Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

financieel controller / Hoofd Adm / business analist

financieel controller / Hoofd Adm / business analist

Werkervaring interimmanager

Van recent naar ouder:

Woningcorporatie
Functie: controller & business analist bij de commerciële tak
* Investeringsvoorstellen beoordelen en van advies voorzien t.b.v. de directie.
* Portefeuilles ondersteunen bij fiscale vragen m.b.t investeringen
* Financiële rapportages per portefeuille controleren en analyseren (leegstand,derving, debiteuren, personeel e.d.)
* Kwartaalrapportages
* Jaarrekening
* Begroting
* Liquiditeitenplanning
* Procedures checken, aanpassen en of opstellen
* MIP- mede opstellen & werkgroep
* Projectadministratie - werkgroep tbv selectie nieuw pakket
* Consolidatie van de commerciële groep
* Advies om procedures en werkwijzen te optimaliseren
* Inrichting Promis/BSC rapportage

Verzekeringsmaatschappij
Functie: Controller bij een (pas opgericht) Shared Service Center
* Budgetteringsmodel opzetten voor groepsmgt en afdelingsmgt.
* Uniformering/standaardisering van de maandelijkse financiële managementrapportage in grafische vorm, plus bijbehorend handboek.
* Ondersteuning bij de businessplanning 2006-2008
* Ondersteuning bij een In Control Statement (wordt met een BSC gewerkt)
* Opzet & implementatie van een Transfer Pricing model

JPQ interim management en advies
* Opzet/start van eigen onderneming

Entertainment bedrijf
Functie: Controller
* Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige financiële verslaggeving van de Nederlandse, Spaanse en Italiaanse vestigingen; hiervoor werden de vestigingen regelmatig bezocht en waar nodig begeleid.
* (Mede)-verantwoordelijk voor de opzet en de consolidatie van de maand-, kwartaal-, en jaarcijfers na controle en analyse;
* Beheer van de verzekeringsportefeuille wereldwijd;
* (Helpen) opzetten en inrichten van nieuwe vennootschappen, zowel in het binnen- als buitenland; rekening houdend met fiscaal/juridische, organisatorische en operationele aspecten.

IBM Business Consulting Services
PricewaterhouseCoopers/PwC Consulting
Functie: Project Manager Finance, Interim Finance
* (Interne opdracht) detacheringstak bij IBM organisatorisch en administratief ondersteunen; personeelsbegeleiding; coaching.

Woningcorporatie
Functie: Controller (& vervangend adjunct-directeur Bedrijfsvoering)
* Verantwoordelijk voor het changetraject om van een Stichting over te gaan naar een Holding-structuur (BV’s, cv’s, vof’s, joint-ventures) juridisch, administratief en organisatorisch;
* Eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuw besturingsconcept, passend bij de nieuwe organisatievorm met extra aandacht voor de Consolidatiesystematiek, Controlling- vraagstukken en procesinrichting;
* Verantwoordelijk voor de jaarrekeningen (P&C);
* Verantwoordelijk voor de Financiële- en diverse Project- administraties met bijbehorende kostentoerekeningen, afdeling 7 fte;
* Verantwoordelijk voor projecttreasury en -financiering;
* Medeverantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw software systeem, inclusief dataconversie.
* Onderzoeken van fiscale woningbouw aspecten, opzetten, uitwerken en overdragen berekeningsvorm (w.o. integratieheffing en pro-rata);
* Op een vestiging (Oost) een rapportage-tool opgezet t.b.v. het management waarin alle, voor de verschillende managers van verschillende afdelingen relevante informatie betreffende het Dagelijkse en Planmatig Onderhoud, zichtbaar is.

Thuiszorginstelling
Functie: Hoofd Economische en Administratieve Dienstverlening
* Verantwoordelijk voor 3 afdelingen: Financiële-, Salaris- en Bedrijfsadministratie, afdelingen 25 fte;
* Lid van het Management Team;
* Eindverantwoordelijk voor fiscale zaken en bankfinancieringen; contactpersoon ten behoeve van softwareleveranciers en de interne dienstverlenende afdelingen;
* Verantwoordelijk voor het change migratie traject van de Divisie Bedrijfsvoering, gericht op het behalen van kostenbesparingen en betere control door middel van centralisatie.
* Verantwoordelijk voor het change migratie traject van de drie sub-afdelingen, gericht op de soepele implementatie van de overgang naar een profitorganisatie, en verhogen van het kwaliteitsniveau van de afdeling als geheel.

Automobielbranche
Functie: Projectleider
* Eindverantwoordelijk voor het verlagen van de werkkapitaalsbehoefte van deze onderneming, met name gerealiseerd middels verkleinen van de debiteurenstand. Projectgroep 6 fte.

Toeristische branche
Functie: Assistent Financieel Manager
* Verantwoordelijk voor de carve-out van de bestaande administratie (van een Stichting naar een Holding met een vijftal BV’s) en aansluiten op nieuwe inrichting.
* Verantwoordelijk voor de opzet en inrichting van de financiële administraties van de nieuw op te richten vennootschappen (o.a. een projectadministratie met vooral aandacht voor de kostenallocatie) incl. Management Informatie Systeem en Interne Controle.

Entertainment bedrijf
Functie: Assistent-controller
* Algemene werkzaamheden, aangevuld met een Interne Audit taak, gericht op het controleren, analyseren en verbeteren van de binnenlandse en buitenlandse halfjaar- en jaarcijfers.
* Medeverantwoordelijk voor de pakketselectie en implementatie van een reporting en consolidatie pakket (Frango).

Entertainment bedrijf
Functie: Hoofd Administratie Holding en International
* Afdeling 4 fte
* Verantwoordelijk voor de administratie van onder andere Holding, International, Special Projects en Interactive B.V.
* Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afdracht van format fees wereldwijd.
* Interim Hoofd Administrateur van de vestiging in Portugal.

Assistent Accountant Accountantskantoor
* Bij gevarieerd cliëntenpakket (MKB) zelfstandig en in teamverband de jaarrekeningen gecontroleerd en samengesteld. Daarnaast zelfstandig administraties gevoerd, inclusief verzorgen van belastingaangiften.


Opleiding interimmanager

1982-1989 VWO
1989-1990 UvA economie
1991-1992 Nivra
1993-2001 SPD

Cursussen
• Leidinggeven in interim situaties
• Leidinggeven aan leidinggevenden
• Acquisitie
• Communicatieve Vaardigheden I, II, III, IV
• Persoonlijke Ontwikkeling I, II
• IFRS (herkenning)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

peoplemanager; zowel op operationeel als strategisch niveau inzetbaar; flexibel;

Talenkennis interimmanager

• Nederlands Moedertaal
• Portugees Moedertaal
• Engels Goed
• Duits Redelijk
• Spaans Redelijk
• Frans Redelijk


Overig

MS-office, Lotus, Cash92,

AS400-FMS, Navision Financials, Kerridge, Exact Financieel & -Salaris, SG|Tobias, Eworx

Frango reporting & consolidation, Hyperion, FDC, BPA , Promis (BSC


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here