Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

HR Manager

HR Manager

Werkervaring interimmanager

International HR Manager (2 juni 2010 tot heden)
• Beleidsmatige processen: beleidsvorming (vertaling van organisatiebeleid naar HR beleid);
• Besturende processen: interne/externe relaties, organisatievorming, personeelsplanning, functievorming & - waardering, personeelsbegroting/bewaking;
• Operationele processen: instroom, doorstroom en uitstroom van personeel;
• Administratieve processen: persoons-, verlof-, salaris-, en ziekteadministratie.

Pitney Bowes Management Services B.V.
HR Consultant Benelux (13 juni 2007 tot 1 september 2009)

In deze internationale rol had ik de verantwoordelijkheid voor de afdeling HR binnen de landen Nederland, België en Luxemburg.

Mijn werkzaamheden bestonden voornamelijk uit:
• Beleidsmatige processen: beleidsvorming (vertaling van organisatiebeleid naar HR beleid);
• Besturende processen: interne/externe relaties, formatieplanning & -bewaking, organisatievorming, personeelsplanning, functievorming & - waardering, personeelsbegroting/bewaking;
• Operationele processen: instroom, doorstroom en uitstroom van personeel;
• Administratieve processen: persoons-, verlof-, salaris-, en ziekteadministratie.


TDG Veenendaal
Hoofd Personeelszaken (4 december 2006 tot 27 april 2007) Zwangerschap vervanging.
• Het formuleren, implementeren en communiceren van strategisch personeelsbeleid voor de
onderneming.
• Het assisteren van bedrijfsleiding en afdelingshoofden bij het toepassen van het
personeelsbeleid.
• Het zorgdragen voor een voortdurend zo goed mogelijk afstemmen van personeels¬behoefte en voorziening.
• Toepassing arbeidsvoorwaardenbeleid in overeenstemming met de bedrijfs¬eigen afspraken.
• Het verzorgen van personeelsadministratie (dossiers) alsmede personeels¬administratieve taken.
• Plannen en begeleiden van onder andere introductie, beoordelingsgesprekken en cursussen.
• Aansturen van de medewerkster Personeelszaken.


Hectas Bedrijfsdiensten B.V.
Personeelsadviseur (1 februari 2006 tot 1 augustus 2006)
• Beleidsadvisering en ondersteuning;
• Operationeel beheer en bedrijfsvoering;
• Adviseren over rechtspositionele regelingen en beleidsrichtlijnen.


WAGENINGEN UNIVERSITEIT EN RESEARCH CENTRE (1995-2005)
Bestuurscentrum Wageningen UR
P&O adviseur (mei 2004 – 1 juli 2005)
• Beleidsadvisering en ondersteuning;
• Operationeel beheer en bedrijfsvoering;
• Werving en Selectie (voornamelijk werving van buitenlandse studenten, gesprekken werden in het Engels gevoerd);
• In-, door- en uitstroom.

Facilitair Bedrijf Wageningen UR
Personeelsadviseur (maart 2001 – mei 2004)
• Beleidsadvisering en ondersteuning van de stafafdelingen, Vastgoed en Bouwzaken en schoonmaakpersoneel;
• Operationeel beheer en bedrijfsvoering, o.a. werving en selectie, ziekteverzuim, opleidingen en functionering- en beoordelingsgesprekken.

Bestuurscentrum Wageningen UR
1e Medewerker personeels- en salarisadministratie (juli 2000 – maart 2001)
• uitvoering geven aan alle personele en salarisadministratieve;
• Verzorgen van het personeel en salarisadministratie;
• operationeel uitvoeren van personeelsbeleid en personeelsbeheer.

Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Medewerker Personeelszaken (februari 1995 – juli 2000)
• Verzorgen van de coördinatie, planning en controle van de personeels- en salarisadministratie;
• Verzorgen van de administratieve uitvoering informatie en regelgeving op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
• Operationeel uitvoeren van personeelsbeleid en beheer

Opleiding interimmanager

Opleiding

Vervolgcursus Loonadministratie : geen diploma (2000)
Basiscursus Loonadministratie : 1999
HBO : Personeel en Arbeid, Hogeschool Haarlem (1996 – 2000)
MBO : Sociaal Arbeid, A12 Ede (1992 – 1995)
HAVO : geen diploma, Pallas Athene College te Ede (1991- 1992)
MAVO : Ede, Pallas Athene College (1986 - 1991)

Seminars/Cursussen
2009 : lead!, management training
2008 : train the trainer (presentatie technieken)
2007 : persoonlijk profiel analyse (PPA) Thomas International
2006 : training document herkenning (identiteitsbewijzen)
2003 : loopbaanadvisering
2003 : training HAY, functiebeschrijvingen
2001 : HR-medewerker als adviseur
2000 : Sociale Zekerheid en Pensioenen (WU)
1999 : Burgerlijk wetboek en ontslagrecht
1998 : Projectmatig werken
1997 : Omgaan met lastige mensen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn loopbaan ben ik gestart bij een overheidsorganisatie, hier heb ik ruim 10 jaar gewerkt. Beginnend als medewerker Personeelszaken eindigend als Personeelsadviseur. Hierna heb ik het genoegen gehad om voor drietal andere bedrijven te werken als adviseur binnen HR, zoals binnen de schoonmaakbranche, logistiek, en chemie.
Mijn laatste werkgever was een Amerikaanse organisatie welk een dienstverlenend karakter had. In deze functie heb ik ervaren hoe ik mijn enthousiasme kan inzetten in mijn werk. Een klantgerichte houding en inlevingsvermogen in de behoeftes van managers en medewerkers, deze op elkaar afstemmen was een van mijn dagelijkse bezigheden.
Het schrijven van een handboek, het invoeren van een fietsregeling, het ontwikkelen van een nieuw ziekteverzuimbeleid, het invoeren van een nieuwe salarisstructuur, het updaten en herschrijven van alle functiebeschrijvingen en het doorvoeren van drie herstructureringen in Nederland zijn een aantal projecten, dat ik heb mogen uitvoeren. Daarnaast heb ik eveneens in België gewerkt. Het invoeren van CAO brugpensioen, het doorvoeren van reorganisaties en aanspreekpunt zijn voor medewerkers, Ondernemingsraad en de Vakbonden waren onderdeel van mijn werkzaamheden.
In het laatste jaar van mijn dienstverband binnen Pitney Bowes was ik eveneens lid van het MT. Mijn ambitie om een betere manager te worden heeft ertoe geleid dat ik een management opleiding heb gevolgd. Tenslotte beschik ik over goede sociale en contactuele eigenschappen en ben ik goed in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken.
Nu werk ik als ZZP-er voor diverse werkgevers op interim basis.


Talenkennis interimmanager

Talen : Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid

Engels Goed Goed
Duits Redelijk Matig
Turks Goed Matig


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here