Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

manager

manager

Werkervaring interimmanager

gemeente (80.000 inwoners):
dagelijkse leiding (aan ± 30 medewerkers), begeleiding bij ziekteverzuim, functioneringsgesprekken, budgethouder(± € 40 mln), verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (o.a. periodieke herwaardering van ± 45.000 objecten), portefeuillehouderoverleg, advisering college en gemeenteraad, ondersteuning in de raadscommissie, lid MT, lid van de projectgroep dienstverlening, huisvesting en ICT (DHI) en de stuurgroep basisregistraties, procesverantwoordelijke voor CRIB (bij rampen)

gemeente (40.000 inwoners):
advieswerkzaamheden met betrekking tot de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming en coördinatie bouw- en milieuzaken.

gemeente (10.000 inwoners):
aan- en verkoop, huur- en verhuur van onroerende zaken, opstellen van diverse (privaatrechtelijke) overeenkomsten en contacten onderhouden met belanghebbenden, waaronder notarissen, makelaars en projectontwikkelaars.

Opleiding interimmanager

Middelbare Detailhandelschool, SVM (opleiding makelaar in onroerende goederen), HBDO (specialisatie VROM), Coachingsopleiding, Management Development, opleiding Servant Leadership, auditor kwaliteitsmodel overheidsorganisaties (KO).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

integer, visie, strategie, leiding, verantwoordelijkheid, delegeren, resultaatgericht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits

Overig

Kennis van: Word, Excel, HTML, Internet.

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here