Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

Accounting medewerker

Accounting medewerker

Werkervaring interimmanager

2008-2009 ICL-IP BV
SAP Integraftion manager (12 maanden)
Supresta NL BV en Supresta GMBH is overgenomen door Israelien chemical Ltd. Hierdoor moest de administratie van Supresta Netherlands en Supresta GMBH ingericht worden in de SAP omgeving van ICL. Er zijn hiervoor 2 nieuwe company’s aangemaakt in het SAP van ICL. De activiteiten waren als volgt:

- Gap analyse maken (beschrijven) tussen SAP van Supresta en ICL volgens de business requirements van Supresta en ICL.
- Conversie van material masterdata van Supresta SAP naar ICL SAP.
- Conversie van Customer masterdata van Supresta SAP naar ICL SAP.
- Conversie van Vendor masterdata van Supresta SAP naar ICL SAP.
- Conversie van vaste activa administratie van Supresta SAP naar ICL SAP.
- Het opschonen van de balansrekeningen van Supresta NL en GMBH voor de conversie.
- Mappen van de general ledger van Supresta met die van ICL.
- Conversie van de general ledger van Supresta SAP naar ICL SAP.
- Conversie van taxcode’s van Supresta SAP naar ICL SAP.
- Conversie van de costcenters/profitcenters van Supresta SAP naar ICL SAP.
- Conversie van Informore programma (online communicatie met vervoerder/Interface tussen SAP en Informore) van Supresta naar ICL.
- Conversie van US Gaap rapportage naar IFRS rapportage structuur.
- Voorde conversie is er in de testomgeving van SAP al deze werkzaamheden getest en daarna geconverteerd.
- Per kwartaal de consolidatie van de Supresta company’s in het SAP Cons programma van ICL gerapporteerd.

2006-2008 Supresta Netherlands (17 maanden)
Finance Manager Europe
- Verantwoordelijk niet alleen voor de dagelijkse activiteiten van de Nederlandse financiële afdeling maar ook voor Duitsland (grootboek)
- Balansdossier opstellen ten behoeve van Accountantscontrole volgens PBC lijst.
- Maandelijks intercompany-afstemming, automatisch runnen van afschrijvingen en de recurring entries voor NL en GMBH.
- Maandelijks specificatie maken van alle balansrekeningen met name accrual en prepaid accounts.
- Intercompany settlements tussen Supresta NL/GMBH en Supresta US.
- Maandelijks overzicht maken van de costcenters en het uitleggen van het verschil met de begroting
- Verantwoordelijk voor de salarisadministratie en de betaling van de netto-salarissen aan de Nederlandse werknemers, Britse en Spanse werknemers
- Maandelijkse analyse van de bijdrage marge en assisteren in de jaarlijkse begroting proces
- Zorgen voor een juiste en tijdige indiening / betalen van alle belastingaangiften en verslagen (btw en de loonbelasting)
- Voorbereiden van de statutaire jaarrekening rapportage voor NL (Dutch gaap) en GMBH (German gaap).
- SAP Key user
- Kwartaalanalyse van de FX-effect, FIFO analyse, winst in inventaris analyse en traag lopende inventaris analyse

2006-2006 Mitsubishi Equipment Europe BV (2maanden)
AO beschrijven voor de afdeling accountspayable en inwerken van de nieuwe werknemers.

2005-2006 Albemarle Catalysts Company (12 maanden)
SAP Upgrade Project
- Discussieren en ontwikkelen van de nieuwe SAP systeem.
- Overgang van statutaire reporting naar USGAAP reporting
- Verantwoordelijk vanuit Finance voor het upgraden van SAP 3.1 naar 4.6 ( mappen van de huidige grootboekrekeningen met het US rekeningen, costcenters, profitcenters, vendormaster data etc).
- Testen van de huidige processen in het nieuwe systeem
- Zorgen dat de revenues en costs in de zelfde periode vallen.
- Opzetten van de nieuwe tax code and reports voor de Europe.2004-2005 Albemarle Catalysts Company (8 maanden)
Coordinator debiteuren/crediteuren/grootboek

