Flex Manager
21208 interim professionals
21208 professionals

 Select

Find similar resumes

Office Management

Office Management

Werkervaring interimmanager

Personeel Management
- voorbereiding loonberekening en overdracht naar de sociale secretariaten - nauwe contacten met officiële instanties en sociale partners - afleveren attesten en sociale documenten - administratie voor brugpensioen, loopbaanonderbreking, educatief verlof, werkongevallen, enz...
- beheer en administratie van afwezigheden, ziektes, verlof, récuperatie ... - beheer in en uitgaand personeel (in en uitschrijvingen in het personeelsregister)
- opbouw, beheer en opvolging van personeelsdossiers
- opmaken van contracten – opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement - controle van opgemaakte procedures.
- aanwervingadministratie – opmaken van advertenties – beheer van kandidaten databank
- personeelsstatistieken (afwezigheid, ziekte, maaltijdcheques, verzekeringen, personeelskosten)
- beheer van de interims, aankomst, vertrek, controle van de uren en de facturatie ervan, statistieken
- ontvangst en behandeling van binnenkomende CV’s – inbrengen in database
- Onthaal van “nieuwe werknemers”!

Contract Management
- beheer fleetmanagement (méér dan 40 auto’s)
– beheer mobiele telefoons, maaltijdcheques, groepsverzekering
- controle en reporting van de uitgave
- Beheer en negotiëren van verschillende contracten zoals: telefoonabonnementen, huur van gebouwen, verzekeringen, tankkaarten, kredietkaarten, accesbadges, enz. ...

Office Management
- Verantwoordelijk voor ± 40 personen
- Algemene administratief werk, verschillende betalingen, rapportering, financiële statistieken,
- Budgetberekening van bureel, bestellen van materieel, het installeren van bedrijf (KMO) + verhuis,
- data verzamelen voor het opmaken van de maandelijkse statistieken voor de bedrijfsraad
- organiseren van seminaries, reizen
- beheer van de kassa
- betaling van salarissen en facturen via Isabel (KMO)
- opvolging van de klachten bij de dienst “kwaliteit”
- opvolging commerciële dossiers en debiteurenbeheer

Project Management
- Prijsaanvragen, opvolging van de offertes, bestellingen en bankgaranties,
- Statistieken, verschillende internationale facturatie boekingen (Finse, Amerikaanse en Engelse) voorbereiden
- vertalingen NL-FR-EN (technische gebruiksaanwijzingen en andere).
- ISO 900x (lay-out, opvolging van de procedures)
- Website creatie en update


Opleiding interimmanager

Studies: Lagere school in de Nederlandse taal
Middelbare school in de Franse taal
Bijkomend: Bedrijfseconomie, sociale en commerciële wetgeving via “La Communauté Française” – attest bekomen.
Bedrijfscursus: Time Management & Quick Reading, Understanding Statistics (gevorderde statistieken), Geperfectioneerd Engels (KUL Leuven)
Syntra West - Bedrijfsbeheer (boekhouding, commercieel en financieel beleid, ondernemersrecht, investeringsplan, financieringen, prognoses, SWOT analyse, haalbaarheidsstudie (93% behaald)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Niets is zo belangrijk in een organisatie als een professionele ondersteuning van het management in de dagelijkse kantoortaken. Een deugdelijk office management die allerlei processen stroomlijnt, eventueel uitbesteedt aan medewerkers en vervolgens controleert. Als Office Manager kan ik mijn aandacht verdelen over een bedrijfsbreed pakket aan aandachtsgebieden. Kantoorautomatisering, facility management, interne organisatie, contact met klanten en andere externe relaties maken deel uit van mijn “savoir-faire”.

Dankzij mijn verstandige creativiteit kan ik essentiële zaken onderscheiden zonder details te ontwijken. Deze combinatie geeft me een groot organisatievermogen. Deze talenten worden meestal gebruikt om “gevoelige” situaties op te lossen en/of nieuwe diensten op te bouwen.

Talenkennis interimmanager

Frans: moedertaal
Nederlands: moedertaal
Engels: heel goede kennis
Spaans: middelmatige kennis


Overig

Software: Lotus 123, PageMaker, ABC flowcharter, Isabel (direct banking application)
Office XP: Outlook – Word 2002 - Excel 2002- Access 2002- PowerPoint 2002- FrontPage 2002,
Noties: MS Project, Image Composer, Microsoft Gif Animator
Hardware: dépanneren van PC’s (bekwame kennis van netwerken), Operatiesystemen installeren


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here