Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

(business) controller

(business) controller

Werkervaring interimmanager

10/2009 t/m heden: Regiocontroller a.i.
Connexxion Ambulancezorg
Taken en verantwoordelijkheden:
• ondersteunen en adviseren van management op gebied van planning & control, AO/IC en administratie
• verantwoordelijk voor periodieke managementinformatie
• opstellen van ad hoc informatie, analyses en adviezen
• inschatten effecten van overheidsmaatregelen/veranderende wetgeving op de bedrijfsvoering, adviseren over gevolgen voor bedrijfsvoering, beleid en strategie
• verantwoordelijk voor p&c cyclus van verschillende regio’s
• aansturen medewerkers administratie


06/2009 t/m medio september 2009: Adviseur planning & control a.i.
Sint Jan Gasthuis, Weert
Taken en verantwoordelijkheden:
• ondersteunen en adviseren van management op gebied van planning & control, AO/IC en administratie
• verantwoordelijk voor periodieke managementinformatie
• opstellen van ad hoc informatie, analyses en adviezen
• opstellen en/of actualiseren van DBC profielen en DBC kostprijzen
• inschatten effecten van overheidsmaatregelen/veranderende wetgeving op de bedrijfsvoering, adviseren over gevolgen voor bedrijfsvoering, beleid en strategie

06/2008 t/m mei 2009: Adviseur planning & control a.i.
Zorg Compas, Rotterdam
Taken en verantwoordelijkheden:
• ZZP; ontwikkeling ZZP, invoering, bepalen kostprijzen en adviseren met betrekking tot effecten/risico’s van overgang naar nieuw financieringssysteem
• opstellen van ad hoc informatie, analyses en adviezen
• deelname aan verschillende (fusie)projecten (ZZP, managementinformatie, productie/cliëntregistratie)
• verantwoordelijk voor p&c cyclus van centraal service bureau
• inschatten effecten van overheidsmaatregelen/veranderende wetgeving op de bedrijfsvoering, adviseren over gevolgen voor bedrijfsvoering, beleid en strategie

12/2007 t/m 06/2008: Controller a.i.
08/2003 t/m 11/2007: Controller
Heliomare, Wijk aan Zee
Taken en verantwoordelijkheden:
• risicomanagement
• ondersteunen en adviseren van management en directie, voorbeelden zijn
o uitbesteding restaurant en patiëntenvoeding
o DBC; ontwikkeling DBC revalidatiemodel, invoering, bepalen kostprijzen en adviseren met betrekking tot effecten/risico’s van overgang naar nieuw financieringssysteem
o kapitaalslasten, NHC en maatstafconcurrentie; inschatten effecten van overheidsmaatregelen/veranderende wetgeving op de bedrijfsvoering, adviseren over gevolgen voor bedrijfsvoering, beleid en strategie
o uitbesteding horeca
o bouwprojecten; risico’s, knelpunten, effecten veranderende wetgeving en financiering
o reorganisatie; opzetten/ontwikkelen nieuw managementinformatiesysteem, effecten/gevolgen sociaal plan, inschatten risico’s structuurwijziging
• verantwoordelijk voor p&c cyclus van verschillende bedrijfsonderdelen
• opstellen van ad hoc informatie, analyses en adviezen
• deelname aan verschillende projecten
• verantwoordelijk voor periodieke managementinformatie van verschillende bedrijfsonderdelen

10/2000 t/m 07/2003: Financial consultant
Deloitte & Touche (Arthur Andersen), Amsterdam
Taken en verantwoordelijkheden:
• verschillende projecten op financieel en administratief gebied uitgevoerd:
• interim functies bij verschillende organisaties, zoals manager FA en assistent controller
• opstellen van jaarrekeningen van verschillende organisaties
• beschrijven en verbeteren van de administratieve organisatie
• verantwoordelijk voor maandrapportages en jaarrekeningen van verschillende organisaties
• opzetten en inrichten van administraties

09/1998 t/m 09/2000 : Assistent controller
Oppenheim Property Services B.V., Zeist
Taken en verantwoordelijkheden:
• verantwoordelijk voor de rapportages van een aantal vastgoed fondsen en administratie van Oppenheim Property Services BV
• mede verantwoordelijk voor begroting, prognoses en kwartaal rapportages van een aantal vastgoed fondsen
• mede verantwoordelijk voor het maken van investeringsanalyses van vastgoed objecten
• verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekeningen van Oppenheim Property Services BV
• ondersteunen van en leiding geven aan administratief medewerker
• opstellen van ad hoc informatie en analyses

03/1997 t/m 03/1998: Medewerker Controlling en Verslaglegging
Bouwfonds hypotheken, Hoevelaken
Taken en verantwoordelijkheden:
• verantwoordelijk voor verschillende rapportages
• direct verantwoordelijk voor onderdelen van de kwartaal verslagen met betrekking tot rente analyses en samenstelling hypotheekportefeuille
• opstellen van wekelijkse management informatie met betrekking tot rente marge en verkoopcijfers
• verantwoordelijk voor maandelijkse management informatie, zoals verkoopcijfers, uitgebrachte hypotheekoffertes en samenstelling hypotheekportefeuille
• opstellen van ad hoc informatie en analyses
• opstellen van wekelijkse en maandelijkse management informatie

09/96 t/m 02/97: Administratief medewerker
Woningbouwvereniging Jutphaas, Nieuwegein
Taken en verantwoordelijkheden:
• betrokken bij verschillende onderdelen van de financiële administratie


Opleiding interimmanager

NLP business practitioner: training gericht op verder ontwikkelen van leiderschap, emotionele intelligentie (EI) en communicatievermogens (september – december 2007)

HEAO bedrijfseconomie, Hogeschool van Utrecht
Afgestudeerd in 1996 (bachelor)

University of Hull in Engeland (uitwisselingsprogramma)
Certificaat (1994)

VWO (Kalsbeekscholengemeenschap in Woerden)
Diploma in 1991


Talenkennis interimmanager

Nederlands : moedertaal
Engels : goed
Duits : redelijk


Overig

General : Windows, Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Visio 2003
Administratie : Exact, Concorde, Navision, Axapta, Accountview
Business Intelligence : Cognos, Impact, Business objects


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here