Flex Manager
21232 interim professionals
21232 professionals

 Select

Find similar resumes

afdelingshoofd / teamleider

afdelingshoofd / teamleider

Werkervaring interimmanager

Coördinator portefeuillemanagement gebouwen, gemeente Tilburg
February 2012 – September 2012
- Coördinatie portefeuillemanagement (financieel, juridisch en administratief beheer gebouwen in eigendom)
- Coaching portefeuillemanagers en medewerkers gebouwen (4 mdw.)
- Opstellen plan van aanpak t.b.v. kwalitatief hoger niveau van portefeuillemanagement (o.a. processen LEAN, competentiemanagement)
- Portefeuillemanager voor complexere dossiers, o.a. voetbalstadion WILLEM II, MIDI-theater, Schouwburg, Stadskantoren.

Teammanager advisering bedrijfsvoering, gemeente Tilburg
December 2011 – January 2012
Opbouw centraal team advisering (± 18fte) binnen de nieuwe afdeling Planning & Control (bedrijfseconomische advisering, advisering bestuurlijke processen, advisering subsidies).

Teammanager Planning & Control, gemeente Tilburg
January 2011 – December 2011
Teamleiding. Coaching en begeleiding team medewerkers (9fte) ter voorbereiding op reorganisatie. Eindverantwoordelijk voor:
- P&C-producties
- Advisering afdelingen (o.a. vastgoed stedenbouw, wijkteams, beheer en onderhoud, ingenieursbureau, stedelijke projecten)

Interim-manager commercie/managementsupport, Achmea Vitale
June 2010 – January 2011
Lid managementteam Commercie
Aansturen en coaching aanbestedingscoördinatoren
Herijken aanbestedingsprocessen
Opzet managementinformatie t.b.v. directie

Interim-sectiehoofd Jeugd, Onderwijs en Cultuur, afd. Welzijn, gemeente Vlaardingen
October 2009 – January 2010

Interim-sectiehoofd Uitstroom, Zorg en Inkomen, afd. Sociale Zaken, gemeente Vlaardingen
July 2009 – September 2009

Interim-sectiehoofd Financieel Beleid, gemeente Vlaardingen
March 2009 – June 2009

Interim-afdelingsmanager Bestuursondersteuning, gemeente Schiedam
August 2008 – December 2008

Interim-afdelingsmanager Financiën en Ondersteuning, gemeente Schiedam
November 2007 – August 2008

Interim-teamleider centrale financiële administratie, gemeente Roermond
December 2006 – August 2007

Teamleider planning & control, gemeente Roosendaal
October 2004 – October 2006

Hoofd projectbureau wijkgericht werken, gemeente Roosendaal
January 2004 – December 2004

Intern controleur, gemeente Roosendaal
January 2002 – December 2003

Zelfstandig interim projectmanager, Gemeente Krimpen aan den IJssel
September 2001 – December 2001
- projectmanager invoering van de Euro

Consultant/projectmanager, Cap Gemini Ernst & Young
November 1998 – August 2001

- interimprojectmanagement bij Gemeente Zoeterwoude, Gemeente Krimpen aan den IJssel, Gemeente Roosendaal, Rijkswaterstaat Zeeland, Ministerie van VROM

Consulent sociale zaken, gemeente Roosendaal
April 1996 – October 1998

Opleiding interimmanager

NHTV Internationale Hogeschool Breda
- management in tourism (HBO)

Cap Gemini Ernst & Young
- Projectmanagement
- Functioneel testen
- ITIL foundations

West-brabant academie/Erasmus Universiteit
- Professioneel publiek management (Postacademische opleiding)

Gemeente Roosendaal
- Coachend leiderschap

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Interimmanagement bij lokale en centrale overheid (financiën, bestuursondersteuning, vastgoed, welzijn, sociale zaken, wijkmanagement)

- Coaching van medewerkers en teams op de volgende gebieden:
• Timemanagement
• Klantgericht denken en werken
• Efficiënt en effectief denken en werken
• Samenwerken

- Reorganisatie van inefficiënte en ineffectieve organisatieonderdelen in zowel (financieel)-administratieve als klantgerichte omgevingen.
- Reorganisatie van slecht functionerende klantgerichte organisaties met directe klantcontacten tot efficiente klantgerichte organisaties
- Kostenreductie door efficiente inrichting bedrijfsprocessen
- Outsourcing personeel

Specialties
- interimmanagement bij lokale en centrale overheid
- snel in- en overzicht in bedrijfsstructuren en organisatieproblematiek
- coaching van teams en medewerkers
- praktische handelswijze en snel resultaat
- snel vertrouwen bij medewerkers en management

Talenkennis interimmanager

Nederlands (uitstekend)
Engels (goed)
Italiaans (goed)
Braz. portugees (goed)
Duits (matig)
Frans (matig)
Spaans (basis)

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here