Flex Manager
21208 interim professionals
21208 professionals

 Select

Find similar resumes

HR manager a.i., Consultant, Projectleider

HR manager a.i., Consultant, Projectleider

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten (1999 - heden)
** Theodoor Gilissen Bankiers NV
HR adviseur a.i., diverse HR projecten waaronder 9-grid en opzetten int. opleidingsinstituut

**Avandis CV Zoetermeer
dochter van o.a. Bols en de Kuyper jenever) :
Human Resources manager a.i., gaf leiding aan de afdeling. Opzetten en professionaliseren van HR binnen de organisatie: o.a. begeleiding management, opleiden nieuwe HR adviseur, opzetten en uitvoeren traject functionerings-gesprekken, functiewaardering, bijdrage leveren aan kwaliteitssystemen waaronder BRC.

**ABNAMRO Amsterdam :
Business Partner HR a.i. voor Credit Services en Credit and Loan Operations. Reguliere HR werkzaamheden, speciale aandacht voor mobiliteit ouderen, terugdringen ziekteverzuim, talent management en voorbereidingstraject inzake overname.

**Rabobank Regio Schiphol :
Human Resources Manager a.i., gaf leiding aan 4 medewerkers, naast reguliere HR werk: begeleiden na-fusie traject, opzetten en uitvoeren outsourcingtraject catering en schoonmaak, implementatie functiewaarderingstraject.

**ABNAMRO Mellon NV, Amsterdam :
Human Resources Manager a.i., diverse werkzaamheden. Voertaal Engels.

**Buhrmann NV, Holding, Amsterdam :
Human Resources Manager a.i., met nadruk op recruitment. activiteiten. Voertaal Engels.

**Time Warner Publishing BV, Amsterdam:
Human Resources Manager a.i., o.a. implementatie Hay
functiewaarderingstraject. Voertaal Engels.

**DWR, Hilversum:
Human Resources Manager a.i., Sectie Waterbeheer

**Schering Plough BV, Maarssen:
Advieswerk, opzetten Ondernemingsraad.

**Yamanouchi Europe BV, Leiderdorp:
Reorganisatie: managen van de uitstroom van 60 medewerkers als gevolg van het verplaatsen van het hoofdkantoor naar Londen. (ontslag via CWI en kantonrechter, vertrekregelingen, outplacementtrajecten, oplossen conflicten)

**Schering Plough BV, Maarssen:
Audit mbt de Human Resources functie binnen de organisatie, HR Manager a.i. (uitkomst Audit werd door de organisatie opgevolgd)

**Hydron Advies en Diensten, Maarssen :
Interim Human Resources Manager, lid van het Management Team, begeleiding bij reorganisatie. (ontwikkelen van nieuwe commerciële organisatie, cultuur-wijziging, opzetten P&O structuur)

**Logica BV, Financial Services, Amsterdam :
Human Resources Manager a.i lid van het Management Team.

**Ernst & Young, Amsterdam:
Human Resources Manager a.i. voor Accountants- en Corporate Finance Maatschap.

**Beheermaatschappij BBN, Hoorn :
Consultant, begeleiding bij diverse overnames en organisatieontwikkeling. (harmoniseren arbeidsvoorwaarden, cultuurwijzing, opzetten P&O structuur)

**Aventis Pharma BV, Amstelveen :
Manager Human Resources a.i., begeleiding en implementatie van een fusie. (opzetten van nieuwe organisatiestructuur, sociaal plan, onderhandelen met OR, ontslagbegeleiding e.d.)

**Het Nationale Ballet, Amsterdam :
Onderzoek naar werkbeleving van de dansers.

**Davina en Partners notarissen, Hilversum :
Diverse projecten, coaching P&O adviseur.

**Het Muziektheater, Amsterdam :
Interim Manager Arbo beleid. (ontwikkelen en implementeren van arbobeleid)
Onderzoek naar werkbeleving dansers ivm het te ontwikkelen beleid.

VASTE DIENSTBETREKKINGEN
1996 - 1998:
Vakopleiding Transport en Logistiek, Alphen a/d Rijn, Manager P&O:
•Lid MT, verantwoordelijk voor P&O en Facilitaire zaken (7 personen)
•Beoordelings- beloningsstructuur
•Arbo
•Sluiting van een locatie
•CAO onderhandelingen
•Arbeidsvoorwaarden
•Totale afwikkeling van fusietraject

1990 - 1995:
Stichting Foster Parents Plan, Amsterdam
Manager P&O:
•Lid MT
•Sociaal beleid
•Internationale kwaliteitsprojecten
•Functiewaardering
•Beoordelingssystematiek
•Automatisering van P&O administratie

1988 - 1989:
Dun & Bradstreet International, Rotterdam
Personeelsfunctionaris:
•Implementatie functiewaardering
•Begeleiden van Reorganisatie

1986 – 1988:
Management Selectie Groep, Amsterdam
Junior Consultant:
•Selectiegesprekken
•Het uitvoeren van psychologische tests
•Outplacementtrajecten

Opleiding interimmanager

1978: VWO
1979: Propedeuse Frans
1986: Doctoraal Klinische en Orthopedagogie
1990: Studiecentrum ¨ de Baak ¨ Post academische opleiding Personeelsmanagement
1990 – heden: Vele opleidingen op het gebied van Human Resources w.o: Functiewaardering (Hay, Berenschot), Strategisch Personeelsbeleid, Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Multi-inzetbaar,Teamspeler,resultaat en doelgericht,organisatiesensitiviteit,coachende stijl van leidinggeven,analytisch vermogen, gericht op ontwikkeling van de mensen,lange termijnvisie,zelfstandig, confronteren en conflicthantering.


Talenkennis interimmanager

Nederlands : uitstekend
Engels : zeer goed
Frans : zeer goed
Duits: redelijk

Overig

Bekend met:
profit en non profit organisaties
bankwereld
farmacie
zakelijke dienstverlening
kunstwereld
internationale organisaties

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here