Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

administrateur / controller

administrateur / controller

Werkervaring interimmanager

01-06-1981 tot 01-04-1988: Blömer & Co te Nieuwegein als assistent-accountant.

14-03-1988 tot 10-05-1990: Middelbusker & Co te Zaandam als assistent-accountant.

10-05-1990 t/m 31-12-1990: Administratiekantoor Lamet te Zaandam als zelfstandig ondernemer.

01-01-1991 t/m heden :Administratiekantoor Lamet Bijkerk B.V. te Den Haag als directeur.
Naast de verantwoordelijkheid voor diverse cliënten
(hoofdzakelijk in het M.K.B.) op het gebied van
salaris- en financiële administratie, alsmede fiscale
aangiften en verslaglegging, verantwoordelijk geweest
voor een aantal grote projecten in het kader van
administratieve dienstverlening c.q. interim-management

Projecten

05-06-1990 t/m 28-02-1991: Amsterdamse Effectenbeurs te Amsterdam. Ondersteuning van de administratie en meewerken
aan de implementatie Exact pakket.

13-04-1991 t/m 29-08-1991: Dutch Seafrozen Fish Foundation The Group B.V.te IJmuiden.
Opzetten nieuwe administratie en maken jaarrekening

16-09-1991 t/m 31-03-1995: C.V.I. N.V. te Utrecht
groepsleider administratie en hoofd Financiële Administratie
Verantwoordelijk voor dagelijkse administratie, maandelijkse
rapportage, liquiditeitsprognoses, cijferanalyse, opstellen
jaarrekening en leidinggeven aan gemiddeld 6 man personeel.
Gedurende de periode betrokken geweest bij de implementatie
van 2 nieuwe financiële pakketten, te weten: Renaissance en Allways.
Tevens verantwoordelijk geweest bij de herinrichting van de financiële administratie op basis van de "Blauwdruk".

14-08-1995 t/m 31-12-1995: Interpay Bank Giro Centrale (via Michael Page)
Opzetten afdeling debiteuren en facturering.
Verbeteren vaste activa administratie.

04-01-1996 t/m 29-02-1996: TIP Trailer Rental B.V. (via Michael Page)
Ondersteuning van de financiële administratie bij het
analyseren van verschillen in de vaste activa admini-
stratie.

09-04-1996 t/m 11-07-1996 :Beursdata B.V.
Onder leiding van een projectleider opzetten van de
verkoopadministratie. Bestaande uit het analyseren
van knelpunten, oplossen van knelpunten, opstellen
van procedures en werkbeschrijvingen.

30-09-1996 t/m 30-09-1998: EDS Product Services
Controller van de unit Product Services met een omzet
van ongeveer € 30 miljoen per jaar. Hierbij was ik lid van
het management team en gaf leiding aan 2,5 medewerkers.
Betrokken geweest bij de verkoop door EDS van deze unit aan Econocom.

01-10-1998 t/m 31-05-2000: CV Services International B.V.
Begeleiding van de Finance Manager. Als projectleider
verantwoordelijk voor de implementatie van de uren- en
de projectenmodule van Allways.
Daarnaast de beschrijving van de Administratieve Organisatie

01-06-2000 t/m 31-08-2001: Direkt Wonen Holding B.V.
Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekeningen
over 1999 en 2000 van de diverse werkmaatschappijen en de Holdings.
Gelijktijdig het coachen van het toenmalige hoofd van de
Financiële Administratie.

01-12-2001 t/m 31-03-2004: De Hoogt Huberts Groep (in 2003 overgenomen door Qwise B.V.).
Werkzaam als controller. Verbeteren administratie en
administratieve processen. Opstellen budgetten en
tussentijdse cijfers en jaarcijfers.
De integratie van de administratie van de Hoogt Huberts
Groep en Qwise. Afwikkeling jaarcijfers 2003Opleiding interimmanager

MAVO : O.S.G. Hendrik van der Vlist te Utrecht
diploma 17 juni 1977

HAVO : Pedagogische Academie te Utrecht
diploma 30 mei 1979

Atheneum A : O.S.G. Hendrik van der Vlist te Utrecht
diploma 4 juni 1981
vakken: Nederlands, Duits, Engels, Wiskunde I,
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie I.

NIVRA : Propaedeutisch deel
vakken: Bedrijfseconomie I,Basiskennis
Informatica,Boekhouden, Recht I en Wiskunde.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Beoordelen en verbeteren adminstratieve processen, analyse van problemen en het oplossen hiervan.
Kennis van diverse financiële pakketten, zoals Excat, Grote Beer, Afas, Ross systems, All Solutions

Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed
Engels : redelijk
Duits : redelijk

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here