Flex Manager
21233 interim professionals
21233 professionals

 Select

Find similar resumes

Adviseur HRM/ Coordinator PSA

Adviseur HRM/ Coordinator PSA

Werkervaring interimmanager

Adviseur P&O/Coördinator Personeels-/ 2001 - 2008
salarisadministratie
Woningcorporatie Parteon, te Wormerveer
De aandachtsgebieden in mijn takenpakket zijn: ARBO, Arbeidsvoorwaarden, pensioen, fiscaliteit, opstellen personeelsbegroting, kwartaalrapportage.
Vanuit deze functie coördineer ik de dagelijkse aansturing van de salarisadministrateur en de personeelsadministrateur. Door mijn vakkennis heb ik een duidelijke inbreng bij het ontwikkelen,
opstellen en uitvoeren van beleid binnen onze organisatie.
Verantwoordelijk voor de inrichting en implementatie van het sinds 2007 in gebruik zijnde personeels
/salarispakket DBS binnen de organisatie. Adviseren en ondersteunen van het management in het kader van integraal personeelsmanagement.

Directiesecretaresse/Personeelsfuntionaris 1997 – 2001
Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), te Amsterdam
Secretaresse van de Secretaris/directeur van het Regionaal Orgaan Amsterdam. Uitvoering geven van het personeelsbeleid binnen het Regiohuis. Ondersteuning verlenen bij werving & selectie, de verzuimadministratie, USZO procedures en het onderhouden van kontakten met de Arbo–dienst.


Coördinator Medische Administratie 1996 – 1997
Arbo–dienst GG&GD, te Amsterdam
Coördinatie over een team van 4 administratiefmedewerksters.
Aansturen van een pool van verzuimrapporteurs. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de contracten met de klanten met betrekking tot de verzuimbegeleiding van werknemers.

Verzuimrapporteur 1993 – 1996
Arbo–dienst GG&GD, te Amsterdam
Verzuimcontrole bij zieke medewerkers. Mondelinge en schriftelijke terugkoppeling aan bedrijfsarts en leidinggevende van de verzuimer. Bijhouden en verwerken van verzuimgegevens in een geautomatiseerd
systeem ten behoeve van de verzuimadministratie. Opstellen van rapportages voor het management van de klant.

Directiesecretaresse 1990 – 1993
Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsontwikkeling
en Openbare Werken, te Zaandam
Secretaresse van de directeur. Voorbereiden, afhandelen en notulerenvan de directievergaderingen. Notuleren van bestuurlijk overleg tussen directie en de vakwethouders. Tevens aarneming/vervangen van de directiesecretaris tijdens diens afwezigheid.

Secretaresse 1988 – 1990
Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsontwikkeling
en Openbare Werken, te Zaandam
Secretariële taken verricht op het afdelingssecretariaat van de afdeling Plantsoenen.

Receptioniste/administratief medewerkster 1984 – 1988
Bejaardencentrum Durghorst, te Krommenie
Verrichten van secretariële en administratieve ondersteuning van de directeur. Bijhouden en verwerken van gegevens bewonersadministratie. Spilfunctie tussen directie, bewoners en werknemers.

Uitzendkracht 1982 – 1984
Uitzendbureau P.D.Z., te Zaandam.
Werkzaam geweest als telefoniste/receptioniste bij verschillende bedrijven.

Telefoniste/receptioniste 1979 – 1982
Ammeraal, te Wormerveer.
Oproep telefoniste/receptioniste.

Administratief medewerkster 1970 – 1971
Uitzendbureau De Schakel, te Zaandam.
Administratief en boekhoudkundige werkzaamheden verricht voor de directeur van het uitzendbureau.

Administratief medewerkster 1967 – 1970
Wessanen, te Wormerveer.
Werkzaamheden verricht op de afdeling Automatisering ten behoeve van de facturering.


Opleiding interimmanager

Voorgezet Middelbaar Onderwijs
Praktijkdiploma Loonadministratie
Personeelsfunctionaris bij de overheid
Basisopleiding Personeelszaken
Basisopleiding Public Relations en Voorlichting
Oriëntatiecursus Lagere Overheid
Praktijkdiploma Boekhouden
Middenstandsdiploma
Voortgezet onderwijs


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Ruime ervaring op het gebied van P&O en salarisadministratie.
Flexibel, breed inzetbaar, accuraat, leergiering, pro-actief,analytisch, gestructureerd en georganiseerd.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (spreekvaardig en schrijfvaardig)
Engels (spreekvaardig)

Overig

Ik ben een enthousiaste en pro-actieve interimmer, met voldoende vakkennis en ervaring in het eigen vakgebied(HRM en Salarisadministratie).


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here