Vrije Universiteit, salarisadministrateur ad interim
• Controleren en vrijgeven ingevoerde mutaties
• Vragen beantwoorden van medewerkers en P&O
• Controleren van afdrachten aan belastingdienst en het
pensioenfonds
• Controleren salarisoutput
• Proforma-berekeningen maken

juni 2008 tot oktober 2008
BDO accountants, salarisadministrateur ad interim
• Verzorgen van de salarisverwerking voor MKB-klanten
• Verwerken mutaties aangeleverd door de klant
• Controleren en verzenden van de salarisoutput
• Inrichten nieuwe werkgevers
• Inschrijven nieuwe werknemers
• Vragen beantwoorden van MKB-klanten
• Vragen beantwoorden van accountants
• Aan- en afmelden van werknemers bij het pensioenfonds
• Invullen WIA-formulieren voor zieke medewerkers
• CAO-wijzigingen doorvoeren
• Controleren werk van collega’s (mediors en juniors)

maart 2008 tot juni 2008
GVB, salarisadministrateur ad interim
• Verzorgen van de salarisverwerking voor het GVB
• Maandelijks verzenden en betalen aangifte loonbelasting
• Vragen beantwoorden van medewerkers en P&O
• Contactpersoon voor de Belastingdienst
• Verwerken van loonbeslagen
• Werkgeversverklaringen maken
• Uitbetalen salarissen

september 2007 tot maart 2008
Deloitte, Salarisadministrateur ad interim
• Verzorgen van de salarisverwerking voor MKB-klanten
• Controleren en verzenden output van de salarisverwerking
• Verzenden aangifte loonbelasting
• Ziek- en herstelmeldingen doen bij de arbodienst
• Controleren (voorschot)nota’s voor pensioenpremie
• Aanleveren output voor het jaarwerk

januari 2007 tot september 2007
Accounting Plaza, Salarisspecialist
• Verzorgen van werkbeschrijvingen
• Wijzigingen percentages van premies doorvoeren
• Coördineren van het testen van de werking van systemen (opbouw vrijetijdsrechten, inhouding levensloop, inhouding premies, opbouw vakantietoelsag, etc.)
• Vraagbaak voor collega’s
• Contactpersoon voor de back-office.

december 2005 tot januari 2007
Accounting Plaza
Salarisadministrateur voor Albert Heijn en AH franchisers
• Verwerking en controle van de volledige
salarisadministratie
• Opstellen van financiële rapportages en analyses
• Controle van de ingevoerde personeels- en
salarismutaties
• Aansluiting maken tussen de salarisadministratie en de
financiële administratie
• Contactpersoon voor de belastingdienst, P&O-ers,
bedrijfsleider en werknemers
• Verwerking en controle van de volledige
salarisadministratie
• Aansluiting maken tussen de salarisadministratie en de
financiële administratie
• Vraagbaak voor collega’s
• Aangifte loonbelasting

juli 2002 tot december 2005:
Accounting Plaza, Allround medewerker Sociale Verzekeringen
• Het verzorgen van de uitbetalingen van WAO-uitkering en
bedrijfstakgebonden regelingen
• Contactpersoon voor UWV en uitkeringsgerechtigden
• Adviseren van P&O-ers en bedrijfsleider
• Diverse projecten, waaronder: WALVIS project,
implementatie WIA en wegwerken achterstanden WAO-
betalingen
• Contactpersoon voor de afdeling
salarisadministratie

Systeemkennis
SAP
Beaufort
Cool (onderdeel Gemal)
Loket.nl (van Spaendonck)
Loga
Unit 4
Peoplesoft
Emos
Meda

Projecten
• WALVIS: projectmedewerker
• ImplementatieWIA projectleider
• Wegwerken achterstanden WAO-betalingen projectleider

Cursussen
2008: ABP pensioenen
2004: Functioneel Engels
2003: Time-management
2003: Exel
2003: Klantvriendelijkheid

PC-vaardigheden
Word
Excel
Power pointOpleiding interimmanager

Opleidingen
2008- heden VPS (afrondend)
2007-2008: PDL (diploma behaald)
2004-2005: Verdiepingsmodule Arbeid en Werkloosheid (diploma behaald)
2003-2004: Verdiepingsmodule Arbeid en
Arbeidsongeschiktheid (diploma behaald)
2002-2003: Basismodule Sociale Verzekeringen (diploma behaald)
1997-2001: HBO-verpleegkunde(diploma behaald)
1992-1997: HAVO (diploma behaald)

Cursussen
2008: ABP pensioenen
2004: Functioneel Engels
2003: Time-management
2003: Exel
2003: Klantvriendelijkheid Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here