Flex Manager
21232 interim professionals
21232 professionals

 Select

Find similar resumes

controller

controller

Werkervaring interimmanager

INTERIM-OPDRACHTEN:

mei 2006 t/m april 2010: gemeente hendrik-Ido-Ambacht: Actief geweest in meerdere functies:
-afdelingshoofd financien;
-projectleider Shared Service Center;
-Hoofd bestuurszaken

mei 2004 y/m april 2006: Provincie Zuid-Holland: Projectleider loonkostenbeheer. verantworodelijk voor de ontwikkleing en implementatie van een nieuw systeem van formatie- en loonkostenbeheer

januari 2003 t/m april 2004: gemeente Dordrecht
Hoofd concerncontrol.Verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe cyclische produkrten in de P&C cyclus.

juni 2002 t/m januari 2003: Gemeente Dronten
Directeur van de dienst Bestuurs- en Managementonderstuening
verantwoordelijk voor de inrichting van een nieuw gevormde dienst

januari 2002 t/m mei 2002: Gemeente dronten
Hoofd van de afdelingen Fin, P&O, I&A, BJZ, DIV en FZ
verantwoordelijk voor een reorganisatie van de afdelingen tot de dienst Bestuurs- en Managementondersteuning

juni 2001 t/m december 2001: Raad voor de Rechtspraak
verantwoordelijk voor de opbouw van de sectie FEZ na de totstandkoming van de Raad voor de Rechtspraak

augustus 2000 t/m mei 2001: Ministerie van Justitie, Directie rechtspleging
Sectiehoofd van de sectie planning en control
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe planning- en controlcyclus tussen het ministerie en de gerechten in het kader van een gewijzigde bekostigingssystematiek, alsmede het bijdragen aan de reorganisatie van de Directie Rechtspleging in het kader van de totstandkoming van de Raad voor de Rechtspraak

januari 2000 t/m juni 2000: gemeente Nijkerk
directeur van de dienst Bestuurs- en Managmentondersteuning
verantwoordelijk voor de operationalisering van het stuur- en beheersinstrumentarium, verantwoordelijk voor teambuilding

april 1999 t/m december 1999: gemeente Noordwijk
Afdelingshoofd Financien
verantwoordelijk voor de reorganisatie van de afdeling en het ontwikkelen van een stuur- en beheersinstrumentarium voor de gehele gemeentelijke organisatie

oktober 1998 t/m april 1999: Ministerie van Justitie, arrondissement Rotterdam
afdelingshoofd FEZ
verantwoordelijk voor het optimaliseren van de planning- en controlcyclus en de dienstverlening aan de rechtbank en het OM

REGULIER WERK

juni 1995 t/m november 1998: gemeente Naaldwijk
directeur Middelen
leidinggevend ovder de onderdelen financien, interne zaken, P&O en automatisering

januari 1991 t/m mei 1995: dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag
hoofd financieel beleid
leidinggevend over de afdeling, verantwoordelijk voor de begrotingsopstelling, de managementsrapportages, kredietbeheer en budgettering

augustus 1988 t/m december 1990: bestuursdienst van de gemeente den Haag
coordinator financieeel beleid
verantwoordelijk vor de toetsing van begrotingen en jaarrekeningen van gemeentelijke diensten, alsmede bestuurlijk advies

december 1985 t/m juli 1988: Ministerie WVC
senior beleidsmedewerker financieel economische aangelegenheden
leveren van een bijdrage aan de kostenbeheersing van de intramurale gezondheidszorg en de bewaking van het bouwplafond

april 1983 t/m november 1985: ministerie WVC
beleidsmedewerker informatievoorzieningbeleid
leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de informaticaartikelen uit de Wet ziekenhuisvoorzieningen en de Wet ambulancevervoer

januari 1981 t/m maart 1983: gemeente Rotterdam
beleidsmedewerker welzijn
leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van welzijnsbeleid

Opleiding interimmanager

gymnasium beta juni 1974
westerse sociologie december 1980
onderwijsbevoegdheid economie mei 1981
postdocorale controllersopleiding december 1996

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik heb een ruime managementervaring bij met name gemeentelijk overheden. In dat kader heb ik veelvuldig de functie van MT lid vervuld en heb ik leiding gegeven aan zowel afdelingen als diensten/directies. Bij afdelingen lag de nadruk op financien en bij diensten op de stafdiensten. In beperktere mate heb ik deze ervaring ook opgedaan bij de rijksoverheid. Mijn kennis en affiniteit betreft de overheid. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen heb ik daarbij ook in ruime mate opgedaan. Mijn specialisatie is het ontwikkelen en implementeren stuur- en beheersinstru-menaria.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Vanaf december 2010 ben ik beschikbaar voor een volgende opdracht

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here