Flex Manager
21208 interim professionals
21208 professionals

 Select

Find similar resumes

Directeur

Directeur

Werkervaring interimmanager

Bestuurs- en toezichtsfuncties

2016 - Voorzitter Volkshuisvestingsraad Stadlander Bergen op Zoom
2016 - Voorzitter Raad van Toezicht MEER Voormekaar Wijchen / Druten
2015 - Voorzitter Raad van Commissarissen Genosea
2014 - Lid Raad van Wijzen/Reflectoren Krachtfabriek Houten
2008 - 2014 Lid Raad van Commissarissen Genosea
2007 - 2008 Voorzitter bestuur Genosea
2004 - Lid Raad van Toezicht Stichting Traumahulpverlening NL
2003 - 2007 Lid Bestuur Stedelijk Netwerk Nijmegen
2000 - 2004 Voorzitter Bestuur Genosea
1994 - 1995 Inspecteur Volkshuisvesting Noord-Brabant-Zeeland
1992 - 1995 Plv Hoofdinspecteur Volkshuisvesting VROM/DGVH

2013 - 2015 Auteurswerkzaamheden voor nieuw boek

2012 - 2014 Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Amersfoort
- Leidinggeven gemeentelijke organisatie (800 mensen)
- Adviseur bestuur
- Organisatieontwikkeling: openheid en externe samenwerking
- Reorganisatieplan
- Nieuwe rol van de overheid: innovatie en burgergerichtheid
- Externe oriëntatie en regionalisering

Interim Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

2006 - 2012 Algemeen directeur / Gemeentesecretaris transitiemanager a.i.
- Haarlemmermeer (2006-2007). Van chaos naar dynamische rust
- Haaksbergen (2008). Vitaliteit en kwaliteit
- Landgraaf (2008-2009). Modernisering, regionale samenwerking
- Heerlen (2009-2010). Kwaliteit management, regionale samenwerking
- Leiden (2010-2011). Programmasturing, oplossen bestuurlijke vraagstukken, voorbereiding reorganisatie
- Amersfoort (2012). Herstel van vertrouwen tussen Raad, College en ambtelijke organisatie

2007 - 2008 Boek gepubliceerd (in herdruk)
De druppel en de oceaan
Leiders voor een nieuwe wereld.

2006 -Heden Directeur Leiderschap en advies
- Bestuurlijk en strategisch advies
- Organisatieontwikkeling
- Interim- en programmamanagement
- Coaching, training en teamontwikkeling

2003 Gemeentesecretaris Enschede (1 week)

2000 - 2006 Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Nijmegen
- leidinggeven aan gemeentelijke organisatie (2000 mensen)
- adviseur bestuur
- organisatieontwikkeling: beweging, samenhang en samenwerking
- regionale samenwerking
- bedrijfsvoering op orde, bezuinigingen
- tijdelijk tevens directeur SZW
- bestuurder WOR NOVIO

1999 - 2004 Voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen
- inkomend voorzitter 1999
- vanaf 1 januari 2000 voorzitter

1996 - 2000 Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Dordrecht
- leidinggeven aan gemeentelijke organisatie (1550 mensen)
- adviseur bestuur
- adviseur regio Drechtsteden
- bedrijfsvoering: bezuinigingen en orde
- organisatieontwikkeling: van een reddeloze, redeloze en radeloze organisatie naar een zakelijke goed functionerende gemeente

1994 - 1995 Inspecteur Volkshuisvesting Noord-Brabant-Zeeland
- vertegenwoordiging minister en staatssecretaris in de provincie
- bestuurlijke kontakten met provinciebesturen, gemeentebesturen, corporaties en derden - leidinggeven aan regionaal kantoor (30 mensen) en mede leidinggeven aan landelijke inspectieorganisatie (200 mensen)
- handhaving wet- en regelgeving, voorlichting volkshuisvestingsbeleid en
onderzoek/monitoring

1993 - 1994 Plaatsvervangend directeur Bestuursdienst
- mede leidinggeven aan directie (120 mensen)
- beleidsvoorbereiding en regelgeving totale volkshuisvestingspakket, onderzoek en ontwikkeling en externe landelijke kontakten

1992 - 1993 Plaatsvervangend Hoofdinspecteur Volkshuisvesting, DGVH, VROM
- voorbereiding reorganisatie en afslanking
- mede leidinggeven aan 12 regionale kantoren (DVH)
- leidinggeven aan reorganisatie en vormgeving nieuwe Inspectie
Volkshuisvesting (van 550 naar 200 formatieplaatsen)

1992 - 1993 (Waarnemend) directeur W&V, DGVH/Ministerie VROM
- leidinggeven aan directie (225 mensen)

1990 - 1992 Plaatsvervangend directeur Woningbouw en Verbetering
- mede leidinggeven aan directie (250 mensen)
- beleidsvoorbereiding, regelgeving, uitvoering en financiële afhandeling
objectsubsidies (van € 1,5 miljard naar € 300 miljoen per jaar)
- decentralisatie volkshuisvesting
- wetgeving: WvG/WMO, Brutering, BWS

1988 - 1990 Hoofd hoofdafdeling Woningbouw en Verbetering, DGVH/Ministerie VROM
- leidinggeven aan hoofdafdeling (65 mensen)
- beleidsvoorbereiding, regelgeving en bouwzaken voor nieuwbouw en
Woningverbetering
-voorbereiding decentralisatie volkshuisvesting
- aansturing regionale kantoren subsidieafhandeling

1984 – 1988 Voorzitter van het Projectcoördinatoren Collectief van de Projectorganisatie
Stadsvernieuwing Rotterdam
- voorzitterschap besluitvormend overleg van alle 18 projectcoördinatoren
- samen met centraal bureau vormgeving van beleid en uitvoering
projectorganisatie

1981 - 1988 Projectcoördinator Stadsvernieuwing Rotterdam
- leidinggeven aan projectbureau (8 mensen) en projectgroep (25 mensen)
- onderhandeling en samenwerking met gemeentelijke diensten,
woningbouwverenigingen en belangengroepen
- raadscie en wethouder opdrachtgever
- ontwikkeling en begeleiding van bestemmingsplannen, ruimtelijke
inrichtingsplannen, bouwprojecten

1976 - 1979 Bestuurslid van de mede door mij opgerichte Stichting Werkbureau
Stadsverbetering (SWS), een architectenbureau ten behoeve van een integrale stadsvernieuwingsaanpak

1976 - 1981 Hoofd afdeling Verbetering Oudbouw Stadsontwikkeling Dordrecht
- leidinggeven aan afdeling (8-16 mensen)
- reorganisatie afdeling van monumentenzorg tot stadsvernieuwing en volkshuisvesting
- projectorganisatie stadsvernieuwing

1974 - 1976 Coördinator/directeur van de Stichting Stadsverbetering Rotterdam (STIVERO)
- leidinggeven aan bureau (4 mensen)
- eerste renovatieproject Nederland
-onderhandeling met gemeente Rotterdam
- technische en bestuurlijke evaluatie ‘Bij wijze van proef’.

Opleiding interimmanager

1961-1967 : HBS-B
1967-1968 : Technische Universiteit Delft, civiele techniek
1968-1975 : idem, bouwkunde
1969-1970 : Rijksuniversiteit Leiden, psychologie en wijsbegeerte
1973 : Gemeentelijke universiteit Amsterdam, bouweconomie
1976-1977 : Rijksuniversiteit Rotterdam, economie

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here