Flex Manager
21232 interim professionals
21232 professionals

 Select

Find similar resumes

manager / projectleider

manager / projectleider

Werkervaring interimmanager

o Afdelingsmanager Maatschappelijke Zaken, 50 fte, (Welzijn, Onderwijs, Sport,
Sociale Zaken, WMO), gemeente 30.000 inw.;
o Directeur Intergemeentelijke sociale dienst, 55 fte, verzorgingsgebied 117.000 inw.
o Directeur/bestuurder Stichting Companen, regionale welzijnsinstelling (15 fte).
o Hoofd afdeling Welzijn, gemeente 19.000 inw.
o Implementatiemanager Intergemeentelijke sociale dienst
o Chef bureau ondersteuning Stadsontwikkeling, gemeente 130.000+
o Adj. sectorhoofd welzijn, gemeente, 100 fte, sociale zaken, welzijn, onderwijs, volksgezondheid, kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering;
o directeur sociale dienst, gemeente, 50 fte,
o chef afdeling maatschappelijk werk


Opleiding interimmanager

Mijn theoretische oriƫntatie komt o.a. uit mijn
o Postacademische opleiding tot master in beleidsvoering voor overheid en non-profitorganisaties;
o universitaire opleiding andragologie (specialisatie organisatiekunde en volwasseneducatie);
o en mijn opleiding tot maatschappelijk werker.

Verder uit vakspecifieke cursussen en trainingen.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Rustig, verbindend, mens- en resultaatgericht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels (actief)
Frans, Duits (passief)

Overig

Erkend als registermanager en opgenomen in het IM-register.

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here