Flex Manager
21205 interim professionals
21205 professionals

 Select

Find similar resumes

Bestuurder-Directeur / Consultant

Bestuurder-Directeur / Consultant

Werkervaring interimmanager

• AWO-fonds Houten (thans Sectorfondsen Zorg en Welzijn te Utrecht)
• Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg, Tilburg
• Baronieziekenhuis Breda
• Consultatiebureau Alcohol en Drugs Assen
• Cursus ‘besturen’ Landelijk Bibliotheek Centrum
• Gemeente Aa en Hunze
• Gemeente Arnhem
• Gemeente Breda
• Gemeente Geleen
• Gemeente Groningen
• Gemeente Hilversum – Openbaar Onderwijs
• Gemeente Kerkrade
• Gemeente Oldenzaal
• Gemeente Soest – Openbaar onderwijs
• Gemeente Westerveld
• Hogescholen Utrecht, Den Haag en Breda
• Landelijk bureau Rutgersstichting, Den Haag
• Landelijke Vereniging Sociale Raadslieden, Culemborg
• Landelijk bureau ambulante Fiom, ’s Hertogenbosch
• Landelijk Overleg directeuren Welzijn Ouderen
• Landelijke Federatie Maatschappelijke Opvang, Utrecht
• Leger des Heils Almere
• Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn Utrecht
• NIVON-Rotterdam
• Platform Kwalificatiebeleid Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, Utrecht
• Provinciaal Ondersteuningsinstituut STAMM, Assen
• Provinciale steunfunctie PRISMA, Tilburg
• Stedelijk Ondersteuningsinstituut HOF, Den Haag
• Stichting Impuls te Kerkrade
• Stichting voor Jeugdzorg Het Spalier Haarlem
• Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant
• Stichting Jeugdzorg Zeeland, Middelburg
• Stichting Kinderopvang Terneuzen
• Stichting Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg (LCIG)
• Stichting Maatschappelijke Dienstverlening regio ‘s Hertogenbosch
• Stichting Ouderenwerk Heerlen
• Stichting Rijnstad, Arnhem
• Stichting Sociaal-Pedagogische Dienst Zaandam
• Stichting Tracee te Heerlen
• Stichting Welstad, Stadskanaal
• Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven
• Stichting Welzijn Rheden
• Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Utrecht
• Vereniging Instellingen Ouderenwerk Zuid-Holland
• Vereniging Ondernemingen in de gepremieerde en gesubsidieerde Sector (VOG, thans MO-groep), voor de sectoren: algemeen maatschappelijk werk, kinderopvang, sociaal cultureel werk, ouderenwerk, jeugdhulpverlening, Sociaal Pedagogische Diensten
• Welzijnsinstelling Rosmalen
• Welzijnsstichting Venlo

Opleiding interimmanager

Leergang Ontspannings- en Ademtherapie Dr. Jan van Dixhoorn te Amersfoort (eerst jaar afgerond)

Gecombineerde masteropleiding “Arbeid en Gezondheid” en “Stressmanagement” aan het Benelux Universitair Centrum te Eindhoven/Antwerpen (in afronding).

Certificering tester en coach EQ (emotionele intelligentie) door universiteit Nijmegen (April 1999)

Jaarlijks een aantal cursussen aan het VNO-Managementstudiecentrum \\\"De Baak\\\" op het terrein van leiderschap, persoonlijke effectiviteit, strategie.

Leergang \\\"Management van niet-rationele en disfunctionele processen in organisaties\\\" aan de Stichting Bedrijfskunde te Rotterdam in 1993 (certificaat).

Methoden sociologisch onderzoek, statistiek en sociale geschiedenis in 1985 en 1986 aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Diverse trainingen in de systeem- en communicatietheorie aan de Interaktie-academie te Antwerpen in de periode 1976 tot 1979.

Trainersopleiding \\\"Werken met taakgerichte groepen en organisatie-ontwikkeling\\\" aan het Instituut voor Voorlichting en Communicatie 1976 te Rotterdam.

Diploma Voortgezette Sociaal-Pedagogische Opleidingen 1975 te Nijmegen.

Gestalttrainingen bij het Instituut voor Voorlichting en Communicatie 1973-1974 te Rotterdam.

Diploma HBO-Sociaal-Cultureel Werk 1969 te Gent (B).

Lerarenopleiding lager middelbaar onderwijs Nederlands Engels en Duits 1964-\\\'65

Diploma Gymnasium A 1963 te Lier (B).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Netwerker-verbinder-inspirerend-vernieuwend-strategisch sterk

Talenkennis interimmanager

Nederlands,Engels, Duits en Frans

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here