Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

salarisadministrateur + administrateur

salarisadministrateur + administrateur

Werkervaring interimmanager

Periode 01-09-2004 t/m 30-09-2004
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving opdracht bij een ziekenhuis
Het ondersteunen van de salarisadministratie wegens ziekte van een andere gedetacheerde werknemer. Gewerkt met Beaufort.

Periode 15-03-2004 t/m 31-08-2004
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving opdracht bij een cateringsbedrijf
Het ondersteunen van de salarisadministratie bij overgang van het salarispakket pers- en paymaster met urenregistratiesysteem CRIS naar SAP
In eerste instantie geholpen met achterstallige (aanzienlijke) grote klussen. Daarna meegeholpen met schaduwdraaien in SAP. En vervolgens vervanging van ´zieke´ salarisadministrateurs. Verder ondersteuning geven in de zomervakantie bij onderbezetting.

Periode 14-01-2004 t/m 14-03-2004
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving opdracht bij een (semi) overheidsintelling
Het ondersteunen van de salarisadministratie wegens ziekte van een personeelslid en een vacature.
Met het salarispakket Beaufort het jaarwerk 2003, de januari- en februari run draaien
Aansluiting salarisadministratie-grootboekadministratie tbv accountantscontrole
Inrichten van de nieuwe reiskostenvergoeding 2004
Aanpassen salaristabellen
Kasadministratie
declaraties verwerken
invoer en controle maandmutaties

Periode 01-11-2003 t/m heden
Functie Taxi ondernemer/chauffeur
Bedrijf Taxibedrijf
Omschrijving Personenvervoer in Rotterdam
Het vervoeren van personen in Rotterdam, het voeren van de administratie hiervan en het leidinggeven aan personeel.


Periode 24-07-2003 t/m 31-10-2003
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving opdracht bij een technologie dienstverlener in Rotterdam
Het ondersteunen van de salarisadministratie in een combinatie van de pakketten Primus / Cassa / Prinsys / ASAP / PSM
Waarborg continuatie van de werkzaamheden ivm veelvuldig afwezigheid hoofd salarisadministratie, tevens de stand-in bij afwezigheid van de overige werknemers en het verrichten van ‘extra’ klussen
De werkzaamheden bestonden uit:
Het maken van werkbeschrijvingen
Het herberekenen van de vaste reiskostenvergoeding bij wijziging zones RET
Controle op verlof, ADV en TvT in 2003
Invoer werknemers in- en uit dienst (ook bij MNS)
Verwerken en versturen MBV en ZF
Beheer LB-verklaringen en identificatiebewijzen
Belasten van woon-werk reiskosten
Doorboeken van bestanden van het ene pakket naar het andere pakket
Ziekteregistratie
Wijzinging van persoonsgegevevens
Meedraaien met maandelijkse werkzaamheden o.a. loonrun

Periode 01-07-2003 t/m 23-07-2003
Functie Taxi ondernemer/chauffeur
Bedrijf Taxibedrijf
Omschrijving Personenvervoer in Rotterdam
Het vervoeren van personen in Rotterdam en het voeren van de administratie hiervan

Periode 01-10-2002 t/m 30-06-2003
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving Opdracht bij een callcenter in Zoetermeer
Het voeren van de salarisadministratie in Beaufort wegens overname van enkele bedrijven
De werkzaamheden bestonden o.a. uit:
Conversie van ADP naar Beaufort
het inlezen van collectieve bestanden
het verwerken van alle mogelijke personeelsmutaties, zoals:
in- en uit diensttredingen
zkv
loonbeslagen
kinderopvang
voorschotten
salaris wijzigingen
wijziging in werktijden
onbetaald verlof
vergoeding commisarissen
bonussen
verwerken van onkostendeclaraties
verwerken van kilometerdeclaraties
pc prive regeling
spaarloon
ouderschapsverlof
verlofregistratie in Vizier
ect, ect

Periode 09-04-2002 t/m 31-08-2002
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving Opdracht bij een assurantiekantoor in Utrecht
Het voeren van de salarisadministratie in ADP wegens een overspannen salarisadministrateur
De werkzaamheden bestonden o.a. uit:
het uitkeren van tijdelijke- en levenslange pensioenen
het verwerken van personeelsmutaties
het verwerken van onkostendeclaraties
betalen van vakantiegeld en 13e maand
kilometerregistratie
aanvulling ziekengeld
het controleren van ADP in- en output
pc prive project
fietsregeling
het verwerken ziekenfonds- en ziektekosten mutaties
premiespaar- en spaarloonregeling
5 % regeling UVI

Periode 01-09-2001 t/m 31-03-2002
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving Opdracht bij een ambtelijk vervoersbedrijf in Amsterdam
Ondersteuning afdeling salarisadministratie tijdens conversie van PView 2.5 (GISP) naar Pview 3.0 (Gemal/Getronics)
Invoer mutaties afkomstig van afd. P&O
Onderhoud contacten met afd. P&O
Uitleg loonstroken aan medewerkers
Uitzoeken van problemen en correcties uitvoeren
Controle toepassing van de CAO (ARA), Pensioenregeling, Flexibel Pensioen (FPU), ZKV, Invaliditeitspensioen (IP en IPBW)), Spaarloon, Premiespaarregeling (RAS), korting bij ziekte (80 % regeling).