Werkzaamheden
- Functioneel leidinggeven aan 5 a 6 medewerkers
- Zorgdragen voor een adequate werkverdeling binnen de afdeling AP & AR.
- Verantwoordelijk voor een juiste, volledige en betrouwbare weergave van rekening-courantverhoudingen binnen de Catalysts Groep en met overige groepsmaatschappijen
- Verantwoordelijk voor een juiste, volledige en betrouwbare weergave van saldi van grootboekrekeningen in de reeks van Accounts Payable en Accounts Receivable
- Onderhoud contacten met de plant- en SBU controllers m.b.t. vaste boekingen en draagt zorg voor de verwerking en de afloopcontrole hiervan
- Deelname aan het project Sarbanes Oxley voor het gedeelte AP & AR.
- Opstellen statutaire jaarrekening en de fiscale jaarrekening


2003-2004 Arbo Unie (9 maanden)
Manager Debiteuren

Werkzaamheden
- Verantwoordelijk voor de gehele debiteuren
- Boeken van bankafschriften
- Betalingsregelingen treffen
- Incasso inschakelen
- Herinneringen versturen
- Uitzoeken van vraag/klachten
- Mandelijks rapportage debiteuren

2003-2003 Network Associates, Inc. (2 maanden)
Interim manager

Werkzaamheden:
- Verantwoordelijke voor de credit analyse voor de jaren 1998, 1999, 2000 en 2001 voor een restatement project.
- Helpen van andere medewerkers die te maken met het restament project.
- Vragen beantwoorden van de accountants.

2002-2003 Dehnert & Jansen B.V. (14 maanden)
Hoofd salarisadministratie

Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor het gehele bruto/netto traject vanuit te
betalen salarissen t.b.v. het personeel en het onderhouden van
personeelsdossiers;
- Beheren en onderhouden van de stamgegevens in het
salarispakket PERMAN (ADP);
- Beheren en onderhouden van bestanden inzake pensioenen en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
- Administratieve verwerking van diverse voorkomende
werkzaamheden (voorschotten, loonbeslagen, enz.);
- Onderhouden van kontakten, zowel schriftelijk als telefonisch,
met externe relaties (Belastingdienst, Inhoudings- en
Uitkeringsinstanties, enz.);
- Onderhouden van kontakten, zowel schriftelijk als telefonisch,
met medewerk(st)ers m.b.t. vragen ten aanzien van salarissen;
- Opstellen van werkgevers- en ziekenfondsverklaringen


2001-2002 VX Company (4 maanden)
Administrateur externe medewerkers

Werkzaamheden:
- Uitzoeken van verschillen
- Declaraties verwerken
- Lease facturen verwerken
- Assisteren tijdens de jaarafsluiting
- Salarissen laten berekenen
______________________________________________________________________

1999-2001 PricewaterhouseCoopers N.V. (outsourcing)
Finance specialist (5 maanden)

Werkzaamheden op diverse grootschalige administratieve projecten: - Coderen van inkoop- en verkoopfacturen;
- Registreren van mutaties in het:
- Bankboek;
- Kasboek;
- Inkoopboek;
- Verkoopboek;
- Voorbereiden jaarrekeningen
- BTW – aangiftes

Dyade Dienstverlening Onderwijs (6 maanden)
Medewerker afdeling FA

- Uitzoeken van tussenrekeningen
- Declaraties verwerken
- Ondersteunen bij het jaarwerk

Global Crossing (3 maanden)
Financieel administratief medewerker

Werkzaamheden:
- Controleren van diverse tussenrekeningen
- Crediteurenadministratie, zowel coderen als boeken
- Liquide middelen bijwerken (bank, kas, giro)

COAssist (2maanden)
Buitendienst medewerker kwijtingsproject

Werkzaamheden:
Anderhalve maanden op functie van auditer van ingeleverde stukken bij een kwijtingsproject.

Ordina (2 maanden)
Administrateur

Werkzaamheden
- Het voeren van de administratie van een Unit.

Hans Verkerk Keukens (3 maanden)
Hoofd crediteurenadministratie

Werkzaamheden:
- Leidinggeven aan vijftal medewerkers
- Planningen bijhouden van werkzaamheden
- Betalingen uitvoeren

Maetis Arbo (6 weken)
Hoofd facturatie

Werkzaamheden:
- Leidinggeven aan viertal medewerkers
- Planningen maken t.b.v voortgang
- Medewerkers inwerken tijdens het invoeren van een nieuwe systeem (exact financials)

1998-1999 ASN
Invullen van diverse belasting aangiften, opstellen van jaarrekeningen.

1997-1997 ABN-AMRO
Controle gea/bea, opmaken van het Journaal, 2e kas draaien, kas/balie werkzaamheden.Opleiding interimmanager

Mavo
- Havo/MBO
- HEAO-BE
- HOFAM
- UVA (studerend)Talenkennis interimmanager

Nederlands/Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here