Flex Manager
21208 interim professionals
21208 professionals

 Select

Find similar resumes

Interim HR Manager / HR Directeur

Interim HR  Manager / HR Directeur

Werkervaring interimmanager

GEREALISEERDE OPDRACHTEN:
1-11-2010 t/m heden ING, Den Haag
Senior Interim HR Manager
Ondersteuning directie op HR gebied

1-09-2010 t/m 31-05-2012 PantarAmsterdam, Diemen (1600 fte vaste medewerkers en 8.000 SW-ers op de payroll)
Senior Interim HR Manager Handel & Industrie (H&I)
Operationele leiding van een van de vier P&O afdelingen tijdens reorganisatie (40 fte’s), projectleider bij reorganisatie van drie P&O afdelingen, die samengevoegd en afgeslankt moesten worden (van 100 fte’s op P&O werden ca. 30 fte’s gesaneerd). Opzetten van Service Cwentre P&O. De totale sanering van de Pantar betrof ca. 120 fte’s.

Vanaf 1-08-2011 tevens Hoofd Mobiliteitsbureau bij PantarAmsterdam Diemen
In- en extern begeleiden/plaatsen van herplaatsingskandidaten/boventalligen door de grote reorganisatie/sanering, bezwaren afhandeling, woordvoerder werkgever tijdens hoorzittingen bezwarencommissie, beheer van vacatures en benoemingen, beheer tijdelijke contracten etc. etc.

1-02-2010 t/m 01-09-2010 ShareBusiness, Amersfoort
Interim HR Manager

1-03-2008 t/m 31-01-2010 De Nederlandsche Bank (1600 fte), Amsterdam (4 dagen per week)
Senior Interim HR Manager
MT lid P&O, Manager Sectie Administratie en Ondersteuning, waarvan Personeels- en Salarisadministratie deel uitmaakt. Operationele leiding tijdens reorganisatie- en veranderingsproces (o.m. salarisadministratie van P&O naar Finance) tijdens de aanschaf van een nieuw P&I systeem (ERP)

1-1-2007 - 1-1-2009 Lucite International BV (voorheen onderdeel van ICI), Rozenburg (Z-H). (1 dag per week)
Activiteit:ontwerp en productie van op acryl gebaseerde producten (vol-continue-bedrijf, 5 ploegendienst)
Interim HR Manager
Adviseren directie/MT bij turnaround/kwaliteitsslag. Voorts operationele P&O rol voor de 60 medewerkers. Accenten liggen op totstandkoming en uitvoering van de bedrijfs-CAO/Sociaal Plan etc., opleiding- ontwikkeling- en mobiliteitsprogramma’s; coaching.

1-1-2007 - 19-10-2007 Stedelijk Museum, Amsterdam (3 dagen per week)
Manager personeel & organisatie a.i.
Uitvoeren van operationele P&O activiteiten in relatie tot de cultuurverandering die het Stedelijk Museum voornemens is tot stand te brengen. Lid van het MT.
Het werven van een nieuw hoofd P&O, directiesecretaris en controller. Implementeren functiewaardering. Implementeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Het beheren en monitoren van het personeelsbudget. Leiding geven aan medewerkers P&O. Overleg voeren met OR. Voorzitter wg-onderhandelingsdelegatie nieuwe CAO 2007/2008 (principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO 2007/2008))

01-01-2006 - 1-11-2006 Pensioenfonds Nederlandse Omroep PNO Media en PNO Ziektekosten te Hilversum (2 à 3dagen per week)
Interim HR Manager
Realiseren van personele en organisatorische turnaround/kwaliteisslag. Coachen, adviseren en ondersteunen directie bij deze reorganisatie/sanering. Werving en selectie, ontwikkelen personeelsbeleid etc.

1 mei 2005 - 1-02-2006 SMIT Internationale te Rotterdam (3200 med.) (3 à 4 dagen per week)
Interim HR Manager Staff Departments & Terminals
Tijdens een turnaround op de HR-afdeling op basis van SLA’s ondersteunen van de lijnmanagers bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Dit houdt onder meer in: personeelsplanning, training, management development, werving, selectie, ontslag, organisatieverandering (inclusief sanering en ontslag), beloning, CAO-onderhandelingen, OR, management informatie, uitvoering specifieke projecten zoals het Basisstelsel Zorg (t.w. ziektekostenverzekering e.d.) WIA, Poortwachter, levensloop, pensioenen etc

01-01-2004 - 15-09-2007. Bouw- en installatiebedrijf (100 med.) 2 dagen per week
Interim HR Manager
Coachen / adviseren directie na aankoop / fusie van bedrijf. Ontwikkelen personeelsbeleid, doorlichten personele bezetting.

2002 - 2003 De Nederlandsche Bank (2000 med.), Amsterdam
Interim Manager
Operationele leiding van Financiële afdeling tijdens reorganisatie- en veranderingsproces en de aanschaf van een nieuw Geïntegreerd Financieel Systeem.

2000 - 2002 De Nederlandsche Bank (2000 med.), Amsterdam
Interim HR Manager
Opdracht:
Lid van het Management Team; operationele leiding tijdens reorganisatie- en veranderingsproces en de aanschaf van een nieuw P&I systeem; samenvoegen van een 6 tal secties tot één nieuwe sectie t.w. de afdeling Administratie en Informatie (A&I), ca 20 fte’s, hierbij tevens eindverantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie, aansturen afdeling AO / IC.