Periode 01-07-2001 t/m 30-08-2001
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving Voortzetting opdracht telecombedrijf (zie hieronder)

Periode 01-07-2001 t/m heden
Functie zelfstandig ondernemer
Bedrijf Salaris- en administratiekantoor
Omschrijving Het voeren van een eigen onderneming
Het voeren van een salarisadministratie m.b.v. het pakket Roos&Roos
Het voeren van een boekhouding m.b.v. het pakket Exact
Het maken van een website m.b.v. Frontpage
Het voeren van de personeelsadministratie voor 1 werknemer in loondienst.


Periode 15-09-1999 t/m 30-06-2001
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Detacheringbedrijf met vaste dienstbetrekking
Omschrijving Opdracht bij telecombedrijf in Rotterdam (4 maanden): Het
wegwerken van achterstanden, het op het rechte pad zetten van de
salarisadministratie mbv ADP, nieuwe lijnen uitzetten en werknemers aansturen (=leidinggeven). Voordat ik hier kwam ging er eigenlijk weinig goed. De werkzaamheden bestonden o.a. uit:
optimale toepassing van ADP
betere controles input- en output ADP
checklists maken en uitvoeren
coördineren/sturen werkoverleg
begeleiden personeel
stimuleren personeel
vermindering afdracht Lage lonen uitzoeken
op orde stellen s.v.-dagen parttimers
op orde stellen verlofregistratie
afmeldingen ziekenfonds in ere herstellen
pensioenregistratie
ziektekostenregistratie en verwerking
attenderen op fiscale waarderingen
5% regeling UVI
achterstand wegwerken WW-formulieren
fouten corrigeren jaarwerk 2000
checken volledigheid sofinrs
opzetten nieuw urenregistratiesysteem
vermindering onderwijs
beperken voorschotten
werkbeschrijvingen maken
maand- en jaarplanning maken

Opdracht bij grote bedrijfscateraar in Amsterdam (11 maanden): ondersteuning afd. salarisadministratie van Noordwest Nederland. De werkzaamheden bestonden uit het muteren van personeelsgegevens en corrigeren van systeemfouten.
Gewerkt met salarispakket Pers- en Paymaster en urenregistratiesysteem CRIS.
Verder in ADP de salarisadministratie gevoerd voor een schoonmaakbedrijf, dat ook een controle UVI had.

Opdracht bij Kaasfabrikant/exportbedrijf (10 weken) in Wageningen: tijdelijke vervanging zwangere salarisadministrateuse. Verwerken van jaarwerk ADP.
Draaien van loonruns. Meldingen zf, zkv en pensioen per 1 januari. Ziekte- en verlofregistratie opzetten in ADP. Automatiseren urenverwerking middels excel-sheets naar ADP. Aangiften LB en UVI.

Opdracht bij bedrijf dat zakelijke diensten verleent (3 maanden): verwerking achterstand boekhouding debiteuren & crediteuren. Uitzoeken van tussenrekeningen. Aansluitingen maken salarisadministratie met boekhouding. In kaart brengen en toepassen LB-kortingsregelingen. Gewerkt met Exact & ADP.


Periode 23-12-1997 t/m 31-08-1999
Functie gedetacheerd salarisadministrateur
Bedrijf Detacheringbedrijf op projectbasis
Omschrijving Bij grote bank/verzekeraar op een SAP-project als ondersteunend salarisadministrateur.
In eerste instantie wat achterstallig werk weggewerkt mbt aansluitingen loonverdeelstaten. Daarna meegedraaid met het verwerken van mutaties en declaraties (o.a. 40-dgn criterium) t.b.v. loonrun. Later dit voorgezet in SAP-salarisadministratie voor zowel de bank als voor de verzekeraar.

