Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

interim professional

interim professional

Werkervaring interimmanager

In onderstaand overzicht is het daarbij opgegeven aantal fte's het aantal personeelsleden dat onder mijn leiding stond.

Interim financieel manager FFC te Zeist (220 franchisevestigingen)(ca. 5 fte)
- administratie organisatie inrichten en achterstanden wegwerken
- samenstellen jaarrekening en jaarverslag

Interim financieel manager Tapkoel te Cothen (ca. 3 fte)
- vervanging financieel directeur wegens ziekte
- controle administratie
- samenstellen jaarrekening

Interim fiscalist bij Achmea/Centraal Beheer/Interpolis te Apeldoorn
- samenstellen fiscale jaarstukken en verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting voor diverse
gelieerde entiteiten, alsmede betrokken bij het consolideren van Eureko BV.

Unilever, intergratie Bestfood en SAP. Implementatie administratie Bestfood (ca. 20fte)in SAP administratie Ulilever. Grootboek, debiteuren en crediteurenadministratie.

Unilever, coordinator new product development.
Jaarbeurs, consolidatie jaarstukken 31 werkmaatschappijen.

GKE (Gemeenschappelijk Kolenbureau Elektriciteitsproductiebedrijven), administratie en automatisering op orde brengen, administratieve achterstand wegwerken. (7fte)
GKE, afbouwen bedrijfsactiviteiten.

Universiteit Leiden, opschonen en stroomlijnen rek. couranten van alle faculteitsadministraties. Faculteiten bezoeken en instrueren.

Universiteit van Amsterdam, interim hfd adm. wetenschappelijke uitgeverij, wegens langdurige ziekte en ontslag hfd. administratie. (5fte.)

Arenthals Grand Thornton accountants, interim hfd interne concernadministratie, wegens ontslag administrateur. Samenstellen jaarstukken en accountantsrapport. Leiding geven aan de administratie en loonadministratie (5fte.)

Hfd. concernadministratie landelijke entertainmentgroep. lid management. 9 vestigingen. Leiding geven aan de administratie van het hoofdkantoor en alle vestigingen, alsmede de loonadministratie. Samenstellen jaarstukken en rapportage.

Hfd. administratie Concorde Film landelijke filmdistributeur. Leiding geven aan de administratie en loonadministratie. Samenstellen jaarstukken, w.a. verzorgen van royalty-afrekeningen.

Van den Berg Pijpleidingen BV.
Het verzorgen van de complete administratie, inclusief loonadministratie. Samenstellen van de jaarstukken, enz.

Hfd. administratie kledingconcern fabriek en detailhandel. (6fte).

Hfd. administratie Electrolux Nederland(ca. 25fte)

Hfd. administratie van der Niet, bouw/installatiebedrijf ca. 15fte).

Consultant CVV automatisering. Verwerken van clientadministratie en loonadministratie, samenstellen jaarstukken. Adviseren van clienten op het gebied van financien, verzekeringen en fiscaliteiten.

Voor vrijwel alle bovenstaande functies geldt dat het leiding geven aan administraties niet beperkt blijft tot het toezicht houden hierop, maar ook zelf deelnemen aan het proces. Uiteraard geldt in bijna alle gevallen dat ook het samenstellen en doen van aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting etc. tot mijn taak moet worden gerekend. Overleg met banken, assuradeuren, fiscus, leveranciers en afnemers is een normaal onderdeel van mijn functioneren.

Opleiding interimmanager

SPD
belastingrecht
assurantiekennis B
diverse automatiseringscursussen
ARBOcursus
BedrijfsHulpVerlenerConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Tijdelijk manager van administratie.
Tijdelijk manager van financiele afdeling.
Probleemoplosser.
Opzetten en implementeren nieuwe programmatuur en/of administraties.
Budgettering en planning.
Verandermanagement.
Door langdurige ervaring allround inzetbaar.


Talenkennis interimmanager

nederlands, engels redelijk, duits redelijk, en frans lezen, redelijk verstaan niet spreken.

Overig

Door langdurige ervaring allround inzetbaar, zowel op administratief, financieel, fiscaal als automatiseringsgebied.
In hoge mate stressbestendig.
Hands-on mentaliteit.


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here