Flex Manager
21191 interim professionals
21191 professionals

 Select

Find similar resumes

adviseur IT Security, IT auditor

adviseur IT Security, IT auditor

Werkervaring interimmanager

• Project manager IT Risk within Risk Appetite voor ING France (Paris), coördinatie en ondersteuning van de verbetering van de IT key controls voor 180 software assets in de 7 relevante risico gebieden.
• Verzekeringsmaatschappij: review van SII Data Quality Management proces tegen DNB eisen, Data Governance en Data management;
• Provider van cash gelddiensten: Stroomlijning en procesverbetering van de compliance processen, ontwerp van IT oplossingen;
• Verzekeringsmaatschappij: Beoordeling van de data quality in bronsystemen in het kader van Solvency II;
• Chemische industrie: Analyse van de operationele effectiviteit van SAP application controls en ontwerp en de implementatie van mitigerende controls bij de EMEA organisaties van deze internationale onderneming;
• Internationaal ingenieursbureau: opstellen van de policies voor IT strategie, risk management en informatiebeveiliging;
• Verzekeringsmaatschappij, SOx project: scoping, guidance, documentatie en testen van het interne controle systeem voor financiële rapportage voor wat betreft de interne controle maatregelen en de ITGC’s;
• Vakbond: Projectmanagement van de gegevensconversie van de bestaande systemen naar de nieuwe geïntegreerde bedrijfsoplossing. Project management MIS en adviserende rol voor de Stuurgroep.
• Bank: Opstellen van een geïntegreerd control framework voor o.a. Sox, Basel II, WBP, WFD, ROB op basis van COBIT4 met gebruikmaking van ISO/17799 (27002) en ITIL;
• Bancaire instelling: Projectmanagement van de centralisatie van alle autorisatiebeheer
werkzaamheden voor alle platforms als basis voor de invoering van identity management.

Opleiding interimmanager

Drs/MSc Bedrijfseconomie
Registeraccountant
Certified Information Systems Auditor

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik zou mezelf typeren als analytisch, resultaatgericht, nieuwsgierig en enthousiast in het oplossen van complexe problematiek. Ik heb snel inzicht in processen, sturing en structuren en oog voor detail zonder grote lijn te verliezen. Daarbij breng ik structuur aan, plan en zet een concrete koers uit.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Overig

Mijn voorkeur gaat uit naar advies opdrachten (of projectmanagement met een inhoudelijke inbreng) op het gebied van (IT) governance & compliance, informatiebeveiliging, procesverbetering of management informatie, dan wel IT audits. Ik vind het leuk om een complexe problematiek aan te pakken, daarvoor een veranderingsstrategie te ontwerpen, de grote lijnen uit te zetten en te zorgen dat er concrete acties en verbeteringen gerealiseerd worden.
Werkgebied: governance/risicomanagement/compliance (GRC) & interne controlesystemen, Informatiebeveiliging, systeemontwikkeling op het snijvlak van ICT en Financiën, kwaliteitsverbetering.

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here