Periode 05-12-1996 t/m 05-12-1997
Functie salarisadministrateur
Bedrijf Chemisch bedrijf
Omschrijving verzorgen salarisadministratie BV's
afdracht sociale verzekeringen en loonbelasting
verzorgen van pensioenadministratie
verzorgen salarisbetaling van Branche Offices
opgave salarisbestanddelen voor expatriates (35%-regeling)
fiscale verrekening optieregelingen toepassen
draaien van jaarwerk adp
verwerken salaris journaalpost in grootboek
controle op grootboekrekeningen/maken van aansluitingen mbt salarisgegevens

Periode 01-04-1991 t/m 30-11-1996
Functie medewerker salaris- en personeelsadministratie
Bedrijf Aannemingsbedrijf
Omschrijving conversie van salarispakket CTB (extern-pakket) naar BAAN (intern-pakket)
splitsing van BV het SFB naar de BV's SFB BV 01, GAK BV 11, GAK BV 25, GAK BV
26 en BV GUO
splitsing van 1 bedrijf naar 7 bedrijven
verwerken urenregistratie & declaraties
correct aanleveren en betalen van salarisstroken
verwerking journaalposten en controle grootboekrekeningen
aangifte loonbelasting
verwerken van afdrachtverminderingen
afdracht sociale premies
verwerken van vakantiebonnen
voor- en nacalculatie loonkosten
aan- en afmelden bij ziekenfondsen
aan- en afmelden bij ziektekostenverzekeraars
aan- en afmelden bij pensioenverzekeraars
aan- en afmelden bij verzekeraar ANW-gat
aan- en afmelden bij verzekeraar WAO-gat
aan- en afmelden bij verzekeraar ZW-gat
ziek- en herstelmeldingen Arbo-dienst
afhandelen van het jaarwerk
maken van arbeidsovereenkomsten
begeleiding bij aantrekken van nieuw personeel
assistentie boekhouding (K/B/G), debiteuren en crediteuren
verzorgen boekhouding assurantietussenpersoon in Exact (incl. aangifte VPB)
beheer personeels- en materieelverzekeringen

Periode 01-10-1990 t/m 30-03-1991
Functie boekhoudkundig- en salarismedewerker
Bedrijf Schoonmaakbedrijf
Omschrijving debiteuren- en crediteuren administratie
kas/bank/giro boeken
controlewerkzaamheden grootboek/tussenrekeningen
aangifte BTW
voor- en nacalculatie voorraden
salarisadministratie in eigen beheer: urenverwerking, declaraties verwerken,
ziek- en herstelmeldingen, meldingen ZF en MBV, verwerken en controle loonstroken, verrichten betalingen

Periode 01-05-1986 t/m 30-09-1990
Functie boekhoudkundig medewerker
Bedrijf Verzekeringsmaatschappij
Omschrijving comptabele verwerking van individuele- en collectieve verzekeringen
het voeren van co- en reassurantie administratie
verwerking bankmutaties
uitzoeken tussenrekeningen
koopsommen registratie

Periode 16-11-1981 t/m 30-04-1986
Functie medewerker boekhouding
Bedrijf Internationale handelsonderneming
Omschrijving verzorgen financiële administratie van de silo-organisatie
verwerken en controleren kas- en bankmutaties
uitzoeken tussenrekeningen
aangiften BTW
voorraadcontrole
boeken van inkoop en -verkoopfakturen
vastleggen in- en verkoopbevestigingen

Periode 01-04-1981 t/m 15-11-1981
Functie employé geregelde Lijnen
Bedrijf Internationale cargadoor
Omschrijving berekenen en beheer rabatten

Periode 16-08-1980 t/m 31-03-1981
Functie administratief medewerker
Bedrijf Verzekeringsmaatschappij
Omschrijving het maken van wiskundige berekeningen mbt premies collectieve verzekeringen


Opleiding interimmanager

Basisopleiding
01-07-1972 t/m 30-05-1980 HAVO

Vakopleiding
01-01-1981 t/m 09-12-1981 Praktijkdiploma Boekhoud
01-07-1985 t/m 17-06-1987 Moderne Bedrijfsadministratie
01-07-1990 t/m 03-01-1991 Vakbekwaamheid Cafebedrijf
01-07-1995 t/m 23-01-1996 Ondernemer Personenvervoer Personenauto’s
01-11-2002 t/m 15-01-2003 Ondernemersopleiding

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-07-1976 t/m 17-11-1976 Machineschrijven
01-02-1985 t/m 30-05-1985 cursus Word
26-08-1988 t/m 15-12-1988 Moduul Techniek Verzekeringen
01-02-1997 t/m 15-05-1997 opfris cursus Engels
10-05-1998 t/m 12-05-1998 cursus Excel
01-05-1999 t/m 01-06-1999 SAP salarisadministratie
16-09-1999 t/m 20-09-1999 zelfstudie Excel
21-09-1999 t/m 25-09-1999 zelfstudie Word
26-09-1999 t/m 28-09-1999 zelfstudie PowerPoint
25-10-1999 t/m 29-10-1999 Human Resources SAP
25-09-2000 t/m 14-05-2001 Middle Management
01-12-2000 t/m 31-01-2001 zelfstudie Frontpage
01-05-2001 t/m 30-09-2001 zelfstudie Flash


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here