Horecabedrijf
Interim HR Manager
Opdracht:
Begeleiden / uitvoeren personele consequenties bij faillissement.

Persbureau
Interim HR Manager
Opdracht:
Personele / juridische, internorganisatorische, facilitaire en financiële aspecten / procedures.

MKB-onderneming
Interim HR Manager
Opdracht:
Doorlichten en wijzigen personele bezetting, verbeteren administratieve organisatie.

Ramen fabriek
Interim HR Manager
Opdracht:
Coachen/ adviseren directie.

Werkervaring (vaste banen):
Algemeen Nederlands Persbureau ANP (300 med), Den Haag
Hoofd Interne Diensten
Werkzaamheden:
Lid MT. Aansturen van afdelingen P&O, Financiële Administratieve Diensten, Facilitaire Diensten en Secretariaat. Opzetten van business units. Diverse reorganisaties uitgevoerd, overleg met vakbonden en OR hierover. Opstellen van bijbehorende sociale plannen (sanering van 50 fte’s) Opzetten variabel belonen. Fuseren van het ANP-pensioenfonds met Pensioenfonds van de Nederlandse Omroep (PNO). Secretaris pensioenfonds.

Algemeen Nederlands Persbureau ANP (300 med.), Den Haag
Hoofd P&O
Werkzaamheden:
Opzetten/opstarten van afdeling P&O. Invoeren functiewaardering (FC-systeem van FME en Hay-syteem) en opzetten van daarbij behorend salarisgebouw. Voeren CAO (3x) onderhandelingen. Secretaris pensioenfonds ANP.

Total Raffinaderij Nederland NV (300 med.), Vlissingen-Oost
Manager HR
Werkzaamheden:
Opstarten van organisatie. In acht maanden gegroeid van 0 tot 300 medewerkers. Opzetten/opstarten P&O afdeling P&O. Invoeren en onderhouden van functiewaarderingssyteem (FC-syteem van FME) en opzetten daarbij behorend salarisgebouw, Opzetten P&O Handboek en functionering- en beoordelingsprocedures. Overleg OR/vakbonden. Cao-onderhandelingen. Werving en selectie nieuwe medewerkers. Secretaris pensioenfonds.

Bechtel Incorporated (Amerikaans ingenieurs bureau) (400 med.), Den Haag
Personeelsfunctionaris
Werkzaamheden:
Detacheren van medewerkers voor projecten in de petro-chemische industrie (engineers, constructeurs etc.). Verder alle voorkomende P&O werkzaamheden, zoals werving en selectie, beoordeling, introductie en ontslag. Uitzenden personeel naar buitenland. Beheren personeelsverzekeringen, beoordelingen, personeelsrapportage

European Space Research Organisation ESRO/ESTEC (1000 med), Noordwijk
Recruitment Officer
Werkzaamheden:
Werving en selectie van Europese kandidaten (organisatie groeit van 400 naar 1000 medewerkers i.v.m. uitbreiding van het Europese ruimtevaartprogramma). Aantal maanden in Duitsland (Darmstad) gedetacheerd geweest i.v.m. werving- en selectieprocedures. Betrokken bij reallocatie van nieuwe medewerkers. Opstellen van procedures. Personeels- en salarisadministratie.

Nevenfunctie:
Instituut voor Sociale Wetenschappen ISBW (tot 1995)
Docent/Trainer leergangen Personeelszaken, Voortgezette Opleiding Personeelszaken, Middle Management en Management Assistente I en II

Opleiding interimmanager

Opleiding:
HBO-Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid; SOZA, Haarlem
Bedrijfseconomie Instituut voor Bedrijfswetenschappen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Speciale ervaring:
(Interim-)Manager met als specialisatie en deskundigheid:

* personele/juridische, intern-organisatorische,
facilitaire en financiële aspecten;
• interim- en (P&O) projectmanagement, coaching en advies:
• begeleiden/adviseren/uitvoeren van structurele
veranderings-, ontwikkelings- en
kwalteitverbeteringstrajecten gericht op
resultaatverbetering;
• adviseren/uitvoeren van herstructureringsvraagstukken
(fusie, verzelfstandiging, herinrichting) met de daarbij
behorende bezettings-, sanerings- en
mobiliteitstrajecten;
• opzetten/uitvoeren van bemanningsvraagstukken en
adviseren/uitvoeren van eventueel bijbehorende wervings-
en selectieprocedures;
• ondersteuning verlenen bij onderbezetting op directie-
en/of P&O niveau;
• voeren van onderhandelingen met vakbonden over CAO's,
Sociale Plannen etc.;
• opstellen van lange en korte termijn ondernemings- en/of
afdelingsplannen;
* opzetten/uitvoeren van functieclassificatie- en
beloningstrajecten;
• automatiseren van P&O afdelingen;
• arbeidsrechterlijke kwesties;
• expertise op het gebied van bedrijfs- en
personeelsverzekeringen;
* expertise op het gebied van ARBO;
• verzorgen van management trainingen


Talenkennis interimmanager

Engels - goed
Duits - goed
Frans - goed

Overig

Algemeen:Manager, met ruime ervaring in leidinggevende functies binnen profit en non-profit organisaties

Persoonlijke kenmerken:
Veranderingsmanager, praktisch, resultaatgericht, coachende stijl van leidinggeven, teambuilder, stressbestendig, humor


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here