Flex Manager
21232 interim professionals
21232 professionals

 Select

Find similar resumes

interim afdelingshoofd gemeente

interim afdelingshoofd gemeente

Werkervaring interimmanager

25 jaar leidinggevende ervaring bij gemeenten op het gebied van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening.
Ervaring als sectorhoofd en afdelingshoofd bij gemeenten

Werkervaring


Interim Afdelingshoofd VROM gemeente oktober 2009-heden
• leiding geven aan 15 medewerkers van de afdeling VROM
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Bouw-
en Woningtoezicht en Gebouwenbeheer)
• verantwoordelijk voor implementatie Omgevingsvergunning
• projectleider opstellen handhavingsbeleidsplan
• verantwoordelijk voor actualisatie bestemmingsplannen
• lid diverse stuur- en projectgroepen
(woningbouw, sportpark, scholen, economische zaken en milieu)


Interim Afdelingshoofd Gemeentewerken gemeente 2008-2009
• lid managementteam organisatie
• leiding geven aan 40 medewerkers van de afdeling
(Bouwkunde, Bouw- en Woningtoezicht, Woningbedrijf, Civiele
Techniek en Buitendienst)
• projectleider “gemeentewerken” samenwerking
• teambuilding medewerkers afdeling
• projectleider onderzoek bedrijfsvoering buitendienst

Afdelingshoofd Openbare Werken (Ingenieursbureau) gemeente 2007-2008
• lid managementteam organisatie
• leiding geven aan 55 medewerkers van de afdeling
(binnen- en buitendienst Openbare Werken)
• loco-secretaris en plaatsvervangend Afdelingshoofd Advies
• projectverantwoordelijke doeltreffendheids- en
doelmatigheidsonderzoek buitendienst
• projectverantwoordelijke exploitatiestudie recreatieoord
• projectverantwoordelijke dienstverlening organisatie

Sectorhoofd Grondgebied gemeente 1999-2007
(tevens eerste loco-secretaris en eerste loco-griffier)
• leiding geven aan 30 medewerkers van de sector
• takenpakket sector: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu,
bouwen, verkeer en vervoer, openbare werken, algemeen
juridische zaken en buitendienst gemeentewerken
• projectleider structuurvisie, procesmanager herinrichting
Havenstraat, lid projectgroep regionaal bedrijventerrein, lid regionale
werkgroep economische zaken, lid werkgroep bovenregionaal
bedrijventerrein, lid strategiegroep Hoeksche Waard
streekplanherziening
• voorzitter werkgroep civiele- en cultuurtechniek en voorzitter
werkgroep buitendienst fusieproces • lid projectgroep fusieproces

Coördinator Verkeer, Vervoer en Openbare Werken op de sector 1995-1999
Grondgebied van de gemeente

Teamleider Civiele en Cultuurtechniek / waarnemend Teamleider 1992-1995
Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu op de sector Grondgebied
van de gemeente

Eerste medewerker Civiele techniek / waarnemend bureauhoofd 1989-1992
Civiele techniek bij de afdeling Gemeentewerken

Ontwerper & calculator bij het bureau Weg- en Waterbouwkunde 1985-1989
van de afdeling Gemeentewerken gemeente

Stages , 1982-1985
militaire dienst en tijdelijk dienstverband
(stormvloedkering Oosterschelde)

Overige ervaring

2004-heden
Adviseur: (1½ dag per week)
- gemeente , afdeling Ruimtelijk Beheer 2007-heden
en afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
- gemeente , afdeling Beheer 2010
- gemeente , afdeling Gemeentewerken 2007
- gemeente , afdeling Beheer en afdeling 2006-2010
Beleid en Projecten
- gemeente , sector Grondgebied 2006-2007
- gemeente , afdeling Openbare Ruimte 2004-2006

Opleiding interimmanager

Opleidingen diploma

Leergang Strategie en visie 2006

Leergang Strategisch Management 2003

HBDO- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2000

Leergang Gemeentelijk Bedrijfsmatig Management 1994

Verkeer en Beleid (verkeerskunde) 1993

Voortgezet Management in Overheidsorganisaties 1992

Rioleringen 1990

Milieutechniek 1988

Verkeerstechniek ANWB 1986

H.T.S. Weg- en Waterbouwkunde 1984

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 1980Cursussen

Diverse cursussen op de vakgebieden en managementtrainingen 1985-heden

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here