Flex Manager
21208 interim professionals
21208 professionals

 Select

Find similar resumes

manager /directeur/ adviseur

manager /directeur/ adviseur

Werkervaring interimmanager

2002-heden HBO- Onderwijs
o Manager Welzijn en Directeur a.i. Instituut Zorg en Welzijn NHL
o Projectleider Neuro revalidatieonderwijs Stedendriehoek, Zwolle
o Afdelingsmanager / Instituutsdirecteur van 5 grote opleidingen Econ.& Management
o Managing Director Windesheim Honours College i.o.
o Manager en tevens 1 dag Directietaken bij de School of Information Sciences
o Manager van 2 opleidingen SPH en MWD van de School of Social Work
o Adviseur over communicatie MT/Dir en medewerkers.

Zorg en maatschappelijke opvang
o Directeur, Dienstverlenende organisatie in de gezondheidszorg
o Directeur -Bestuurder, Vrouwenopvang Gelderland
o Project -en implementatiemanager Transmurale Eenheid Verslaving en Psychose
o Projectmanager KVO (kinderen verslaafde ouders)
o Regiomanager RIBW
o Locatiemanager Kinder en jeugd psychiatrie
o Projectleider Ouderenzorg
o Adviseur
Evaluatieonderzoek vroegsignalering kindermishandeling PO /VVE, 2016
Kwartiermaker Veilig Thuis Flevo, tot 11-2014, daarna Secretaris stuurgroep, 2016
Adviesopdracht inrichting toegang beschermd wonen in Twente mei –okt.2014
Business case vorming AMHK Flevoland zomer 2014
Adviesopdracht realisatie Oranjehuis in Flevoland vj 2014
Evaluatie onderzoek winternoodnachtopvang en advies na transities 2015 vj 2014
Evaluatie onderzoek nieuwe functies ouderenzorg
(her) inrichting ondersteunende diensten
Implementatie herontwerp sociale VZ
IMC (intramuraal motivatie centrum) VZ
Overig
o Ondersteuning W&S Hospice Zwolle
o Onafhankelijke onderzoekscommissie Gemeente (na melding klokkenluiders)
o Advies Good Governance tbv directie Boer & Croon
o Visieconferenties, ondersteuning strategisch beleidsplanning
o Gespreksleider,onafhankelijk voorzitter

Opleiding interimmanager

Opleidingen
Bedrijfsgerichte Managementopleiding Personeel en Organisatie van de Baak/VNO (Post HBO – Univ.)
Doctoraal Psychologie, Katholieke Universiteit te Nijmegen.Afstudeerrichting: Klinische Psychologie
Gymnasium bèta te Arnhem

Cursussen & trainingen & leergangen

Diverse cursussen NVTZ, bijv. Proactief toezicht houden, Financieel toezicht, 2015, 2017;
Doorlopend deskundigheidsbijeenkomsten (verander)management, consultancy heden
Training externe vertrouwenspersonen ongewenste intimiteit en integriteit, 2013
Loopbaanadvies, Pharos advies, 2011
Good Governance, 2010
Masterclass Hanteren performancevraagstukken in de zorg, Universiteit Utrecht, 2008-2009
Intensieve individuele taaltraining Engels en masterclass presenteren, Regina Coeli Vught 2007, 2008
Training Verfris uw kijk op de Interim-praktijk 2003-2004
Leergang Persoonlijke effectiviteit en veranderingsmanagement, de Baak, 2001 -2002
Modules bedrijfskunde, zoals management en organisatie, marketing, bedrijfseconomie, hogeschool Windesheim, 1997-1998;
Bedrijfsmatig management, interne opleiding gemeente Alkmaar;1990
Vrouwen en besturen, Amsterdam, 1986
Management voor vrouwen, ministerie voor sociale zaken,1984-1985

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels (goed), Frans (redelijk, roestig), Duits (redelijk)

Overig

Nevenfuncties. Voorzitter Federatie Vaktherapeutische beroepen, 1 dag pw
Raad van Toezicht lid , AKJ, advies en klachtenbureau jeugdzorg, vz. auditcommissie
Bestuur, vice-voorzitter, Societeit 2000
Bestuur, penningmeester, ZPZZ
Stichting Pento, extern vertrouwenspersoon
Het ABC, extern vertrouwenspersoon
Carinova, extern vertrouwenspersoon integriteit
Gastgezin PEC Zwolle voor internationale voetballers


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here